Hlavní navigace

Velký souhrn změn, které přináší konsolidační balíček

30. 6. 2023
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zvýší se daň z příjmů právnických osob a daň z nemovitých věci. OSVČ se zvedne minimální důchodové pojištění i vyměřovací základ, ze kterého se pojistné počítá.

Vzroste rovněž nemocenské pojištění zaměstnanců a upraví se daňová progrese. U DPH se zavedou pouze dvě sazby ve výši 12 a 21 %. Server Podnikatel.cz přináší  podrobný souhrn změn, který přináší tzv. ozdravný balíček, ve středu schválený Fialovou vládou.

Vláda představila konsolidační balíček

Vláda ve středu schválila konsolidační balíček, který by měl v příštím roce přinést snížení deficitu státního rozpočtu o 94,1 mld. Kč a v roce 2025 o dalších 53,4 mld. Kč. Ačkoli má jít většina konsolidace na vrub snížení výdajů, Fialův kabinet připravil i zvýšení daní.

Zvyšte daňovou progresi a daň z nemovitostí, snižte sociální odvody, radí Česku OECD Přečtěte si také:

Zvyšte daňovou progresi a daň z nemovitostí, snižte sociální odvody, radí Česku OECD

Daň z příjmů právnických osob vzroste na 21 %

Po 15 letech by se měla změnit daň z příjmů právnických osob, a to ze stávajících 19 na 21 %. 

OSVČ vzrostou odvody na sociální pojištění

OSVČ čeká zvýšení sociálního pojištění. Konkrétně by se měl v letech 2024–2026 zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně, a tím přiblížit minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy. Aktuálně by to znamenalo zvýšení minimální zálohy 2944 Kč na 4710 Kč. Zároveň se ale navrhuje, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. 

Vláda: Odvody OSVČ se zvýší. Kdo hradí minimum, připlatí si přes 21 tisíc Kč ročně Přečtěte si také:

Vláda: Odvody OSVČ se zvýší. Kdo hradí minimum, připlatí si přes 21 tisíc Kč ročně

Ačkoli se odvody pro OSVČ zvýší, pro začínající podnikatele zůstanou stejné i nadále. Pro OSVČ, která bude nově zahajovat výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a tuto samostatnou výdělečnou činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávala, je navrhováno, aby měsíční vyměřovací základ zůstal na 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních dvou kalendářních let od zahájení podnikání.

Začínající OSVČ budou mít nižší minimální zálohy než ostřílení podnikatelé Přečtěte si také:

Začínající OSVČ budou mít nižší minimální zálohy než ostřílení podnikatelé

Zaměstnancům se zvýší nemocenské pojištění

Aktuálně se platí nemocenské pojištění ve výši 2,1 % hrubé mzdy jako sazba na straně zaměstnavatele. Nově by se mělo zavést nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců ve výši 0,6 %. Podle vlády to bude znamenat pro zaměstnance s průměrnou mzdou 40 353 Kč ztrátu 242 Kč měsíčně. 

Nemocenské pojištění vzroste. Na kolik to vyjde zaměstnance či zaměstnavatele? Přečtěte si také:

Nemocenské pojištění vzroste. Na kolik to vyjde zaměstnance či zaměstnavatele?

Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nyní platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %, přičemž vyšší sazba se hradí z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy (nyní cca 161 300 Kč). Nově by se hranice, od které se platí vyšší sazba, měla snížit na 3násobek průměrné mzdy, tedy zhruba od 121 000 Kč měsíčně. Posun by se dotknul i OSVČ, které by vyšší sazbu daně platily už ze zisku přesahující 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v současnosti. 

Seškrtání slev na dani a daňových výjimek

Dále se plánuje velké omezení daňových výjimek. U daně z příjmů právnických osob by se měla omezit daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

U daně z příjmů fyzických osob se upraví sleva na dani na manželku/manžela, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Zcela zrušit by se mělo školkovné, které lze uplatnit až do výše minimální mzdy, a také sleva na studenta, která činí 4020 Kč. Dále by mělo dojít ze zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a také ke zrušení osvobození nadlimitních stravenek. U příjmů z tombol a hazardních her klesne limit pro osvobození příjmů z 1 milionu korun na 50 000 Kč. Dále by se měl škrtnout odpočet za členské příspěvky odborům.

