Hlavní navigace

Velký rozcestník nových zákonů a změn v roce 2011

29. 12. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Rok 2011 s sebou přináší řadu změn a nových zákonů. Server Podnikatel.cz proto přináší velký rozcestník těch nejdůležitějších novinek, které se dotýkají podnikání či upravují daňové povinnosti.

Rok 2011 je doslova za dveřmi. Server Podnikatel.cz proto přináší velký přehled zákonů, které nabývají účinnosti v příštím roce a nějakým způsobem se dotýkají se podnikání nebo daní.

Změny v pojištění na sociální zabezpečení

Kromě obligátního zvýšení minimálních záloh, které budou nově činit u sociálního pojištění místo 1731 korun 1807 korun (u zdravotního pojištění se zvýšily z 1601 korun na 1670 korun), se největších změn dočkalo v příštím roce nemocenské pojištění. Zvyšují se redukční hranice denního vyměřovacího základu, prodlužuje neposkytování nemocenského z nemocenského pojištění OSVČ ze 14 na 22 dnů. Zvedla se i sazba pojištění ze 1,4 na 2,3 % a s tím samozřejmě i minimální výše měsíční částky pojištění. Čtěte více: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011.

Od roku 2011 se mění podmínky poskytování nemocenské zaměstnancům. Podpůrčí doba nemocenského bude začínat až od 22. dne nemoci nebo nařízené karantény. S tím samozřejmě souvisí i změny ve výplatě náhrady mzdy. Tu bude zaměstnavatel nově namísto dvou týdnů poskytovat týdny tři. Toto ustanovení má platit v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013, tj. následující tři roky. Čtěte více: Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011

Změny v zákoně se týkají také matek podnikatelek. Doposud si mohla podnikatelka, která splnila potřebnou dobu pojištění, platit po dobu jednoho roku před nástupem mateřskou dovolenou tisíc korun pojistného měsíčně, a tím dosáhnout maximální možné dávky. Přestože si nadále budou moci podnikatelky dobrovolně volit výši nemocenského pojištění, jeho výše nesmí být vyšší než určený vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění. Částky zaplacené na nemocenském pojištění, které budou vyšší, se budou nově považovat za přeplatek pojistného. Čtěte více: Legislativní změny tvrdě dopadnou na matky podnikatelky

Nová vázaná živnost k úvěrům a změna zákona o spotřebitel­ském úvěru

Vláda též přijala nařízení, které nabývá účinnosti prvního ledna 2011 a kterým se mění obsahové náplně některých živností. Nejdůležitější změnou je zavedení nové vázané živnosti „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a definování její obsahové náplně. Doposud podnikatelé většinou poskytovali úvěr na v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Kdo jako živnost volnou úvěry poskytoval, může na stávající živnostenské oprávnění pokračovat do konce roku 2011, poté již lze poskytovat úvěry pouze jako živnost vázanou. Čtěte také: Kdy postačí místo podnikání a kdy už je nutná provozovna?

Nový daňový řád

Od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který se dotkne všech poplatníků daní. Mezi hlavní přednosti novely odborníci řadí jasnější a jednotnější vymezení pojmů, větší podporu elektronizace daňové správy a vůbec celkové posílení právní jistoty v daňové oblasti. Návrh pozměňuje i některé pravomoci ministra financí a jemu podřízených pracovníků. Nový daňový řád mimo jiné definuje daň širším způsobem než doposud. Čtěte více: S novým rokem přicházejí změny také v placení daní

Daňový řád též upravuje u právnických osob, že jsou oprávněny pověřit svého zaměstnance nebo jinou fyzickou osobu, aby jednala jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto oprávnění. Dále se mění pravidla v daňové kontrole a zavádí se změny v opravných a dozorčích prostředcích. Novinky lze nalézt i v placení daní. Kdo platí daně dobrovolné, nepřipadá u něho v úvahu vymáhání daní. V neposlední řadě daňový řád obsahuje problematiku ukončení činnosti daňového subjektu a stanovuje výši sankcí, například v oblasti penále a úroku z prodlení. Čtěte více: Jak na ukončení činnosti podle nového daňového řádu

Zákon o daní z nemovitosti

V souvislosti s novým daňovým řádem se mění také zákon o dani z nemovitostí. Hlavní změnou je jiný postup u přiznávání spoluvlastnických podílů. Do konce letošního roku může podat daňové přiznání spoluvlastník pouze v případě pozemků, od 1 ledna 2011 je tato možnost rozšířena i na stavby. S koncem roku 2010 též končí i možnost platit daně daňovou složenkou, což jako první lidí pocítí právě u daní z nemovitostí. Čtěte také: Od daně z nemovitostí je při prodeji osvobozen i kupující 

