Hlavní navigace

Více než polovina Čechů neaktualizuje své pojistné smlouvy, je to chyba

31. 5. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Češi mají rádi pojistky, ale po založení jim nevěnují dostatečnou pozornost. Při nenadálé události pak mohou být nemile překvapeni. Znáte svou smlouvu?

Každý druhý Čech podceňuje aktualizaci svých pojistných smluv. Podle České asociace pojišťoven ve svých pojistných smlouvách neprovádí změny celých 51 % pojištěných. Aniž by si to uvědomili, vstupují tak do rizika, že jim v případě škodní události pojistné plnění nezajistí odpovídající kompenzaci jejich skutečné škody.

I přes toto podceňování rizik, je přitom většina lidí přesvědčena, že jim pojištění přináší více jistoty do života. Konkrétně je o tom přesvědčeno 63 % populace. Stejně tak je více než polovina lidí přesvědčena, že se množství rizik stále zvyšuje. Život bez pojištění si nedokáže představit 64 % Čechů. Paradoxem proto je, že přestože se tito lidé na své pojištění spoléhají, o pojistné smlouvy se nestarají.

Ilustrační obrázek.
Autor: http://www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Aby mělo pojištění v případě škodní události očekávaný efekt, je třeba průběžně kontrolovat, jestli stále odpovídá aktuálnímu stavu. U většiny smluv nedošlo přitom ke změně 8 a více let. V případě škodní události je pak klient zklamán s pojistným plněním, potažmo i s pojišťovnou, aniž by si uvědomil, že chyba je na jeho straně. Změnu v pojistné smlouvě by měl iniciovat klient sám vždy podle své potřeby, říká Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven.

Jak aktualizovat své smlouvy?

Životní pojištění 

Pojišťovnu je nutné informovat při změnách kontaktních údajů, změnách rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného, například provozování aktivního sportu, změna zaměstnání a podobně. Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.
Kromě faktických změn je vhodné se nad sjednaným životním pojištěním v určitých časových intervalech pravidelně zamýšlet. Po více než třech letech může docházet ke změně v příjmech jednotlivých členů, v rodinné situaci i v jejích potřebách. K těm by měla každá rodina přihlížet a zvážit, jestli jsou pojistné částky stále dostačující a pokrývají narůstající požadavky, upozorňuje Marcela Kotyrová.

Pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně zkontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka skutečně odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Tak by měli postupovat všichni, kteří například rekonstruovali dům nebo jinak investovali do vybavení, které nemovitost či domácnost zhodnotilo. Po větším výdaji do zařízení či po dokončení modernizace stačí pojišťovně oznámit rozsah investic a pojišťovna adekvátně navýší pojistnou částku.

U starších pojistných smluv se kromě výše pojistné částky kontroluje, zda pojistná smlouva kryje veškerá pojistitelná rizika, která mohou majetek ohrožovat. Starší smlouvy většinou nemívají rozsah pojistného krytí dostatečný, současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Provádět aktualizaci pojistné smlouvy je nezbytné i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy. Přesná definice zániku pojištění je vždy uvedena v pojistných podmínkách, jež jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Havarijní pojištění 

Také v havarijním pojištění je možné požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů, které ovlivňují výši pojistného, je stáří vozidla a od něho se odvíjející obecná cena. Výše pojistného s klesající obecnou cenou sice obvykle klesá, nemůže ale být přímo úměrná. Hlavním důvodem je to, že v havarijním pojištění jsou obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů. Výše pojistného tedy vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla, v některých případech nemusí klesat vůbec nebo se dokonce může nepatrně zvýšit. 

S postupným opotřebováním vozidla je možné po jednom až dvou letech požádat pojistitele o výpočet aktuálního pojistného a v případě, že bude pojistné nižší, nechat si přepracovat pojistnou smlouvu.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).