Hlavní navigace

Velký přehled legislativních změn, které se v roce 2023 chystají na podnikatele

26. 9. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V roce 2023 čeká na podnikatele řada legislativních změn. Jedná se například o povinné datové schránky pro OSVČ či o zvýšení limitu u DPH a paušální daně na 2 miliony korun.

Zatímco některé změny jsou již schválené, jako třeba slevy na pojistném pro určité skupiny zaměstnanců, některé ještě čekají na projednání ve Sněmovně. Přinášíme velký souhrn chystaných novinek pro podnikatele v roce 2023.

Všem OSVČ se zřídí datové schránky

Již jistou novinkou je, že od roku 2023 budou povinně zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám. Jak navíc minulý týden upozornil server Lupa.cz, datové schránky budou zřízeny i OSVČ, které svou živnost pozastavily nebo přerušily.

Datová schránka fyzické osoby bude také zřízena občanům, kteří poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Jinými slovy, když se jakýkoli občan poprvé někam přihlásí přes NIA, bude mu ihned zřízena datová schránka.

Datové schránky budou zřízeny také každé právnické osobě, která ji ještě nemá. Tedy těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

Na zřízení datových schránek novým povinným subjektům má úřad tři měsíce. Zřizování tedy bude probíhat od začátku ledna do konce března 2023.

Povinné datové schránky od roku 2023 pro všechny OSVČ v otázkách a odpovědích Přečtěte si také:

Povinné datové schránky od roku 2023 pro všechny OSVČ v otázkách a odpovědích

OSVČ budou muset podávat přiznání elektronicky

S datovými schránkami se navíc pojí i určité povinnosti. Podle zákona platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky. OSVČ tak budou muset od roku 2023 podávat daňové přiznání (a další podání) elektronicky.

Všem OSVČ se od roku 2023 zřídí datové schránky, daně budou muset řešit online Přečtěte si také:

Všem OSVČ se od roku 2023 zřídí datové schránky, daně budou muset řešit online

Původně se povinnost komunikovat elektronicky měla týkat i nepodnikajících fyzických osob, ve Sněmovně však čeká na schválení návrh, který toto mění a nepodnikající fyzické osoby povinnosti podávat přiznání elektronicky zprošťuje.

Zrušení EET

Elektronická evidence tržeb (EET) je aktuálně pozastavena až do konce letošního roku. S nejvyšší pravděpodobností se však už nespustí. Vláda totiž schválila návrh ministerstva financí na zrušení EET od 1. ledna 2023 a ten teď čeká na druhé čtení ve Sněmovně. 

Hlavním argumentem pro zrušení je podle ministerstva financí skutečnost, že v podnikatelském segmentu došlo k významným změnám, především k prudkému nárůstu bezhotovostních plateb. Pro rok 2017 se počítalo s 20% podílem bezhotovostních plateb, pro rok 2025 se odhaduje až 80 %. Pro rok 2021 je tento podíl odhadován na 60 %, doplňuje ministerstvo v důvodové zprávě k zákonu.

Dalšími významnými faktory, které podle ministerstva snižují efekt EET, tvoří změny v nastavení daňových zákonů. Jde například o zavedení institutu paušální daně či zvýšení základní slevy na dani na poplatníka.

EET skončí, rozhodla vláda. Odmítla návrhy odborů i podnikatelských svazů Přečtěte si také:

EET skončí, rozhodla vláda. Odmítla návrhy odborů i podnikatelských svazů

Zvýšení limitu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč

Od ledna roku 2023 by navíc měl platit velký balíček daňových změn. U DPH se zvýší roční limit pro povinnou registraci k dani z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. Ačkoli by k samotnému zvýšení limitu mělo dojít na začátku ledna 2023, už během letošního roku by měla začít platit některá přechodná ustanovení. Ta mají za cíl osoby, které dosud plátci nejsou a které vyšší částky obratu koncem roku nedosáhnou, do systému daně z přidané hodnoty nezapojovat, pokud nebudou dobrovolně chtít, a rovněž plátcům, kteří by vyššího obratu nedosáhli, umožnit ze systému daně z přidané hodnoty vystoupit (zrušit registraci).

