Hlavní navigace

Víme, jak uspět se žádostí o úvěr. Prozradili to sami bankéři

12. 6. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Podnikatel má v bance zpravidla těžší pozici než fyzická osoba. Jak v tomto postavení žádat o úvěr? Na co se připravit a jak nakonec uspět? Radí zástupci bank.

Banky stojí na samém začátku celé řady firem. Pokud žadatel se žádostí o podnikatelský úvěr neuspěje, nezřídka je to také konec jeho velkých plánů, protože na rozjezd živnosti nebo firmy mu chybí dostatečný obnos. Už dlouho je mezi podnikateli rozšířený názor, že banky nemají zájem investovat do malých a středních firem. Mnohem raději půjčí desítky milionů velkému podniku s historií, než čtvrt milionu korun na rozjezd malé živnosti. Tento trend je zcela pochopitelný a ze strany bankovních ústavů opodstatněný. Velká firma je pro ně snáze kontrolovatelná, i vyšší investice se stává méně rizikovou, naopak u malých firem se v minulosti řada bank spálila a o své peníze přišla. Kvalita předložených podnikatelských záměrů malých firem také často pokulhává a zcela zásadní je uvědomit si, že banky tu nejsou proto, aby pomáhaly realizovat sny podnikatelů. V první řadě jim jde o zisk pro své akcionáře. Má tedy začínající podnikatel vůbec ztrácet čas jednáním s bankami? Jak se v nich chovat a co předložit k úspěšnému splnění podmínek žádosti o úvěr? Serveru Podnikatel.cz na to odpověděli ti nejpovolanější, zástupci bankovních institucí působících na českém trhu.

I živnostník nebo malá firma mají šanci, ale…

Samotná pozice podnikatele při jednání v bance není složitější než u fyzické osoby. Složitější nebo komplikovanější mohou být jen jeho potřeby a požadavky. To je v případě podnikatelů mnohdy více individuální a složitější než bývá u fyzických osob. Obecně platí, že podnikatel požaduje vyšší částky pro provozní či investiční úvěrování než běžná fyzická osoba, a tomu je třeba přizpůsobit zajištění pro případ, že podnikatel neplní své závazky vůči bance. Stejně obezřetně ale postupujeme v případě fyzické osoby, pokud má klient špatnou úvěrovou historii, uvádí Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank, podle kterého nelze tvrzení o podnikatelově složitější pozici při jednání s bankou jen tak paušalizovat.

Ilustrační obrázek.
Autor: http://www.isifa.com

Při žádosti o bankovní úvěr musí podnikatel předložit jasné argumenty. Podnikatelské a firemní úvěry jsou totiž vždy považovány za rizikovější, než ty pro fyzické osoby.  

Banky často na podnikatelské žádosti pohlížejí s mnohem větší opatrností z toho důvodu, že se pohybují v jiných vodách než podnikatelé a malé a střední firmy. Pokud jde o podnikatelský úvěr, lze proto obecně říci, že jde o složitější produkt než úvěr pro fyzické osoby. Je potřeba se zorientovat v konkrétním oboru, posoudit reálnost příjmů a budoucí vývoj, a tudíž je zde kladen více důraz na kvalitu a množství potřebných informací. Situace je ještě složitější v případě, že se jedná o investiční úvěry, kdy jsou u těchto úvěrů často posuzovány budoucí příjmy z financované investice, odpovídá Vendula Žaloudíková, zástupkyně Fio banky.

Činnost podnikatelů je samozřejmě rozsáhlejší, než je tomu u fyzických osob, a proto i přístup a posouzení jejich finanční situace ze strany banky musí být komplexnější. Peněžní ústavy podrobují žádost o úvěr přísnému hodnocení rizikovosti. Chrání tak samy sebe, ale také klienta, který by se v budoucnu mohl dostat do situace, kdy nebude schopen splácet. Proto i samotné jednání je časově a administrativně náročnější pro obě strany, pro klienta i pro banku. I zde ale platí, že malí a střední podnikatelé zpravidla předkládají velmi omezený rozsah dokumentace v porovnání například s financováním velkých podniků, říká Petr Koten, produktový manažer Sberbank CZ.

Banky většinou živnostníkům, ve srovnání s nabídkou pro občany, nabízí o něco méně atraktivní podmínky z hlediska výše poplatků nebo výše úrokové sazby. Nabídka depozitních produktů se svou strukturou blíží parametrům firemních účtů. Časté zdůvodnění je, že očekávané průměrné chování živnostníka, hlavně počet plateb za měsíc, výše požadovaného kontokorentu nebo podnikatelského úvěru, je odlišné od průměrného chování fyzické osoby nepodnikající. Výjimkou jsou takzvané profesní skupiny, tedy advokáti nebo lékaři, kterým banky nabízejí obecně výhodnější podmínky než ostatním podnikatelům, vysvětluje Vojtěch Záškodný, ředitel firemního bankovnictví v Equa bank.

