Hlavní navigace

Velký rozcestník změn v roce 2019, které se dotknou podnikatelů

1. 1. 2019
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Server Podnikatel.cz opět připravil velký rozcestník novinek, které se v roce 2019 dotknou podnikatelů.

Kromě novinek, které začaly platit již na začátku ledna, je ve hře řada změn, které mohou začít platit během letošního roku.

Daň z příjmů

Některé změny u daně z příjmů přináší daňový balíček, který ale teprve prošel Poslaneckou sněmovnou a není tak ještě jisté, kdy přesně nabude účinnosti.

Zvýšení limitů u výdajových paušálů

V případě zvýšení limitů u výdajových paušálů by nicméně platilo, že by se týkalo i zdaňovacího období roku 2019.

Nově se mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, zvýší na 2 miliony korun, tedy na úroveň, která platila ještě v loňském roce. Paušál jde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde nově o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

OSVČ s paušály budou zároveň moct i nadále využívat slevy na manželku/manžela a zvýhodnění na děti.

Čtěte více: Potvrzeno, limit pro výdajové paušály OSVČ se zvýší na dvojnásobek

Nová pravidla pro odpočet na výzkum a vývoj

Během roku 2019 by rovněž měla začít platit nová pravidla pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Podnikatelé již nebudou muset nezbytnou projektovou dokumentaci zpracovávat před realizací výzkumných aktivit, ale až v termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. Nově se k tomu zavádí povinnost podnikatele zaslat jednoduché avízo finančnímu úřadu o započetí práce na výzkumném projektu, čímž dojde k jednoznačnému ukotvení data, od něhož si podnikatel výdaje spojené s výzkumným projektem bude moci uplatňovat ve formě tohoto daňového odpočtu. Aktivity předcházející zaslání avíza nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou tedy nově moci být důvodem zamítnutí projektu.

Hlavní náplní balíčku je ovšem transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). Tyto změny nicméně budou s největší pravděpodobností účinné až od roku 2020.

Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze

Další změny u daně z příjmů nastávají v důsledku nárůstu minimální mzdy. Zvyšuje se limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze (např. starobní důchody) od daně z příjmů fyzických osob o 41 400 Kč ročně oproti roku 2018, tedy ze současných 439 200 Kč na 480 600 Kč.

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

Také u školkovného se zvyšuje maximální částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení. Nově bude činit 13 350 Kč.

Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus

Dále se zvyšuje limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus na 80 100 Kč

Změna hranice pro solidární zvýšení daně

V souvislosti se stanovením výše všeobecného vyměřovacího základu a souvisejícího přepočítacího koeficientu se mění hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 569 552 Kč.

Daňové tiskopisy (prohlášení a roční zúčtování daní)

Pro rok 2019 nebude vydáván nový tiskopis Prohlášení k dani. Zaměstnavatelé mohou nadále využít jednodílný tiskopis vzor číslo 26, případně dopoužívat starší vzory vydávané vždy na tři zdaňovací období. U starších vzorů (pouze papírová podoba) je však třeba upravit příslušné kolonky dle stávajících podmínek. Ovšem zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění mohou využít pouze vzory s číslem 24 a 25. Využití vzoru číslo 24 se nedoporučuje u daňových nerezidentů, zde je vhodné použít novější verze tiskopisu.

Finanční správa rovněž zveřejnila nový jednodílný tiskopis Žádost o roční zúčtování daní (ve tvaru pdf, interaktivní tiskopis i strukturu XML dat ve formátu XSD) vzor č. 1. Bude poprvé použit při zúčtování daní za zdaňovací období 2018, tzn. v roce 2019.

Čtěte více: Nové tiskopisy Prohlášení k dani a Roční zúčtování daní

Zdravotní pojištění

Stejně jako v předchozích letech, i letos budou muset OSVČ platit vyšší zálohy na zdravotní pojištění, a to z 2024 Kč na 2208 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2018 platily zálohy nižší než 2024 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2019. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února.

Zároveň se zvyšuje i pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), které budou nově platit 1803 Kč.