Limit pro DPH se zvýší na 2 miliony Kč. Co když máte obrat mezi 1 a 2 miliony? Přečtěte si také:

Limit pro DPH se zvýší na 2 miliony Kč. Co když máte obrat mezi 1 a 2 miliony?

Zvýšení limitu u paušální daně na 2 miliony Kč

Na 2 miliony korun se zvýší i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny OSVČ ve stejné výši, jako je nyní, ale zavedou se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V první pásmu se bude platit paušální daň jako doposud, tedy jako součet minimálního sociálního pojištění zvýšeného o 15 %, minimálního zdravotního pojištění a 100 Kč daně z příjmů (v roce 2023 půjde o 6208 Kč). V druhém pásmu budou OSVČ platit 16 000 Kč a v třetím 26 000 Kč.

Tři pásma u paušální daně: Jaké OSVČ budou platit 6000 Kč a jaké až 26 000 Kč? Přečtěte si také:

Tři pásma u paušální daně: Jaké OSVČ budou platit 6000 Kč a jaké až 26 000 Kč?

Hranice příjmů pro podání přiznání se zvýší

Zvýší se také minimální roční výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání, která nyní činí 15 000 Kč. V návrhu je sice uvedena částka 25 000 Kč, je ale možné, že to nakonec bude až 50 000 Kč. Garanční Rozpočtový výbor, který návrh před několika týdny projednal, totiž odsouhlasil pozměňovací návrh, který limit příjmů pro podání daňového přiznání zvyšuje až na zmíněných 50 tisíc Kč.

V návaznosti na zvýšení částky minimální výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání dojde stejným způsobem ke zvýšení této částky upravené v rámci podmínek pro vstup poplatníka do paušálního režimu. Nově tedy OSVČ v paušálním režimu budou moct mít kromě příjmů ze samostatné činnosti i ostatní příjmy, včetně příjmů z nájmu či z kapitálového majetku, do 50 000 Kč (případně 25 000 Kč, pokud by neprošel pozměňovací návrh) a nebudou muset nic řešit.

Výše příjmů, od které musíte podat daňové přiznání, může vzrůst až na 50 tisíc korun Přečtěte si také:

Výše příjmů, od které musíte podat daňové přiznání, může vzrůst až na 50 tisíc korun

Mimořádné odpisy se prodlouží

Dále dojde k prodloužení mimořádných odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 a 2023. Způsob stanovení mimořádných odpisů bude stejný, jako je v současné době u tohoto hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Nadále tedy bude možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let.

Mimořádné zrychlené odpisy půjde použít i v roce 2022 a 2023 Přečtěte si také:

Mimořádné zrychlené odpisy půjde použít i v roce 2022 a 2023

OSVČ klesnou pokuty u kontrolních hlášení

V rámci DPH se změní také sankční režim u kontrolních hlášení. OSVČ a společnostem s ručením omezeným s jedním společníkem – fyzickou osobou se sníží pokuty za prohřešky u kontrolních hlášení na polovinu. Rovněž by se měla nově odpouštět automaticky i jedna pokuta ve výši 10 000 Kč.

Aby se poloviční výše pokuty aplikovala v případě společnosti s ručením omezeným, musí být splněny následující podmínky

  • forma s. r. o.
  • jediný společník
  • skutečnost, že společník je fyzická osoba.

Stejně jako u návrhu na zrušení EET nicméně daňový balíček zatím čeká na druhé čtení ve Sněmovně.

OSVČ se sníží pokuty u kontrolních hlášení, budou platit jen polovinu Přečtěte si také:

OSVČ se sníží pokuty u kontrolních hlášení, budou platit jen polovinu

Slevy na sociálním pojištění

Již schválenou novinkou jsou slevy na pojistném na vybrané skupiny zaměstnanců na částečné úvazky. Ty budou moct zaměstnavatelé využívat od únoru 2023. Snížené pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem o 5 % při sjednané týdenní pracovní době zaměstnance v rozsahu 8 až 30 hodin týdně (zkrácený úvazek) se bude týkat pouze předem určeného okruhu zaměstnanců. Bude se jednat o pracovní či služební poměry:

  • osoby starší 55 let, 
  • rodiče dětí do 10 let věku nebo osoby nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o děti mladší 10 let, 
  • osoby pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby, 
  • osoby studující na střední škole nebo vysoké škole, 
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a 
  • osoby na rekvalifikaci (zaměstnání nejdéle 12 měsíců od nástupu na rekvalifikaci). 