Pro živnostníky méně, firemní úvěry naopak rostou

Objem poskytnutých úvěrů pro podnikatele několik let po sobě klesá. V posledních třech letech dokonce tempem přesahujícím 5 %. Dostupnost úvěrů pro živnostníky byla zasažena nástupem finanční krize v roce 2008 a podnikatelé na sobě mají stále její stigma.

Vývoj situace bankovních úvěrů pro živnostníky a firmy (zdroj: ARAD, ČNB)
Rok Podnikatelské úvěry v Kč Firemní úvěry v Kč
2008 43,1 mld.  848,1 mld.
2009 42,5 mld. 782,2 mld.
2010 40,2 mld. 780,4 mld.
2011 38,0 mld. 828,1 mld. 
2012 36,1 mld. 835,4 mld. 

Banky v první reakci na finanční krizi mnohem více přitvrdily a rok po jejím nástupu se úvěry poskytované firmám propadly téměř o 8 %. Teď už se situace obrací k lepšímu a letos by mohlo být znovu dosaženo čísel z roku 2008. Naopak trh s úvěry pro živnostníky se z krize pořád ještě nevzpamatoval. Banky parametry svých úvěrů pro živnostníky dosud neupravily na předkrizovou úroveň. Důvodem je také fakt, že živnostníkům se finančně nedaří tak, jako v období růstu ekonomiky před začátkem krize.

Je tedy vhodný čas pro žádání o úvěr? Ano. Banky tvrdí, že jsou připraveny financovat širokou škálu podnikatelských záměrů, které mají budoucnost. I pro drobné podnikatele je v současné době na trhu dostupná stejná nabídka produktů a služeb jako pro malé a střední společnosti a zahrnuje širokou řadu úvěrových produktů na financování provozu a investic. Banky obecně mají v České republice přebytek likvidity, a z toho důvodu i velký zájem úvěrovat. Investiční financování ze strany bank je v tuto chvíli skutečně výhodné, na druhou stranu je pochopitelné i to, že podnikatelé si chtějí při rozhodování o investicích být jisti tím, že ekonomika se již odráží ode dna, komentuje aktuální stav Milada FranekGE Money Bank.

Co se týká financování provozních potřeb, podnikatelé si často neuvědomují, že při poklesu zakázek klesá i potřeba financovat pracovní kapitál. Úroveň zásob, rozpracované výroby a pohledávek není tak vysoká a banka objemy poskytovaných prostředků odvozuje právě podle těchto parametrů. Posun nastává v rozšiřování možností financování. Nabízíme zjednodušené formy financování, které byly dříve typické spíše pro větší firmy, jsou to faktoring, leasing či například specializované financování automobilů. Tímto se rozšiřují možnosti pro klienty, jak dalšími způsoby získat prostředky pro své podnikání, jeho rozvoj či provoz, uvádí Ondřej Hanousek, marketingový manažer segmentu Podnikatelé Komerční banky.

Některé banky také pružně reagují na aktuální situaci. V současné době jsme nabídli našim podnikatelům a menším firmám, kteří byli postiženi povodněmi, výhodné účelové úvěry za zvýhodněných cenových podmínek, říká Pavla Hávová, mluvčí ČSOB.

Podnikatelský plán vytvořte bance „na míru“

Při prvním podání žádosti o úvěr se podnikatel a fyzické osoby ničím neliší. Banka chce vědět, že klient má dostatečné příjmy, aby úvěr mohl splácet, a zároveň se chce ujistit, že nehrozí bezprostřední riziko, že klient o své příjmy přijde. Je proto potřeba připravit si kvalitní prezentaci svého podnikatelského záměru.

Podnikatelský záměr by měl být srozumitelný, pravdivý a přesvědčivý. Pokud má podnikatel rozmyšlenou právní formu podnikání, organizaci a fungování firmy, popis služby nebo výrobku, který je cílem záměru, zná trh, na kterém chce působit, včetně analýzy konkurence, má finanční plán a časový harmonogram zahájení podnikání a potřeby cizích zdrojů, tak je na dobré cestě uspět s žádostí o úvěr.