Čtěte více: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2019

Sociální pojištění

Důchodové pojištění

Kromě záloh na zdravotní pojištění rostou i minimální zálohy na důchodové pojištění. OSVČ hlavní musí v roce 2019 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 2388 Kč. Měsíční zálohy se tak zvyšují o 199 Kč. Osoba vykonávající vedlejší výdělečnou činnost bude platit 955 Kč (zvýšení o 79 Kč). Nové zálohy musí OSVČ zaplatit prvně za měsíc, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích.

Čtěte více: Nové podmínky pro platbu záloh na důchodové pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění

Od roku 2019 vzrůstá i minimální pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění, a to z 115 Kč na 138 Kč. Trvalý příkaz musí být změněn tak, aby platba nemocenského pojištění v nové výši proběhla do konce měsíce ledna.

Čtěte více: Změny v sociálním pojištění 2019. Pro OSVČ i zaměstnance 

Změna splatnosti záloh

V roce 2019 se ale nemění jen zálohy, ale také splatnost pojistného na nemocenské a důchodové pojištění. V roce 2018 jsou zálohy splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné až do posledního dne kalendářního měsíce (rozhoduje den připsání na účet u okresní správy sociálního zabezpečení).

Čtěte více: Nemění se jen výše záloh pro OSVČ. Mění se i splatnost pojistného

Vyšší limit pro pojistné u DPČ

Od ledna 2019 se zvyšuje limit pro sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nově se odvody budou platit až od příjmu ve výši aspoň 3000 Kč. Hranice pro platbu pojistného u dohod o pracovní činnosti se tak od příštího roku zvýší o 500 Kč. Pozor však na to, že pro srážkovou daň bude i nadále platit limit 2500 Kč. U dohod o provedení práce zůstává vše při starém.

Čtěte více: Od roku 2019 vzroste limit u dohod o pracovní činnosti. Do 3000 Kč bez pojištění 

DPH

Snížení DPH na jízdné

Zatímco některé změny u DPH ještě nejsou jisté, již schválené je snížení DPH na jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách. To nově spadá do druhé snížené sazby DPH.

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

S účinností tzv. „daňového balíčku“ bude věřitel nově oprávněn provést opravu základu daně a tedy i výše daně nedobytné pohledávky nejen tehdy, kdy dlužník bude v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkurzu na jeho majetek, jako je tomu nyní, ale také v případě, že pohledávka je vymáhána v exekučním řízení, nastala smrt dlužníka či soud schválil oddlužení dlužníka.

Změna pravidel při uplatnění odpočtu při registraci a zrušení registrace

S účinností tzv. „daňového balíčku“ se také rozšíří možnost uplatnění odpočtu u nově vzniklého plátce u dlouhodobého majetku, který pořídil až 60 měsíců přede dnem, kdy se stal plátcem.

Další změny sazeb DPH s otazníkem

Daňový balíček počítá i se snížením sazby DPH na dodávky tepla z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %.

Další snížení sazeb může přinést i novela zákona o evidenci tržeb, která se aktuálně nachází v prvním čtení ve Sněmovně. Novela rovněž počítá se zavedením třetí a čtvrté vlny EET či offline režimu.

Čtěte více: Vláda chce 3. a 4. vlnu #EET, a to navzdory nemožnosti kontrolních nákupů

EET opět pro nevidomé

Od 1. ledna se každopádně EET opět týká nevidomých, jelikož nařízení, které zrakově postižené od EET osvobozovalo, bylo zrušeno kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, a to k 31. prosinci 2018. Ministerstvo financí sice v novele navrhuje zrakově postižené OSVČ z EET opět vyjmout, jak však již bylo řečeno, novela se teprve nachází v prvním čtení.

Čtěte více: Nevidomých OSVČ se opět dotkne EET, výjimka se nestihne schválit 

Daň z nemovitých věcí

U daně z nemovitých věcí se nic zásadního nemění. Jen obyvatelé dvou okresních měst musí počítat s tím, že se jim změnil místní koeficient.

