Hlavní navigace

Víme, kdy nejvíc vyděláte na vaší firmě

17. 4. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Míříte na vrchol? Pak je nejlepší čas na prodej vaší firmy. Jak firmu ocenit a získat z jejího prodeje co nejvíc? Podrobnosti v textu.

Uzrálo ve vás přesvědčení, že vaši firmu bude nejlépe prodat? Důvodů k tomu může být celá řada. Ani pro jeden z nich by se ale nemělo spěchat. Je nutné počítat s tím, že prodej firmy může být otázkou řady měsíců, u větších podniků i let. Proto není vhodné nic uspěchat a nejednat ukvapeně. Navíc, dobře naplánovaný prodej zvýší hodnotu firmy, a cílem každého prodávajícího by pochopitelně mělo být to, aby získal co nejvíc.

Základním bodem úspěchu je tedy to, kdy o prodeji začít uvažovat. Každý soudní znalec nebo zástupce firmy specializované na akvizice a prodej podniků vám řekne, že firma se musí prodávat ve chvíli, kdy její výkon roste a má se kam rozvíjet. Firmy se mohou prodávat i v jiných stádiích, ale při nich je pak riziko, že budete mít horší vyjednávací pozici o ceně. A začít uvažovat o prodeji ve chvíli, kdy se firmě přestává dařit, bývá většinou pozdě. Pokud budeme uvažovat prodej několika akcií obchodovaných na burze, je to pouze otázka správného načasování, protože k prodeji může dojít bez zbytečného prodlení. U prodeje firmy je však situace odlišná. Prodej firmy může trvat řadu měsíců, nezřídka i několik let. V tomto období se může udát mnoho skutečností, které mohou mít výrazný dopad na prodejní cenu. Proto je při prodeji firmy těžké hovořit o správném načasování, říká Martin Dvořák, partner v TF Partners a dodává: Prodávající může tento negativní fakt do určité míry eliminovat. A to kvalitní přípravou firmy na prodej. Tím lze rychlost prodeje výrazně ovlivnit. Obecně však při prodeji společnosti lze konstatovat, že ideální čas na prodej je v období, kdy firma roste, respektive je perspektiva, že bude dále růst. Je to logické, pokud se vaší firmě daří, přináší to případným investorům více příležitostí k rozvoji a ti jsou pak ochotni zaplatit za ni vyšší cenu.

Cena se nepočítá jen v penězích. Hodnotu má hlavně budoucnost

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Chci prodat svoji firmu. Jakou má ale vlastně hodnotu? To je otázka, kterou si položí každý podnikatel. A zkušenosti ukazují, že prakticky každý hodnotu své firmy přeceňuje. Například u rodinných firem jsou příčinou často emoce a osobní vazby. Začněte tedy tím, že si shromáždíte finanční výkazy za poslední tři roky a další, zejména obchodní informace. Než začnete počítat, měli byste alespoň zhruba znát cenovou kategorii, ve které se nacházíte. Metod na ocenění firmy je celá řada a jejich použití záleží především na tom, v jakém prostředí a oboru se firma nachází. V základu se používají metody výnosové a tržně srovnávací a také majetková ocenění.

V USA je například zvykem obchodovat v kategorii malých firem podle jednoduchého modelu tři až pětinásobek ročního zisku. Do tohoto zisku se pak počítá i výplata majitele. Pokud tedy firma vykazuje zisk 50 000 dolarů a dalších 50 000 si vyplácí majitel, násobí se částka 100 000. Prodejní cena firmy bude v rozmezí 300 000 až 500 000 dolarů. Z diskusí na internetu ale vyplývá, že tento model v České republice nezaujal. U nás je pro základní hrubé stanovení hodnoty firmy používán údaj EBITDA (z anglického Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), tedy zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Tento výsledek se násobí čtyřmi a posléze se od něj odečítají ještě případné úvěry. Výsledné číslo pak můžete považovat za první odhad hodnoty vaší firmy.

Na cenu firmy má ale vliv mnoho faktorů. Kdo si myslí, že je možné ji stanovit pouze na základě hospodářských ukazatelů a ekonomických výsledků, ten je na omylu. Pro každého investora je důležitý především výnos jeho investice, tedy výsledky, které firma bude produkovat v budoucnu. Výsledky za minulá období proto berte skutečně jen jako vodítko. Na jejich základě je především možné odhalit kritická místa a stanovit vhodný plán pro jejich odstranění. Důležitým faktorem pro stanovení ceny firmy je jasný záměr, co chce investor s koupenou společností podniknout, jaké změny musí a jaké změny chce realizovat, kolik peněz musí do restrukturalizace investovat a jak dlouho bude jejich provedení trvat. Dalším důležitým faktorem pro budoucího majitele je, zda může nějak využít synergického efektu s jeho ostatními společnostmi, například využít již existující distribuční kanály či vhodně doplnit prodejní sortiment, komentuje Petr Jirůtka z InvestClubu. 

