Hlavní navigace

Vedro je i zvířatům. Chovatelé, nezapomínejte jim zajistit dobrou pohodu

12. 7. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vysoké teploty mohou negativně ovlivnit také pohodu a zdraví zvířat, proto připomínáme jejich chovatelům některé důležité zásady.

Státní veterinární správa proto oznamuje, že z preventivních důvodů se jejich kontroly v tomto období ve zvýšené míře zaměřují právě na plnění povinností chovatelů ve vztahu k horkému počasí. 

Jak říká Josef Duben, tiskový mluvčí Komory veterinárních lékařů, chovatelé hospodářských zvířat zpravidla dobře vědí, jak se starat o svá zvířata, protože právě chov hospodářských zvířat je předmětem jejich obživy. Nejdůležitější podle něj je, aby zvířata měla vždy k dispozici pitnou vodu, v místnostech dostatečné větrání a měla možnost před vedry uniknout do stínu. Na pastvě je důležitý stín, je vhodný přístřešek, nejlepší je stín pod stromy a vždy přístup k pitné vodě, dodává.

Ve velkochovech je nutné zajistit dobrou pohodu

V uzavřených prostorech, jako jsou stáje, haly a další hospodářské budovy, mohou teploty stoupat velmi vysoko. Chovatelé zde musí zajistit zvířatům dobrou pohodu (welfare) a především odpovídající teplotu. Proto zde musí být zajištěna ventilace. V pohotovostním plánu chovatele musí být uvedena doba, po kterou je možné udržet dobré životní podmínky pro zvířata v případě selhání umělého větracího systému. Tato povinnost se týká všech hospodářství, kde větrání závisí na umělém větracím systému. Chovatel v případě výpadku energie v ustájovacích prostorech musí zajistit činnost náhradních energetických zdrojů, uvádí Státní veterinární správa v tiskové zprávě

O náhradních zdrojích jsme psali v článku: Elektrocentrály vybírejte důkladně, ať váš festival neskončí fiaskem 

Chovatelé musí sledovat předpověď počasí a musí také předjímat problémy, které mohou náhlé změny teploty způsobit. Řada případů úhynu drůbeže v chovných halách v předchozích letech potvrzuje, že připomínání na první pohled možná samozřejmých věcí není bezdůvodné, uvádí dále ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Ve velkochovech prasat nebo v kravínech je v případě extrémních teplot vhodné zvířata také chladit sprchováním. Jak jsme psali výše, tak pastevně chovaná zvířata (skot, ovce, koně) musí mít na pozemku možnost schovat se před slunečním žárem do stínu a dostatek pitné vody prostřednictvím vhodného zdroje. 

Přehřátí může skončit smrtí

Když se člověk nebo zvíře včas neodeberou do stínu a dostatečně nepijí, brzy zjistí, že mu není dobře. Schopnost termoregulace má totiž své meze. Zatímco volně žijící zvířata se mají šanci úpalu a úžehu vyhnout, za chovaná zvířata (domácí i hospodářská) zodpovídá člověk. První zásadou je proto prevence, kdy je třeba nevystavovat zvířata tepelné zátěži. Leckdy totiž přehřátí může skončit smrtí, a to dost rychle, upozorňuje Josef Duben. Jaká je tedy první pomoc? Pokud přeci jen dojde k přehřátí zvířete, pak je nutné provést první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit zvíře do stínu, zajistit dostatečný přísun vody a vyhledat pomoc soukromého veterinárního lékaře, popisuje Zbyněk Semerád.

Pokud chovatelé nezajistí dostatečné podmínky, hrozí jim finanční sankce od státních dozorových orgánů. Ty se v případě hrubých porušení povinností mohou pohybovat v řádu desetitisíců korun i statisíců. O sankcích týkajících se tzv. týracího zákona (zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) rozhodují obce s rozšířenou působností (ORP) na podnět krajské veterinární správy (KVS). V případech. jako je zajištění napájení, zastínění nebo odvětrávání stájí a podobně, se pokuty pohybují v řádu jednotek až desítek tisíc korun. Při udělování sankce se individuálně posuzuje každý případ, samozřejmě roli hraje recidiva, vážnost pochybení nebo i to, kolika zvířat se závada týká, potvrdil Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Státní veterinární správy. Než pokuty je však pro chovatele odpovídající a „výchovné“ to, jakou svým neodpovídajícím jednáním utrpí škodu, doplňuje Josef Duben.

Jaké mají v horkých dnech povinnosti zaměstnavatelé, najdete zde: Nezapomeňte, že při vysokých teplotách mají zaměstnanci nárok na ochranné nápoje

Pozor i na cestování

Na dostatek vody by neměli zapomínat ani lidé cestující se psy, kočkami a jinými zájmovými zvířaty. Hlavně při delší cestě by měli řidiči dělat pravidelné zastávky a nechat při nich zvíře proběhnout a napít se. V případě potřeby pak zvířata zastínit nebo i chladit, a to nejlépe vlhkou textilií. Obdobná pravidla platí i pro transport hospodářských zvířat. V horkých dnech se doporučuje přepravu směřovat především do brzkých ranních nebo večerních hodin. Každopádně je nutné zajistit splnění požadavků daných legislativou (nařízení EP a Rady 1/2005), především pak teplotu při přepravě, délku přepravy, zajištění krmení a napájení,  vyjmenovává Zbyněk Semerád.

Vzhledem k očekávaným vysokým teplotám Státní veterinární správa upozornila chovatele a dopravce hospodářských zvířat na nutnost dodržovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat při přepravě. Pro letošní léto pak také zavedla systém zpětných kontrol, o kterém informuje v jejich tiskové zprávě. V rámci těchto zpětných kontrol musí dopravci zaslat příslušné Krajské veterinární správě (KVS) do 30 dnů od ukončení cesty kopii knihy jízd a teplotního záznamu. 

Pokud při kontrole dokumentů zjistí nedodržení plánu cesty či překročení teplotních limitů nebo dopravce požadované dokumenty nedodá, bude mu uložena pokuta. Další zásilky stejným vozidlem při teplotě nad 30 °C na vzdálenosti přes 600 km pak nebudou stejnému dopravci ze strany KVS odbaveny. S dopravcem, u něhož bude zjištěn obdobný přestupek třikrát, bude zahájeno řízení o pozastavení činnosti, a v případě zahraničního subjektu řízení o dočasném zákazu přepravy zvířat na území ČR, uzavírá Zbyněk Semrád.

Spoustu hospodářských zvířat mají také manželé Tomšíčkovi na jejich farmě v Neubuzi:

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz. Sledujte Janu na Twitteru @firstacka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).