Žadatel musí myslet na to, že v jednoduchosti je síla. Podnikatelský záměr musí být předložen ve srozumitelné formě. Je nutno počítat s tím, že ne všichni budou danému oboru rozumět. Komplikované a ne zcela jasně specifikované teorie většinou skončí odloženy. V plánu by proto měly být nastíněny především základní principy, tedy detailní popis činnosti, které se podnikatel věnuje, nebo produktů, které vyvíjí nebo s nimi obchoduje. Neznamená to ale, že by měla být upozaděna unikátnost projektu. Musí být zřejmé, jaká je přidaná hodnota daného projektu, co nového klientovi přinese, jaká je návratnost vložených investic. Žadatel o úvěr by neměl zapomenout zmínit, čím se odlišuje od konkurence a jak by chtěl na trhu uspět, jak bude úvěr splácet a z čeho, respektive jak toho chce dosáhnout. Měl by také nastínit budoucí rozvoj svého byznysu, radí Klára PačesováČeské spořitelny.

Projekt musí být realistický, měl by vycházet ze stávajících možností, kapacit a zkušeností podnikatele. Musí z něj být jasně patrné, že podnikatel vnímá aktuální ekonomickou situaci, postavení zvoleného sektoru podnikání, má spočítány nejen možné výnosy, ale také náklady a rizika, které s sebou jeho projekt přináší, říká Petr Koten ze Sberbank CZ. Banka se při posuzování předložených žádostí o úvěry nedívá pouze dopředu, ale také do minulosti. Je potřeba pohlídat si kontinuitu minulých finančních výkazů a připravovaného plánu. Pokud může podnikatel prokázat úspěšnou historii, obvykle daňovým přiznáním minimálně za dvě účetní období, dobré cash-flow, hmotný majetek a podnikatelský plán pro návratnost investice, tak je na dobré cestě ke schválení úvěru, doporučuje Petr Plocek za UniCredit Bank. Provozní úvěry se obvykle poskytují do výše 15 % z obratu za uplynulé účetní období, u investičních úvěrů se zkoumá ještě proveditelnost a návratnost plánované investice. Podnikatel by bance neměl zatajovat žádné informace, naopak by měl být otevřený s reálnými záměry. V neposlední řadě musí vědět, o čem mluví, a být expertem ve svém oboru, dodává Pavla Hávová, mluvčí ČSOB.

Dobře napsaný byznys plán pomůže bankovnímu poradci, aby podnikateli nabídl optimální řešení pro financování jeho projektu. Co se týče rozsahu a formy, banky mají pochopení pro to, že zvláště živnostníci nemají prostor pro vytváření komplikovaných prezentací. Stačí tedy stručný a výstižný popis na jednu stránku. Při sestavování je dobré inspirovat se doporučeními a příklady na serveru Podnikatel.cz.

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Jeden neúspěch nic neznamená

Před výběrem banky je vhodné zjistit si podmínky úvěrování. Je možné poslat nezávaznou poptávku a srovnat si nabídky více institucí. V současné době mají banky individuální podmínky, které jsou schopny podnikatelům nabídnout, každá z nich umí být flexibilní v určitých oblastech. A dokonce ani dva úředníci z jedné banky se na žadatele o úvěr nemusí dívat stejně. V žádném případě proto není důvod propadat panice, když žadatel při návštěvě první nebo druhé banky neuspěje. Je třeba to zkusit i jinde. Pokud by nevyšla ani jedna z možností, je na čase přehodnotit předkládaný podnikatelský záměr.

Podle čeho se tedy rozhodovat? V případě drobných živnostníků budou jedněmi z hlavních rozhodujících faktorů nepochybně rychlost a jednoduchost vyřízení úvěru. Jde ale také o to vybrat si takovou banku, která uspokojí všechny potřeby firmy či podnikatele dnes, ale výhledově i do budoucna. Podnikatelé by si měli volit takovou banku, která jim poskytne komplexní řešení jejich finančních potřeb a bude jim dlouholetým partnerem. To samozřejmě znamená, že by měli vzít v úvahu nejen kvalitu a dostupnost bankovních služeb dané banky, ale také individuální přístup jejích firemních bankéřů. V praxi dobře fungují i reference od stávajících klientů, radí Daniel Krumpolec, ředitel komerčního bankovnictví Citibank.

Důležité jsou samozřejmě i obchodní podmínky. Některé banky nabízejí pro malé a střední podnikatele speciální úvěrové produkty bez poplatků, neúčelové úvěry bez zajištění, fixní úrokovou sazbu, nabídku úvěru na základě obratu v dané bance a podobně. Každá z bank dnes umí nastavit parametry pro nově příchozího klienta velmi výhodně, ale ne vždy dokáže adekvátně reagovat na jeho měnící se potřeby, nebo s klienty spolupracovat i v době ekonomického zpomalení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).