Sleva na manželku se omezí. Které další daňové slevy a výjimky zcela skončí? Přečtěte si také:

Sleva na manželku se omezí. Které další daňové slevy a výjimky zcela skončí?

Další změny v daňových výjimkách bez významného dopadu na státní rozpočet:

  • Zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění, které bude nově ve stejném daňovém režimu jako prodej majetku.
  • Zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky, který bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance. Renta bude navázána na vývoj platu ústavních činitelů. 
  • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.
  • Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
  • Zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům.
  • Sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 50 tisíc Kč ročně.

S ohledem na snížení cen nafty pro řidiče už vláda schválila rychlejší návrat spotřební daně z motorové nafty zpět na původní úroveň před invazí Ruska na Ukrajinu. Vláda navíc navrhuje zrušit osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů. Dále by chtěl kabinet stanovit vratky za tzv. zelenou naftu podle normativů, čímž podnikatelům odpadne povinnost vést evidence skutečné spotřeby minerálních olejů. Vláda plánuje také zrušit vratku spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech.

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení). První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, a druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být z jeho mzdy odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Dohody o provedení práce se mají změnit, zaměstnavatele čekají nové povinnosti Přečtěte si také:

Dohody o provedení práce se mají změnit, zaměstnavatele čekají nové povinnosti

Zvýšení daně z nemovitostí

Zvýšit se má i daň z nemovitých věcí. Nově by se měl zavést tzv. státní koeficient ve výši 1, jehož inkaso bude 100% příjmem státu. Koeficientem se vynásobí stávající daň bez místního koeficientu a výsledná částka se přičte k dani z nemovitých věcí. V praxi to znamená, že uplatňuje-li obec místní koeficient ve výši 3, inkasuje trojnásobek základní sazby a zavedením státního koeficientu vzroste celková daň o třetinu. 

Například za průměrný sedmdesátimetrový byt na Praze 1 dnes majitel zaplatí cca 1700 Kč ročně, nově bude platit cca 2500 Kč. Za podobně velký byt v Brně zaplatí dnes majitel zhruba 600 Kč, nově to bude asi 1200 Kč. V Ostravě a v Plzni se daň liší podle městské části. V obou městech může dosahovat až 770 Kč s tím, že nově to bude zhruba 1450 Kč.

Od roku 2025 dále vláda navrhuje zavést podle růstu inflace automatický valorizační mechanismus daně tzv. inflačním koeficientem. Tímto krokem se má předejít situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá. Původně mělo být navýšení daně z nemovitých věcí čistě příjmem státu, ve hře je ale dohoda, že příjmy zůstanou obcím a těm se sníží příjmy z jiných daní.

Zavedení dvou sazeb DPH

Vláda také počítá s redukcí počtu sazeb DPH pouze na dvě, a to na základní 21 % a sníženou 12 %. Zatímco u potravin bez nápojů, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb dojde ke snížení sazby na 12 %, u čepovaného piva, kadeřnických a holičských služeb, služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových prací, palivového dřeva a noviny se sazba zvýší na 21 %. Sazba DPH se zvýší například i na léky, které byly aktuálně v 10% sazbě. Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Výjimka by měla platit pro knihy, které budou od DPH osvobozeny.

DPH na léky a pitnou vodu vzroste, klesne naopak na potraviny a pohřební služby Přečtěte si také:

DPH na léky a pitnou vodu vzroste, klesne naopak na potraviny a pohřební služby

Zvýšení daně z lihu

Spotřební daň z lihu by se měla v příštím roce zvýšit o 10 % a v letech 2025 až 2027 pak o dalších 5 % v každém roce. Na základě trvalé výjimky dojednané v EU se bude nadále uplatňovat poloviční sazba u produktů z pěstitelského pálení pro vlastní spotřebu. 

Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků

Také u tabákových výrobků, tedy u cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos, by se v roce 2024 měla zvýšit spotřební daň o 10 % a v dalších třech letech by měla růst o 5 % ročně. U zahřívaného tabáku by se daň měla zvyšovat o 15 % v každém roce 2024–2027. Zároveň kabinet počítá se zavedením nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret. 