Důvodem akvizice bývá často i proniknutí na nové trhy, které by jinak bylo příliš zdlouhavé nebo finančně a časově náročné. V takovém případě pak výslednou cenu neurčují ani tak ekonomické výsledky, ale především obrat a podíl na trhu a dlouhodobé prodejní smlouvy. Je nutné si uvědomit, že při stanovení teoretické tržní hodnoty společnosti výnosovými metodami do výpočtu vstupují pouze takzvané fundamentální parametry. Za ty můžeme považovat především předpokládanou ziskovost společnosti v budoucích letech a pravděpodobnost, že se dosažená ziskovost nebude lišit od předpokládané, dodává Martin Dvořák. Tato nejistota podle něj zahrnuje mimo jiné riziko daného regionu, riziko oboru, ve kterém společnost podniká, a také riziko samotné firmy, například její konkurenční výhoda, diverzifikace odběratelů, závislost managementu, na vlastnících.

Vlastníci menších rodinných firem si často neuvědomují, že hlavním aktivem, který ve firmě je, jsou oni sami. Bez jejich osobního nasazení firma není schopna dlouhodobě dále fungovat. Profesionální a kompetentní management je tedy důležitou součástí ovlivňující výslednou kupní cenu. Proto si před prodejem ověřte loajalitu a kompetentnost lidí na manažerských pozicích. Bylo by zbytečné a kontraproduktivní před nimi prodej firmy do poslední chvíle tutlat. Informovaní lidé vám pomohou prodej uspíšit a nebudou vznikat fámy, které nakonec mohou prodej překazit nebo snížit odkupní cenu.

Dále čtěte: Podnikání už vás nebaví? Čtěte, jak můžete prodat firmu a na co si dát pozor

Jak prodat co nejlépe?

Jakkoli je prodej firmy komplikovaný, v tomto případě je rada jednoduchá. Především je nutné jasně definovat a pojmenovat, co prodáváme, proč prodáváme a co od prodeje očekáváme. Je vhodné jasně definovat, co může od společnosti očekávat budoucí vlastník. Plánům a výhledům do budoucna byste měli věřit především vy sami a měli by být realistické. Je vhodné se o nich poradit s někým nezaujatým, kdo dokáže zhodnotit, jak se současná kondice firmy a podmínky trhu projeví na jejím dalším fungování.

Zvlášť u prodeje malých a středních firem je největším problémem personální otázka. Majitel firmy je většinou představitelem nejvyššího vedení podniku, někdy přímo nejdůležitější postava. Po prodeji majitel či majitelé plánují firmu po určitém čase opustit, což může pro podnik být veliká ztráta. Každý investor proto musí věnovat personální otázce obrovskou pozornost, aby po akvizici firmy byla zachována její kontinuita. Proveďte proto sami jednodušší změny a restrukturalizace předtím, než začnete prodávat. Odstraňte kritická místa. Nebojte se v této fázi delegovat více pravomocí na střední a vyšší management. Definujte jasně organizační strukturu a rozhodovací procesy uvnitř společnosti. Snažte se přejít z intuitivního systému řízení na procesní, radí Petr Jirůtka. Kritická místa, která nejste schopni odstranit sami, nebo nemáte dostatek finančních prostředků na jejich odstranění, zajistěte tak, aby neohrozila chod celé společnosti. Náklady vynaložené v této fázi se pak zpravidla několikanásobně vrátí ve formě zvýšení prodejní ceny společnosti.

Dalšími slabými místy u prodeje menších společností bývá netransparentní účetnictví bez auditovaných výkazů, nedostatečný informační systém nebo manažerské účetnictví ve firmě, silná orientace na jednoho nebo několik málo odběratelů nebo dodavatelů nebo nedostatečné finanční řízení společnosti, kdy například dochází k veliké disproporci mezi majetkovou a výnosovou hodnotou společnosti, upozorňuje Martin Dvořák, partner v TF Partners. Myslete například i na právní audit. Pokud ho provádí až investor, může zjistit nedostatky, které odkupní cenu opět sníží. Zkontrolujte, zda máte v pořádku účetní závěrky a všechny smlouvy a úřední dokumenty.

Ačkoli se to může zdát být klišé, u prodeje firmy je lépe obrátit se na specializovanou firmu se zkušenostmi s těmito transakcemi. Jelikož je hodnota firmy odvislá od mnoha faktorů, prodávající si je nemusí všechny uvědomovat a s mnoha věcmi a postupy se potká poprvé v životě.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).