Změna zákon o daních z příjmů

Od nového roku je zavedena tzn. povodňová daň v podobě slevy na dani na poplatníka, která se snižuje o 1200 Kč ročně, a to pouze pro zdaňovací období roku 2011. Novela zákon o daních z příjmů rovněž zavádí zdanění důchodů podnikajících nebo pracujících důchodců, které přesáhnou hranici 840 korun ročně. Změny se dotkly i příjmů z pronájmu. Příjmy z pronájmu majetku vloženého do obchodního majetku se nově považují vždy za příjmy podle § 7, ovšem s možností paušálních výdajů v 30% výši. Čtěte více: Nižší slevy na dani pocítí „jen“ OSVČ s ročním ziskem nad 157 600 Kč

Dále se upřesňuje výdajový paušál na dopravu. Nyní je nezpochybnitelné, že výdajový paušál na jedno auto není možné využít spoluvlastníky (např. manželi) v jednom období dvakrát. Nově je specifikován pojem „přenechání vozidla k užívání jiné osobě“. Tím není uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Čtěte více: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011? 

Změna zákona o zaměstnanosti

Změny se nevyhnuly ani zákonu o zaměstnanosti, který především zpřísňuje podmínky pobírání podpory. Změnou zákona o zaměstnanosti končí možnost přivýdělku po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dosud bylo umožněno nezaměstnaným pracovat v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Firmy, ale i sami zaměstnanci, toto ustanovení často účelově zneužívali. Čtěte více: Konec zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Nastává realita

Nově je v zákoně dále stanoveno, že pokud uchazeč o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude jeho procentní sazba podpory v nezaměstnanosti nižší. A to 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší podpora v nezaměstnanosti, se poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši tohoto odstupného. Doposud měl nárok jak na odstupné, tak na podporu v nezaměstnanosti.

Změna stavebního spoření

Úspory se dotkly také stavebního spoření. Nově se zdaňuje státní podpora za rok 2010, která bude poskytnuta v roce 2011. Toto opatření se netýká záloh státní podpory připsaných na účet účastníka před účinností novely (tedy před 1. lednem 2011). Zdaňuje se státní podpora, na kterou vznikne nárok za rok 2010 a která bude vyplacena v roce 2011, a to jednorázovou srážkovou daní ve výši 50 %. V praxi to znamená, že na účet spořitele bude v roce 2011 připsána záloha státní podpory vztahující se k období roku 2010 již po zdanění.

 

Snižuje se rovněž maximální výše státní podpory stavebního spoření, a to na 2000 Kč. Státní podpora ve snížené výši se uplatní opět pouze u nároků na státní podporu, které vzniknou až po 1. lednu 2011. Již připsaných záloh státní podpory se netýká. Třetím omezením je zdanění úrokových příjmů, které byly doposud osvobozeny od daně z příjmu. Úrokové příjmy od roku 2011 budou zdaněny stejně jako úrokové příjmy např. z bankovních vkladů, tedy 15 %.
 Čtěte na Měšec.cz: Stavební spořitelny bojují o klienty. Zvyšují úroky, odpouštějí poplatky

Novela zákona o DPH ještě nejistá

Zatím nejistý je osud novely zákon o DPH, poslanecká sněmovna ji sice schválila, avšak zákon musí ještě projít senátem a podepsat jej musí také prezident. Z toho důvodu se prozatím posunula účinnost novely až na 1. dubna roku 2011. Pokud zákon projde, přinese několik změny. Jde například o přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu (tj. u odpadu z plastů, kovů, papíru, textilu a skla).

školení červen 22 - tip do článku

Dále by měl i příjemce plnění ručit za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění. Novinkou je i možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a změny v uplatnění nároku na odpočet daně a při opravách základu a výše daně. Nově se podnikatelé zbavují povinnosti platit DPH za zboží a služby dodané firmám, které jim do předem dané doby nezaplatily. Čtěte více: Novela zákona o DPH si posvítí na nepoctivce. Můžete na to doplatit 

Změna fotovoltaických elektráren

Od roku 2011 se mění pravidla pro fotovoltaické elektrárny a další obnovitelné zdroje energie. Pro výrobce elektřiny zavádí zdanění daní darovací sazbou 32 % pro bezúplatně nabyté povolenky na emise skleníkových plynů a dále zavádí speciální odvod ve výši 26, resp. 28 % z výkupní ceny výkupní ceny elektřiny ze slunečního záření. Třetí pilířem změn ve fotovoltaickém byznyse je zdražení odvodů za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Čtěte více: Co přinesl rok 2010 v českém podnikání? Třeba pokutu za nízké ceny

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).