Čtěte více: Koeficienty daně z nemovitých věcí 2019 se skoro v žádném okresním městě nemění 

Nová spotřební daň pro tzv. zahřívané tabákové výrobky

Již zmíněný daňový balíček, který by měl nabýt účinnosti během letošního roku, nově zavádí i zdanění tzv. zahřívaných tabákových výrobků. Tyto výrobky budou značeny tabákovou nálepkou stejně jako ostatní tabákové výrobky. Sazba spotřební daně pro zahřívané tabákové výrobky je stanovena ve stejné výši jako pro jemně řezaný tabák nebo ostatní tabák ke kouření (2 236 Kč/kg), tj. 2,236 Kč/g tabáku obsaženého v těchto výrobcích.

Nárůst minimální mzdy

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální měsíční mzda ze současných 12 200 Kč na 13 350 Kč a u hodinové sazby ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Současně dochází k navýšení tzv. zaručené mzdy, a to celkem v osmi skupinách, v rozmezí od 13 500 Kč až do měsíční zaručené mzdy ve výši 26 700 Kč.

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2019 bude činit nejméně 10 % z minimální mzdy 13 350 Kč, tj. alespoň 1 335 Kč. Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 7,98 Kč.

Čtěte více: O kolik se zvedne minimální a zaručená mzda v roce 2019?

Nárůst náhrady mzdy

Tradičně dochází ke změnám ve výši nemocenských dávek i náhrady mzdy. Rok 2019 přinese mnohem podstatnější zvýšení náhrady mzdy, a to dokonce dvakrát.

Čtěte více: Náhrada mzdy v roce 2019. Vzroste od ledna a zřejmě i od července 

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady

Tradičně také dochází ke změně tuzemských cestovních náhrad pro rok 2019. Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Čtěte více: Změny tuzemského stravného pro rok 2019

Vyhláškou se rovněž mění výše zahraničního stravného pro rok 2019. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování.

Čtěte více: Od roku 2019 se mění zahraniční cestovní náhrady

Nová pokuta u kontrolních hlášení

Pokud projde daňový balíček, začne v průběhu roku 2019 platit nová pokuta u kontrolních hlášení. Mimořádnou pokutu až do výše půl milionu korun za závažné ztěžování nebo maření správy DPH půjde nově udělit většímu množství podnikatelů než doposud.

Čtěte více: U kontrolních hlášení bude moct dostat pokutu až 500 000 Kč více podnikatelů

Zjednodušení vyřizování ochranných známek

Od roku 2019 se vypouští požadavek grafického znázornění ochranné známky a posiluje se postavení vlastníků ochranných známek na trhu. Úřad průmyslového vlastnictví bude nově informovat vlastníky ochranných známek o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu jejich ochranné známky.

Čtěte více: I pouhý zvuk či barva mohou nově získat ochrannou známkou 

Ukotvení rodinných firem

Už od února 2019 by mohla platit definice rodinné firmy, která umožní resortům veřejným institucím vytvářet pro tento segment ucelenou podporu. Návrh připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a převzalo jej ministerstvo průmyslu a obchodu. Rodinnou obchodní korporací bude firma, ve které je nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem, nebo obchodní korporace, v níž členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace.

Rodinná živnost bude podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu. Stanovením definice se může těmto firmám otevřít přístup k dotačním programům, daňovým úlevám či snazšímu zaměstnávání příbuzných.

Čtěte více: Rodinné podnikání by mohlo získat definici v zákoně a v budoucnu i podporu

CIF - osobnosti

Karenční doba se zruší

Přestože Senát Sněmovně vrátil novelu zákona, která ruší karenční dobu, dá se očekávat, že poslanci Senát přehlasují. Od poloviny letošního roku by tak náhrada mzdy měla činit v prvních třech dnech pracovní neschopnosti 60 procent denního vyměřovacího základu. Zaměstnavatelům má opatření kompenzovat snížení odvodů o 0,2 procentního bodu na nemocenském pojištění.

Čtěte více: Podnikatelé varují před zrušením karenční doby, návrh však zřejmě projde

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).