Hlavní navigace

Víme, kdo všechno musí od roku 2016 řešit kontrolní hlášení

6. 10. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Kdo není plátce DPH či kdo je jen identifikovanou osobou, kontrolní hlášení řešit nemusí. Kontrolní hlášení navíc nebudou muset podávat ani někteří plátci DPH.

Od příštího roku musí podnikatelé počítat s novinkou v podobě kontrolního hlášení. Povinnost podat nový formulář se však netýká všech plátců DPH. Čtěte, kdo kontrolní hlášení bude podávat a kdo může zůstat v klidu.

Čtěte také: Podívejte se, co všechno budete muset vyplňovat v kontrolním hlášení k DPH

Kdo musí podávat kontrolní hlášení

Povinnost podávat kontrolní hlášení začíná platit v lednu roku 2016. Obecně se dá říci, že kontrolní hlášení budou muset odevzdávat plátci DPH. Nezáleží přitom, zda jde o českého nebo zahraničního podnikatele. Kontrolní hlášení se totiž týká těch, kteří jsou v Česku registrováni jako plátci daně. Za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny a za společnost („dříve sdružení bez právní subjektivity“) určený společník, který vede evidenci pro účely DPH za společnost. Podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení, nicméně uskutečňují-li členové společnosti ekonomickou činnost i mimo společnost a naplní-li níže uvedené podmínky, podávají kontrolní hlášení samostatně za svou činnost, upřesňuje finanční správa.

Kontrolní hlášení bude muset podávat každý plátce DPH, pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH),
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH),
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Hlášení se naopak nebude týkat:

Existují navíc ale i plátci DPH, kteří kontrolní hlášení nebudou muset podávat. Kontrolní hlášení nebude muset vyplňovat a odesílat plátce, který například

  • uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63,
  • neuskutečnil za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu.

Co dělat, když vás berňák vyzve k podání hlášení

Může se stát, že i když nemáte povinnost kontrolní hlášení podat, vyzve vás správce k jeho odevzdání. Pokud opravdu nemáte za povinnost kontrolní hlášení vyplnit, můžete využít rychlé reakce přímo ve formuláři kontrolního hlášení na Daňovém portále Finanční správy ČR v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (aplikace EPO). Jde o volbu (funkční položky/tlačítka): „Rychlá odpověď na výzvu“ a zvolení z roletové nabídky volbu – „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH).

Dále je nutné vyplnit číslo jednací doručené výzvy správce daně (ve tvaru: 99999999/99/9999–99999–999999, vč. uvedených oddělovačů) a rovněž identifikaci plátce v záhlaví formuláře kontrolního hlášení. Tímto úkonem je oficiálně reagováno na správce daně v uvedeném případě. Obdobně se postupuje, pokud je plátce vyzván k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení, avšak plátce je přesvědčen, že mu přesto tato povinnost nevznikla, doplňuje finanční správa.

Čtěte také: Chystejte se na změny DPH v roce 2016, nebude jich zrovna málo

Kdo se s hlášením opozdí, dostane pokutu

Jestliže se vás ale povinnost podávat kontrolní hlášení týká a vy jej nepodáte, připravte se na pokutu. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Finanční úřad může navíc těm podnikatelům, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní, udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. Sankce ve výši až 500 tisíc Kč se uplatní pouze pokud je naplněna vyžadovaná společenská nebezpečnost. Může jít o situace, kdy plátce opakovaně porušuje povinnosti související s kontrolním hlášením (například opakovaně nepodává kontrolní hlášení), či samotné porušení povinností dosahuje vysokého stupně intenzity nebezpečnosti bránícího naplnění hlavního cíle správy daní (třeba správce daně kontrolní činností zjistil, že plátce sice kontrolní hlášení podával, ale neuvedl v kontrolním hlášení 90% zdanitelných plnění, ačkoli měl povinnost je v kontrolním hlášení uvést), vysvětlila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Čtěte více: S kontrolním hlášením se nesmíte opozdit, zapomeňte navíc na papírové podání

WT100 temata2

Kdy podat kontrolní hlášení

Termín pro podání kontrolního hlášení se odvíjí od druhu podnikatele. Pro právnické osoby je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, u fyzických osob se sledované období odvíjí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Plátci – právnické osoby tak musí kontrolní hlášení podávat vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Nezáleží přitom na zdaňovacím období, plátci – právnické osoby, měsíční i čtvrtletní plátci musí kontrolní hlášení podat ve stejném termínu.

U plátců – fyzických osob je ale situace rozdílná. Fyzické osoby totiž budou kontrolní hlášení podávat ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pokud tedy mají měsíční zdaňovací období, budou hlášení podávat každý měsíc, pokud se jich týká čtvrtletní zdaňovací období, hlášení vyplní a pošlou jednou za tři měsíce. Počáteční období, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016. První hlášení tedy bude nutné dodat do čtvrtka 25. února 2016 a do pondělí 25. dubna 2016.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).