Hlavní navigace

Velký rozcestník změn v roce 2016, které se dotknou podnikatelů

1. 1. 2016
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Stejně jako každý rok připravil server Podnikatel.cz velký rozcestník novinek, které se v roce 2016 dotknou podnikatelů. A letos jich opravdu není málo.

Podnikatele čeká s novým rokem doslova smršť legislativních změn. Zorientujte se s naším velkým rozcestníkem.

DPH

Kontrolní hlášení

Plátci DPH se musí připravit hned na několik novinek. Zřejmě nejvýznamnější z nich je povinnost podávat kontrolní hlášení. Týká se víceméně všech plátců DPH a podává se jednou za měsíc či za čtvrtletí. Podání musí být učiněno elektronicky, a to ve formátu požadovaném správcem daně. První hlášení se budou podávat za leden, termín je do 25. února.

Čtěte více: Kontrolní hlášení je tady. Čtěte velký přehled, co, kdo, kdy a jak musíte splnit

Přiznání k DPH už jen elektronicky

Plátci DPH – fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun se zase musí připravit na to, že pro ně skončila možnost podávat daňové přiznání k DPH v papírové podobě. Od roku 2016 musí všichni plátci DPH bez výjimky odesílat daňové přiznání k DPH jen elektronicky. Poprvé musí tuto novou povinnost splnit již v lednovém přiznání, tedy za letošní prosinec či poslední letošní kvartál. Lhůta zůstává stejná – do 25 dnů od skončení měsíce nebo čtvrtletí.

Čtěte více: Přiznání k DPH budou muset všichni podávat elektronicky, prvně už za prosinec

Rozšíření reverse – charge

Už nyní je schváleno, že se režim reverse – charge v Česku od roku 2016 rozšíří i na dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH. Ministerstvo financí navíc předložilo návrh nařízení, který režim reverse – charge rozšiřuje o další položky. Konkrétně se navrhuje rozšířit dosavadní seznam o dodání plynu a elektřiny obchodníkovi, který je definován v čl. 38 odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty, resp. shodně i v § 7a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a dále o dodání (převod) záruk původu plynu a elektřiny. Nově by měl jít navíc uplatnit režim reverse – charge u vybraného zboží i tehdy, pokud celková částka základu daně nepřekročí hranici 100 tisíce korun. Účinnost nařízení je navrhována od února 2016. Návrh nicméně ještě musí posvětit vláda.

Daň z příjmů

Změny u slev na dani

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Velký přehled změn v roce 2016.

V roce 2016 se mění i slevy na dani. Zatímco některé novinky jsou jisté, další se teprve musí schválit. S určitostí platí už zúžení pojmu předškolní zařízení. Slevu na dani za umístění dítěte nebude možné od roku 2016 uplatnit na všechna zařízení péče o děti předškolního věku. Situace se zásadně změní i pro zaměstnavatele, který provozuje pro své zaměstnance dětskou skupinu či dětskou školku. Pro daňové výhody bude muset splnit zákonem dané podmínky. Zároveň též díky zvýšení minimální mzdy roste maximální výše slevy, a to na 9900 korun. Roste také částka pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 4950 korun.

Čtěte více: Slevu na školkovné již neuplatníte na všechny školky a dětské skupiny

Naopak ještě není jisté, že vzroste daňové zvýhodnění na dítě. Novelou zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 612 se má zvýšit daňové zvýhodnění na druhé dítě o 100 korun a na každé třetí a další dítě o 300 korun. Daňové zvýhodnění ve výši na první dítě se nezmění. Účinnost novely byla původně plánována od začátku roku 2016. To se ovšem nestihlo a tak je možné, že v případě jejího schválení v průběhu roku 2016 dojde k uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění od data účinnosti a daňové zvýhodnění za celý rok 2016 se dorovná v ročním zúčtování či daňovém přiznání.

Zmatky a nejistoty panují i u změn u daňových úlev v souvislosti se zrušením důchodového spoření (druhého pilíře důchodové reformy). 

Čtěte více: Fakta a mýty o nově zaváděných daňových odpočtech

Sociální, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Růst záloh na sociální pojištění

Stejně jako každý rok se mění v souvislosti s vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí minimální zálohy na sociální pojištění. Minimální záloha pro samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvýší o 29 Kč ze současné částky 1943 Kč na 1972 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste o 11 Kč. Záloha se zvedne ze současných 778 Kč na 789 Kč.

Čtěte více: Změny v sociálním pojištění od roku 2016

Růst záloh na zdravotní pojištění

Obdobně jako sociální pojištění ovlivní nové údaje o průměrné mzdě i oblast zdravotního pojištění. Zde není stanoven maximální vyměřovací základ, ale je nutné vycházet z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací záloha se zvyšuje o 26 Kč z 1797 Kč na 1823 Kč. Tato záloha musí být zaplacena již za měsíc leden 2016.

Současně k 1. lednu 2016 nabude účinnosti nařízení vlády č. 233/2015 Sb., které mění nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Minimální mzda, která je současně minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance, nově činí 9900 Kč. Od výše minimální mzdy se mimo jiné odvozuje i platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Zvyšuje se ze současných 1242 korun na 1337 korun.

Čtěte více: Změny ve zdravotním pojištění od roku 2016

Náhrada mzdy se mírně zvyšuje

Každoročně se mění redukční hranice pro nemocenské dávky i náhrada mzdy, kterou zaměstnavatel poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Naopak se nemění minimální zálohy na nemocenské pojištění. Stejně tak zatím nebylo schváleno zrušení třídenní karenční lhůty, kdy se náhrada mzdy nevyplácí.