Zvýšení daně z hazardních her a změna rozpočtového určení daně z hazardních her

Vláda chce rovněž zvýšit druhou sazbu daně z hazardních her z 23 % na 30 %, která se aktuálně uplatňuje u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker). 

Vláda současně navrhuje ponechat základní sazbu 35 % uplatňovanou aktuálně u loterií a technických her ve stávající výši. Vláda rovněž navrhuje změnu rozpočtového určení daní tak, že výnos ze všech online hazardních her bude nově 100% příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech landbased hazardních her bude nově 65% příjmem obcí a 35% příjmem státního rozpočtu. 

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

Stávající osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 Kč za zdaňovací období by sice mělo zůstat, zároveň se má však nově ohraničit osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 Kč na poplatníka.

Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace 

Jako poslední návrh v oblasti příjmů má být zvýšení ceny dálniční známky o 800 Kč z 1500 na 2300 Kč ročně. Zároveň se má zavést nový pravidelný valorizační mechanismus, který bude reflektovat výši inflace. 

Největší úspory má přinést seškrtání dotací

Největší úspory by mělo přinést omezení dotací, a to o 54,4 mld. Kč. Největší podíl dotací by měl být seškrtán v oblasti průmyslu a obchodu (20 mld. Kč). V zemědělství má jít o 10,2 mld. Kč, v dopravě o 6 mld. Kč, v oblasti místního rozvoje 2,8 mld. Kč a ve školství 2 mld. O 13,4 mld. Kč pak mají klesnout dotace ve zbylých resortech. O jaké konkrétní dotační tituly půjde, však vláda ještě neví a s návrhem by měli přijít jednotliví ministři. 

Snížení objemu platů ve státní sféře

Vláda dále odsouhlasila pokles platů ve veřejném sektoru o 2 %, a to včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizacích. Opatření se týká státních zaměstnanců a bezpečnostních sborů vyjma pedagogických pracovníků. 

Změny v oblasti FKSP

Kabinet plánuje snížit i prostředky na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu z 2 % na 1 %. Nově má být objem peněz na FKSP tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy. Polovina této částky by navíc měla být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří. 

Vláda do úsporných opatření zařadila již dříve oznámenou změnu v podobě zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů, které mají přestat fungovat 1. července 2023. Zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby jsou podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny. Jak ale upozorňuje resort financí, o vyhledávané klíčové služby finančních úřadů občané po zrušení vybraných územních pracovišť nepřijdou.

Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a její úhrada nově z limitu prostředků na platy

Koalice plánuje též zjednodušit proces náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti, kdy se nastaví úhrada výdajů z limitu objemu prostředků na platy. Nahradí se tak stávající praxe, kdy jsou tyto náhrady platu vypláceny z výdajového limitu mimo platovou oblast.

Zpřísnění podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti 

Přísnější podmínky pro nárok na podporu od úřadu práce v případě nezaměstnanosti se dotknou především těch, kteří podporu pobírají opakovaně. Dojde k prodloužení doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti. 

Kdo bude na „pracáku“ opakovaně, bude muset pracovat déle, aby měl nárok na podporu Přečtěte si také:

Kdo bude na „pracáku“ opakovaně, bude muset pracovat déle, aby měl nárok na podporu

Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv

Ačkoli kabinet původně zvažoval i zrušení podpory stavebního spoření, nakonec ji pouze omezí. U stávajících i nových smluv bude maximální státní podpora stavebního spoření nově jen 1000 Kč ročně. Nově mají mít možnost poskytovat produkt stavebního spoření také přímo banky a úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti.

Ostatní úspory výdajů

  • Úprava národního financování projektů EU: Snížení podílu spolufinancování z fondů EU zvýšením spoluúčasti konečných příjemců dotace.
  • Zrušení kolkových známek jako platebního prostředku s přechodným obdobím, kdy bude ještě možné stávající kolky používat.
  • Elektronizace příkazových bloků.
  • Integrace vymáhání pohledávek: Převzetí tzv. justičních pohledávek Celní správou ČR, která již dnes spravuje pohledávky řady institucí.

Ohodnoťte komunikaci ministrů Fialovy vlády jako ve škole.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).