Sleva se bude týkat i osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku. Opatření má motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání absolventů středních škol.

Budou mít zaměstnavatelé o slevy na pojistném zájem? Přečtěte si také:

Budou mít zaměstnavatelé o slevy na pojistném zájem?

E-shopy a pravidla pro slevy či recenze

Legislativní smršť změn čeká i e-shopy. Jednou z oblastí, kterých se novinky dotýkají, je uvádění slev. Obchodníci budou muset nově veškerá oznámení o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy.

Dále  bude zakázáno zveřejňovat falešné nebo zkreslené recenze a prodejci budou muset kontrolovat, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. E-shopy budou muset rovněž uvádět informace o tom, zda a jak zajišťují, aby jimi zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří si výrobek nebo službu skutečně pořídili.

Konec falešných 90% slev a fiktivních recenzí? E-shopy čeká smršť změn Přečtěte si také:

Konec falešných 90% slev a fiktivních recenzí? E-shopy čeká smršť změn

Telefonickou nabídku bude nutné potvrdit textově

Návrh zavádí i novinky nad rámec směrnice. Nově například nebude stačit pro uzavření smlouvy pouhý telefonát. Novela zavádí, že aby byla smlouva platná, podnikatel bude muset spotřebiteli svou telefonickou nabídku potvrdit v textové podobě, tj. např. e-mailem, a spotřebitel bude muset svou vůli smlouvu uzavřít potvrdit také v textové podobě.

Návrh zákona, který výše uvedené změny (slevy, recenze a textové potvrzení telefonických nabídek) zavádí a který má nabýt účinnosti třicátým dnem po svém vyhlášení ve Sbírce, nyní čeká třetí čtení ve Sněmovně.

Jak chystané změny pro podnikatele v roce 2023 hodnotíte?

U dohod budete muset poskytovat dovolenou

Teprve v připomínkovém řízení se nachází novela zákoníku práce, která mimo jiné zavádí revoluci v oblasti dohod mimo pracovní poměr. Zaměstnavatelé budou muset nově poskytovat i pracovníkům na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti dovolenou. Podmínky budou stejné jako u pracovního poměru. Dohodáři také získají nárok na ošetřovné při péči o nemocného člena rodiny.

Dovolenou či ošetřovné, dohody o provedení práce a pracovní činnosti čeká revoluce Přečtěte si také:

Dovolenou či ošetřovné, dohody o provedení práce a pracovní činnosti čeká revoluce

Home office získá přesná pravidla

Novela zákoníku práce rovněž zavádí regulaci práce z domova, tzv. home office. Zaměstnavatelé budou muset platit zaměstnancům na home office náklady, které jim vzniknou při výkonu práce doma. Část zaměstnanců navíc získá na home office nárok. 

Zaměstnavatelé budou muset umožnit práci z domova těhotné zaměstnankyni, zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby.

Navrhovaná účinnost změn u dohod a home office je první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ke změnám tak může dojít již během příštího roku.

školení červen - novinky

Část zaměstnanců získá nárok na home office. Komu ho budete muset poskytnout? Přečtěte si také:

Část zaměstnanců získá nárok na home office. Komu ho budete muset poskytnout?

Přijde daňová amnestie

Ačkoli ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou přiznává, že jde do jisté míry o kontroverzní nástroj, připravilo určitou formu daňové amnestie. Ministerstvo v tomto ohledu navrhuje dvě opatření. Chce prosadit jak mimořádné odpuštění příslušenství daně, tak mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Návrh má doplnit stávající druhé Milostivé léto, které se daňových exekucí netýká.

Aby se zamezilo spekulativnímu chování dlužníků, bude stanovené pevné datum pro vznik jistiny. Ministerstvo financí navrhuje 30. června 2022. K samotnému uhrazení jistiny pak bude muset dojít nejpozději do konce tzv. odpustného období od 1. července 2023 do 2. října 2023. Návrh příslušné novely se nyní nachází v připomínkovém řízení.

Je to kontroverzní, ale udělejme daňovou amnestii, navrhuje Stanjura Přečtěte si také:

Je to kontroverzní, ale udělejme daňovou amnestii, navrhuje Stanjura

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).