Hlavní navigace

Víme, s jakými novinkami mají počítat OSVČ s výdajovými paušály v přiznání 2014

20. 3. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
V oblasti výdajových paušálů se toho pro zdaňovací období roku 2014 příliš nezměnilo. Přesto mohou podnikatelé využít jedné novinky, a to novou slevu na dani.

Výdajové paušály jsou mezi OSVČ velmi oblíbené a řada z nich je využívá. I proto už platí od roku 2013 pro některé z nich omezení v podobě maximálního odpočtu, které se navíc v roce 2015 rozšířilo na všechny paušály. Pro zdaňovací období 2014 se však zastropení 60% a 80% paušálů netýká. Pro všechny OSVČ s paušály nicméně i nadále platí, že nemohou uplatnit slevu na manželku a zvýhodnění na dítě. Oproti tomu lze využít novou slevu na dani, tzv. školkovné.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

S paušály neuplatníte slevu na manželku a děti

Oproti zdaňovacímu období 2013 se toho u výdajových paušálů příliš nezměnilo. Stále platí tyto paušály a omezení:

Příjmy Rok 2013 Rok 2014 Omezení pro 2014
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství  80 % 80 %
Příjmy z řemeslných činností 80 % 80 %
Příjmy z neřemeslných činností 60 % 60 %
Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, daňoví poradci atd..)  40 % 40 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 800 000 korun 
Ostatní příjmy (autoři, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci atd.)  40 % 40 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 800 000 korun
Příjmy z pronájmu majetku (jedná se o majetek zařazený v obchodním majetku osob, které vedou účetnictví) 30 % 30 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 600 000 korun
Příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů 30 % 30 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 600 000 korun

Pro všechny paušály navíc platí, že poplatník, který uplatní paušální výdaje a součet jeho dílčích základů (kde se tyto výdaje uplatnily) je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže: 

  • uplatnit slevu na manželku (manžela) bez vlastních příjmů v souladu s § 35ba odst. 1 písm. b zákona o daních z příjmů,
  • nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti.  

Přestože pro 30% a 40% paušály platí zastropení, neznamená to, že by je podnikatelé s vyššími příjmy nemohli využít. Můžou, musí však počítat s tím, že si maximálně budou moct uplatnit výdaje 800 tisíc korun (u 40% paušálu) a 600 tisíc korun (u 30% paušálu).

Jak strop částečně obejít?

Někteří podnikatelé se v předchozích letech snažili stropy obejít tím, že rozložili příjem mezi více „osob žijících ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem“ ve smyslu § 13 zákona o daních z příjmů. Každá osoba pak podávala své přiznání a volila svůj způsob uplatňování výdajů. Proti tomuto postupu se ale postavilo Generální finanční ředitelství (GFŘ), podle kterého se strop pro výdajové paušály počítá ještě před rozdělením. Kdo tedy nechce riskovat spor s finanční správou, měl by se tomuto postupu vyhnout.

Podnikatelé však mají jiné možnosti, jak mohou zastropení obejít. Lze třeba vytvořit sdružení (v terminologii do konce 2013) se spřízněnou osobou, která nežije ve společně hospodařící domácnosti. Sdružení bez právní subjektivity se od roku 2014 nazývá „společnost“, ovšem nejedná se o obchodní společnost v běžném slova smyslu, ale nadále o subjekt bez „právní osobnosti“. Potom mohou podnikatelé využít § 12 zákona o daních z příjmů a příjmy rozdělit na více osob. Tyto osoby pak dle vlastního uvážení uplatňují skutečné či paušální výdaje. Podmínkou ale zůstává, že společné výdaje jsou rozděleny ve stejném poměru jako společné příjmy.

Čtěte více: Výdajové paušály půjde použít, i když budete mít příjem vyšší než 2 miliony Kč

Evidence při uplatnění paušálních výdajů  

Poplatník, který se využívá pro paušální výdaje, vede povinně:

  • záznamy o příjmech,
  • evidenci pohledávek.

Nová sleva i pro OSVČ s paušály

Novinkou zdaňovacího období roku 2014 je nová sleva na dani. Jedná se o slevu za umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti (tzv. školkovné). Kromě mateřské školy se jedná například i o firemní či soukromou školku, lesní školky, soukromé jesle či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku, s výjimkou zájmových kroužků.

Slevu na dani mohou uplatnit jen poplatníci, se kterými vyživované dítě žije ve společně hospodařící domácnosti. Sleva se dá uplatnit i za vnuka nebo vnuka druhého z manželů, musí se však jednat o dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů. Slevu může uplatnit pouze jeden z poplatníků.

Výše slevy odpovídá nákladům, které poplatníci na umístění dítěte platí. Výše slevy je však limitována minimální mzdou stanovenou pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období. Pro rok 2014 tedy činí 8500 korun.

Výši výdajů, které budou chtít rodiče uplatnit, musí potvrdit provozovatel zařízení, ve kterém je dítě umístěné. Potvrzení musí obsahovat:

  • jméno vyživovaného dítěte poplatníka a 
  • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

OSVČ mohou slevu uplatnit v daňovém přiznání za rok 2014, kam přibyl řádek 69a. K přiznání musí být přiloženo výše zmíněné potvrzení.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Pro rok 2015 se zastropily všechny paušály

Zatímco pro rok 2014 se toho v oblasti výdajových paušálů příliš nezměnilo, v letošním zdaňovacím období musí podnikatelé opět počítat s novinkami. Zastropení paušálů se totiž rozšířilo i na zbylé 60% a 80% paušály. Nejvýše tak půjde odečíst 1,2 milionu a 1,6 milionu korun výdajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).