Hlavní navigace

Velký rozcestník změn v roce 2017, které se dotknou podnikatelů

3. 1. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

I na počátku roku 2017 začala platit celá řada změn, které se dotýkají podnikatelů. Další novinky navíc přijdou v průběhu roku.

Ve sněmovně totiž čeká na schválení daňový balíček, který například zvyšuje zvýhodnění na dítě, OSVČ s paušály za cenu jejich dalšího omezení vrací možnost zvýhodnění a slevu na manželku či si klade za cíl zatraktivnit institut paušální daně. Celým legislativním procesem též ještě neprošel zákaz kouření v restauracích nebo novela zákoníku práce, která mimo jiné zavádí pravidla pro home office.

Čtěte více: 3 důležité zákony, které mají platit v roce 2017, ale ještě nejsou schváleny

Připravili jsme velký rozcestník novinek

Stejně jako každý rok i v roce 2017 začíná platit celá řada legislativních změn, které se dotýkají podnikání. Zorientujte se v nich s naším velkým rozcestníkem.

Daň z příjmů

Od ledna 2017 se u daní z příjmů zvýšil úhrnný limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.

Nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů se u penzijního připojištění se státním příspěvkem (příp. doplňkového penzijního spoření) a u životního pojištění zvyšuje z 12 000 Kč na 24 000 Kč. Současně se změnila metoda výpočtu částky, kterou lze od základu daně odečíst v případě příspěvků zaplacených účastníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření. Dosud se výše zaplacených příspěvků snižovala o 12 000 Kč za zdaňovací období. Nově lze odečíst ty části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících kalendářního roku přesáhnou maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek. Maximální výše měsíčního státního příspěvku činí aktuálně 1000 Kč.

Čtěte více: Novinky v oblasti zaměstnávání, které přichází s rokem 2017

U daně z příjmů dochází pak ještě ke změnám u slevy za umístění dítěte, u tzv. školkovného, a to v souvislosti s navýšením minimální mzdy. Za rok 2016 šlo uplatnit maximálně na 9900 Kč (rozhoduje reálně uhrazená částka školkovného), u příjmů za rok 2017 už to bude ale až 11 000 Kč.

Čtěte také: Změny v daňovém zvýhodnění a slevě za umístění dítěte od roku 2017

Sociální pojištění

Stejně jako každý rok se mění v souvislosti s vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí minimální zálohy na sociální pojištění. Minimální záloha pro samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvyšuje z 1972 Kč na 2061 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzrostla o 36 Kč ze 789 Kč na 825 Kč. 

Nová minimální výše záloh platí od měsíce ledna pouze pro začínající OSVČ. Stávající OSVČ platí v dosavadní výši a zálohu změní až v měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016. Jestliže je vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí zálohy z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro kalendářní rok, ve kterém se přehled podává. Tyto zálohy pak platí až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci podání přehledu za další kalendářní rok.

Čtěte více: Změny v sociálním pojištění od roku 2017

Zdravotní pojištění

Obdobně jako sociální pojištění ovlivní nové údaje o průměrné mzdě i oblast zdravotního pojištění. Zde není stanoven maximální vyměřovací základ, ale je nutné vycházet z minimálního vyměřovacího základu. V roce 2017 se zvyšuje minimální výše záloh na zdravotní pojištění z 1823 Kč na 1906 Kč. 

OSVČ, které v roce 2016 platily zálohy nižší než 1906 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2017. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února. Jestliže po zpracování Přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění vyjde záloha vyšší, bude třeba ji změnit ještě jednou. Zálohy stanovené dle příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích.

Vzhledem k tomu, že se od 1. ledna  2017 zvýšila minimální mzda, vzrostla i platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Ta bude nově činit 1485 korun.

V souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech byly navíc všechny zdravotní pojišťovny povinny převést své bankovní účty k České národní bance. Všech sedm zdravotních pojišťoven již má účty u ČNB aktivní a přesměrovávají na ně platby. Souběžně nadále vedou i původní účty a navíc hodlají požádat ministerstvo financí o výjimku vést je současně u ČNB i u stávající banky. Důvodem je zamezení přílišným komplikacím na straně klientů při chybně směřované platbě.

Čtěte více: Změny ve zdravotním pojištění od roku 2017

Náhrada mzdy

Každoročně se mění redukční hranice pro nemocenské dávky i náhrada mzdy, kterou zaměstnavatel poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Naopak se nemění minimální zálohy na nemocenské pojištění. Stejně tak nakonec neprošlo zrušení třídenní karenční lhůty, kdy se náhrada mzdy nevyplácí.

Čtěte více: Náhrada mzdy 2017. Po delší době výraznější zvýšení

Kontrolní hlášení k DPH

Ke změnám dojde i u kontrolních hlášení. V důsledku rozhodnutí Ústavního soudu dojde k dvěma změnám. Skupina senátorů totiž částečně uspěla se svojí stížností k Ústavnímu soudu (ÚS), který před několika týdny rozhodl, že dvě ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která kontrolní hlášení upravují, musí být zrušena. Jedno s platností ode dne, kdy nález ÚS vyjde ve Sbírce zákonů ČR, a druhé pak do konce roku 2017.

Čtěte více: Kontrolní hlášení se musí změnit. Čtěte, které části Ústavní soud zrušil

Změny v kontrolním hlášení ale nepřináší jen nález Ústavního soudu. Od roku 2017 se mění struktura podání kontrolního hlášení. Týká se to kontrolních hlášení podaných z datových schránek, která jsou zároveň tzv. rychlou odpovědí na výzvu. Pokud bude použita volba „rychlá odpověď na výzvu“, kterou plátce oznamuje, že nemá povinnost podat kontrolní hlášení nebo potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení, tzn. nemění žádná data, nesmějí být od roku 2017 vyplněny řádky v oddílech A, B i C.

Čtěte více: Pozor na změnu v kontrolním hlášení, bude platná už od nového roku

Zvýšení minimální mzdy

V roce 2017 se opět zvýšila minimální mzda, která nově činí 11 000 korun měsíčně. Současně se zvyšují i sazby zaručené mzdy u jednotlivých skupin prací. Pro rok 2017 navíc platí pouze jedna (základní) sazba minimální mzdy i shodné sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Opatření má odstranit nerovnoprávné postavení osob se zdravotním postižením v odměňování minimální a zaručenou mzdou.

Čtěte více: Minimální a zaručená mzda v roce 2017 výrazně vzroste. Máme srovnání

Tuzemské cestovní náhrady

Od roku 2017 nedochází k žádným zásadním změnám v poskytování cestovních náhrad. Mění se však sazby tuzemského a zahraničního stravného, sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot. Zaměstnanci si na sazbách stravného mírně polepšili, naopak průměrná cena pohonných hmot klesla.

Čtěte více: Tuzemské cestovní náhrady pro rok 2017

Zahraniční cestovní náhrady

Od ledna se rovněž změnily sazby zahraničních cestovních náhrad. Oproti původnímu návrhu se počet změn v sazbách denního stravného výrazně snížil. Přesto jich není málo.

Čtěte více: Změny v zahraničních cestovních náhradách pro rok 2017

Další vlna EET

Řada podnikatelů navíc musí počítat s tím, že se jich od března 2017 dotkne elektronická evidence tržeb. První březnový den totiž startuje druhá fáze EET a evidovat tržby začnou i obchodníci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).