Hlavní navigace

Víme, jak se elegantně zbavit neprodejných zásob

12. 8. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Existují dvě možnosti, jak se zbavit neprodejných zásob. Odborníci potvrdili, že výdaje budou daňově účinné a nárok na odpočet DPH zůstává. Může jít i o vhodnou variantu při ukončení registrace k DPH.

Ne všechno zboží se podaří prodat. Obvykle bohužel nějaké na skladě zůstane. A jak se takových nepotřebných zásob co nejvýhodněji zbavit? Samozřejmě že s odpočtem výdajů a pokud možno s nárokem na DPH. Zjistili jsme u odborníků, kdy je možné zásoby prodat s výraznou slevou nebo fyzicky zlikvidovat. Obojí bude za splnění podmínek daných zákonem o dani z příjmů daňově účinným výdajem.

Příbuzným s výraznou slevou neprodávejte

Neprodejné zásoby je možné prodat výrazně pod cenu, například i za symbolickou korunu s tím, že jejich pořizovací cena je daňově uznatelným nákladem. Upozorňujeme však čtenáře na ustanovení týkající se ceny obvyklé, tj. na případy, jsou-li zásoby prodávány spojeným osobám (např. i společníkům, jednatelům nebo rodinným příslušníkům), uvádí pro server Podnikatel.cz Jan Molín, daňový poradce společnosti MIVO. Dodává, že v takových případech se velmi často chybuje v situacích, kdy jsou zásoby, které jsou běžně prodejné, prodávány za výrazně nižší cenu, než kolik činí její obvyklá výše. Poplatníci se vystavují riziku doměření daně finančním úřadem. Čtěte také: Jak vložit majetek do podnikání? Pozor, vlastní práce se nepočítá

zákoně o daních z příjmů je v § 23 uvedeno, že pokud se liší ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Jestliže tedy zásoby odprodáme například svým rodičům či sourozencům za výrazně nižší cenu, než je cena obvyklá, zvýší správce daně daňový základ o zjištěný rozdíl. Samozřejmě až při případné daňové kontrole a s příslušnými finančními sankcemi. Čtěte také: Faktura od manželky za poskytnuté služby? Ano, požaduje-li cenu obvyklou

Likvidaci nepotřebných zásob musíte řádně doložit

 

Existuje i jiná možnost. Jak potvrzuje daňový poradce Jan Molín, podle současného právního stavu je možné zásoby “pouze” likvidovat, a to s relativně příznivými daňovými důsledky. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. zg zákona o daních z příjmů totiž platí, že daňově uznatelným nákladem jsou i náklady vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků, vysvětluje Molín. Opět upozorňuje na výjimku. Z této široké skupiny mají zvláštní daňový režim (méně výhodný) léky, léčiva a potravinářské výrobky. Zde platí, že náklady na jejich likvidaci je možné uznat pouze, pokud je nelze podle zvláštních právních předpisů regulující příslušné činnosti uvádět dále do oběhu. Oním předpisem je zákon o ochraně spotřebitele.

 

Poplatník k prokázání likvidace vyhotoví protokol, kde musí uvést:

  • důvod likvidace,
  • způsob, čas a místo provedení likvidace,
  • specifikaci předmětů likvidace,
  • způsob naložení se zlikvidovanými předměty a
  • pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.

Dalším hodnověrným dokladem sloužícím k prokázání, jakým způsobem bylo se zásobami naloženo, či užitým jako příloha k likvidaci, může být například protokol od pojišťovny při fyzickém znehodnocení zásob, protokol od policie při odcizení neznámým pachatelem nebo příjemka od provozovatele recyklačního dvora, skládky či spalovny.

Likvidovat neprodejné zásoby samozřejmě bylo možné vždy, ale nebylo možné je dát do nákladů. U poplatníků vedoucích daňovou evidenci, kdy již nakoupené zásoby byly součástí výdajů, se musel tento výdaj stornovat. Změna nastala 1. ledna 2008. Od tohoto data platí uvedené ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg zákona o daních z příjmů.

DPH uplatníte i přes výraznou slevu

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Jaroslava Musilová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství, pro posouzení uplatnění daně z přidané hodnoty u zásob je rozhodující, zda byly nakoupeny pro uskutečnění ekonomické činnosti a zda budou  v rámci ekonomické činnosti využity. Znamená to, že i když dojde k odprodeji nepotřebných zásob za výrazně nižší cenu, je tento odprodej zdanitelným plněním a kupující, pokud tyto nepotřebné zásoby jakýmkoli způsobem využije pro svoji ekonomickou činnost, má právo uplatnit nárok na odpočet při splnění podmínek uvedených v  § 72 a § 73 zákona o dani z přidané hodnoty, uvedla Musilová. Předpokladem je, že cena je ekonomicky zdůvodněná a nenaplňuje stanovení základu daně podle § 36a zákona o DPH, tj. základ daně ve zvláštních případech (prodej příbuzným v ceně obvyklé). Čtěte také: Pronajmout majetek podnikajícím příbuzným lze za cenu obvyklou

Rušíte registraci k DPH? Zbavte se zásob

Nárok na odpočet DPH vzniká při pořízení zdanitelného plnění – nákupu zásob. Pokud nakoupené zásoby již nejsou využitelné pro ekonomickou činnost a plátce je prokazatelně fyzicky zlikviduje, nedochází k uskutečnění plnění, které by podléhalo dani. Takový případ lze podle Jaroslavy Musilové posoudit jako „škodu“, o které bude také účtováno a která není z pohledu daně z přidané hodnoty zdanitelným plněním. Čtěte také: Jak na majetek a zásoby při registraci a zrušení registrace k DPH?

Při zrušení registrace plátce se postupuje podle § 79 zákona o dani z přidané hodnoty. Uvedené ustanovení stanoví plátci povinnost snížit původní nárok na odpočet daně z majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem, pokud u tohoto majetku byl uplatněn odpočet nebo část odpočtu daně na vstupu. Z neprodaných zásob tedy musí odvést DPH. Pokud neprodané zásoby byly před ukončením registrace prokazatelně fyzicky zlikvidovány, nemohou být součástí obchodního majetku ke dni zrušení registrace a nepodléhají tak vypořádání daně, dodává Musilová.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).