Čtěte více: Náhrada mzdy se od roku 2016 zvyšuje, možná i prodlužuje

Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí

Změny u daně z nemovitých věcí

Předmětem daně z nemovitých věcí už nejsou pozemky pod budovou, ve které vznikly jednotky, které jsou předmětem daně ze staveb a jednotek. Dále se jasně definuje zdanění pozemků ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek. U daně ze staveb a jednotek se zase stanovilo, že předmětem daně ze staveb a jednotek nejsou rozestavěné stavby, ale stavby dokončené nebo způsobilé k užívání.

Čtěte více: Víme, co se mění u daně z nemovitých věcí v roce 2016

Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující

Od 1. dubna 2016 by též měl nově platit daň z nabytí nemovitých věcí nabyvatel nemovitosti. Zároveň se má zrušit institut ručení za nezaplacenou daň.

Čtěte více: Daň z nabytí nemovitých věcí má nově platit kupující

Daňový řád

Konec e-tiskopisu pro majitele zpřístupněných datových schránek

Podnikatelé, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, už nebudou moct využívat pro podání tzv. e-tiskopis. Končí totiž roční výjimka, kterou stanovilo Generální finanční ředitelství (GFŘ). Majitelé zpřístupněných datových schránek budou moct využít e-tiskopis jen u podání u DPH. Pro podnikatele, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku, se nic nemění a i nadále mohou e-tiskopis používat.

Čtěte více: Majitelé zpřístupněných datových schránek už e-tiskopis nevyužijí, až na DPH

Minimální mzda

Minimální mzda opět vzrostla

Opět se zvýšila minimální mzda, a to o 700 korun na 9900 korun. Navíc se nejedná jen o tradičně diskutované zvýšení minimální mzdy, ale hlavně o nárůst minimálních tarifů mzdy zaručené. Tady už je dopad na zaměstnavatele podstatně výraznější.

Čtěte více: Čtěte, jak se mění minimální a zaručená mzda v roce 2016

Podpora v nezaměstnanosti

Procentní sazba ani délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se v roce 2016 nezměnila, změnila se však její maximální výše. Nezbytným předpokladem k získání podpory je předchozích alespoň dvanáct měsíců důchodového pojištění, a to během dvou let před registrací do evidence úřadu práce. Dobu účasti na pojištění lze získat zaměstnáním (které založilo účast na důchodovém pojištění), samostatnou výdělečnou činností nebo dobrovolným důchodovým pojištěním.

Exekuce

Změna u exekučních srážek ze mzdy

Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za leden vyplácených zaměstnancům v únoru, se výše nezabavitelné částky mění. Pro rok 2016 činí nezabavitelná částka dlužníka 6178,67 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1544,67 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9268 Kč.

Účetnictví

Změny v účetních výkazech

1. ledna 2016 nabude účinnosti novela zákona o účetnictví, která zavádí poměrně velké množství novinek. Firmy se budou například dělit na základě hodnoty aktiv, obratu a průměrného počtu zaměstnanců na mikro, malé, střední a velké. Mikro a malých společností se pak nebudou týkat některé povinnosti, které aktuálně musí plnit. Nově budou moci vykazovat zkrácenou rozvahu a výsledovku, nebudou muset vykazovat výkaz o peněžních tocích a připravovat výroční zprávy. Některé firmy budou moci navíc opět vést zjednodušené účetnictví.

Vše o novinkách v účetnictví

Cestovní náhrady

Mění se sazby tuzemského a zahraničního stravného

Od roku 2016 nedochází k žádným zásadním změnám v poskytování cestovních náhrad. Mění se však sazby tuzemského a zahraničního stravného, sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot.

Čtěte více: Změny v cestovních náhradách od roku 2016

Důchodové spoření

Konec druhého pilíře

V roce 2016 dochází ke zrušení důchodového spoření, tj. druhého důchodového pilíře (zákon č. 376/2015 Sb.). Penzijní společnosti budou do 31. března 2016 zasílat účastníkům oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření.

Čtěte více: 5 novinek, které čekají zaměstnavatele v roce 2016

Veřejné zakázky a dotace

Změna v zadávání veřejných zakázek

Mění se také zadávání veřejných zakázek. Zákon přináší velké množství změn vůči současnosti. Nebude například třeba ke každé nabídce vyhotovovat protokol, zadavatel dostane rovněž k dispozici celou řadu nástrojů, podle kterých bude moci rozhodovat jak o kvalitě nabídek, tak o nabídnuté ceně. Ta nebude muset být v mnoha případech již nejnižší, jako je tomu nyní.

školení červen - novinky

Jiné podmínky dotační podpory

S novým rokem také definitivně končí program podnikatelské podpory OPPI a zahajuje se zpracovávání žádostí a čerpání v novém programovém období 2014 – 2020, tzv. OPPIK, v rámci kterého by mělo směřovat více prostředků k malým a středním podnikům.

Další možné novinky

Jak již bylo napsáno výše, některé změny jsou teprve ve stavu projednávání. Kromě již zmíněných se tak podnikatelé ještě možná „dočkají“ dalších novinek. Úřední podpis by měl v některých případech nahradit notářsky ověřené plné moci. Jestliže bude schválena tzv. Malá novela občanského zákoníku, mělo by se mj. jednat o úkony při založení společnosti, zvýšení základního kapitálu atp. Ačkoli zákon o evidenci tržeb stále neprošel třetím čtením, není vyloučené, že se už v roce 2016 elektronická evidence tržeb některých podnikatelů dotkne

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).