Hlavní navigace

Víte, co je to zkouška z profesní kvalifikace? Už ji má 70 000 Čechů

20. 5. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Rekvalifikace a zkouška z profesní kvalifikace, obojí se týká nezaměstnanosti. Co to však znamená v praxi? Vysvětlujeme podrobně.

Nezaměstnaní by si díky novému přístupu Úřadu práce mohli lépe najít uplatnění. Problém vysoké nezaměstnanosti mají pomoci řešit takzvané zvolené rekvalifikace, kdy jsou rekvalifikační kurzy přesněji cíleny na aktuální potřeby daných regionů. Rekvalifikace jsou čtvrtým ze sedmi opatření v Plánu zaměstnanosti, který před pár týdny představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vnímám a respektuji aktuální potřeby každého regionu. Zaměřením konkrétních rekvalifikací chceme vyjít vstříc požadavkům zaměstnavatelů. Je důležité, aby zaměstnanci Úřadu práce ještě daleko více než dosud diskutovali se zaměstnavateli a zaměřovali rekvalifikace podle jejich potřeb, říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Zvolená rekvalifikace spočívá v tom, že si uchazeč o zaměstnání volí rekvalifikaci sám a Úřad práce pak jen žádá o úhradu nákladů. Úřad pak může každému člověku proplatit maximálně 50 000 korun na zvolenou rekvalifikaci v období, které nesmí přesáhnout 3 roky. A to pouze těm, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifikace Úřad práce nehradí. Například požadované lékařské vyšetření si platí sám zájemce. Uchazeči o zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci.

Zvolené rekvalifikace se začaly uplatňovat v loňském roce a tuto možnost využilo 6568 uchazečů o zaměstnání vedených v evidencích poboček Úřadu práce. 

Rekvalifikací se rozumí: 

Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Co se týká rekvalifikací, vždy je lepší, aby se uchazeč o zaměstnání obrátil na pracovníky Úřadu práce, kteří mu mohou poradit s výběrem vhodného kurzu. Pro prvotní rozhodování z domova je dobré podívat se i na uplatnitelnost v oborech a jednotlivých profesích. Aktuální údaje jsou k dispozici na webu Budoucnostprofesi.cz. Výběru zájemců o rekvalifikaci předchází profesně-poradenský pohovor na Úřadu práce.

Uplatní se hlavně technici

Ilustrační obrázek

Zájem o obory i doporučení ze strany Úřadu práce se liší podle dané lokality. Úřad práce například nepovolí rekvalifikovat se na řidiče autobusu v případě, že je v jeho databázi mnoho lidí s tímto řidičským oprávněním nebo ve chvíli, kdy je počet volných pozic v této profesi nulový nebo minimální. Nejpravděpodobnější sázkou na jistotu jsou technické profese. Tento fakt potvrzuje nejen poptávka, ale také výsledky dubnového celorepublikového šetření. Firmy poukazují na výraznou disproporci na trhu práce. Za jeden z nejzávažnějších problémů omezujících jejich podnikání považují nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, vysokoškoláků, středoškoláků i učňů. Právě průmyslově orientované firmy proto letos neplánují propouštění, uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Reflektují tuto poptávku také uchazeči o práci? Podle Jiřího Reichla, mluvčího generálního ředitelství Úřadu práce, pouze omezeně: Mezi nejčastěji realizované rekvalifikace v 1. čtvrtletí letošního roku patří kurzy zaměřené na práci s počítači, účetnictví, kosmetické služby, kurzy pro získání řidičských oprávnění a profesních průkazů, kurzy pro pracovníky v sociálních službách, svářečské kurzy. Informaci k zaměření a realizaci rekvalifikačních kurzů lze získat v Databázi akcí dalšího profesního vzdělávání.

Ani absolvování rekvalifikace ale není zárukou, že člověk dostane práci. V roce 2010 si do roka od rekvalifikace našlo nové místo 43,8 % lidí, v roce 2011 už jich bylo jen 40,8 %. Statistické údaje za loňský rok ještě Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá k dispozici. Víme ale, že loni se rekvalifikovalo 25 199 Čechů. Stát za to zaplatil více než 146 milionů korun, třetina byla hrazena z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Důležité je zmínit, že odpovědnost za nalezení vhodného pracovního uplatnění neleží pouze na Úřadu práce, ale je také věcí jeho klientů. Ti sami mají možnost reflektovat požadavky trhu práce a využít už zmíněné zvolené rekvalifikace. A to zejména v případech, kdy se dozvědí, že se v jejich blízkosti bude otevírat nový podnik a podobně. Zvolenou rekvalifikaci si může uchazeč o práci zajistit sám podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti. Volí si druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, a také zařízení, které má rekvalifikaci provést. Žádat o zvolenou rekvalifikaci je nutné alespoň 14 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. I u tohoto typu rekvalifikace je totiž každý požadavek na Úřadu práce posuzován z několika odborných pohledů.

Osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace

Důležité je propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací, což umožňuje účastníkům rekvalifikačních kurzů získat nejen profesní kvalifikaci, ale i úplnou profesní kvalifikaci. Některé úplné profesní kvalifikace se skládají z několika profesních kvalifikací. Získá-li účastník rekvalifikace osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání.

Téměř polovina Čechů pracuje v jiné profesi, než kterou původně vystudovala. A zajímavé na tom je, že většinou tuto novou práci i mnohem lépe zvládají. Pokud ale změní zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci jen původní vysvědčení, diplom nebo výuční list. Je proto vhodné si udělat i zkoušku z profesní kvalifikace. V dnešní době už neplatí, že škola je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání. Větší důraz je aktuálně kladen na prokazatelně praktické dovednosti, ať už je člověk získal praxí, nebo v rámci kvalifikačního kurzu, upozorňuje Ivo Jupa, hlavní manažer NSK2.

Národní soustava kvalifikací umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz či rekvalifikaci. Po úspěšném absolvování zkoušky z takzvané profesní kvalifikace člověk dostane celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty. Osvědčení už má 70 000 Čechů.  

Přichází-li takový člověk ucházet se o nové místo, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co uchazeč musel prokázat u zkoušky a co tedy umí. Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože je sestaven zástupci zaměstnavatelů z příslušných oborů. Nepodílí se na něm školy ani jiné instituce. Neustále pracujeme na rozšíření nabídky profesí, z nichž lze profesní zkoušku složit a získat celostátně platné osvědčení. Zaměřujeme se především na profese, které jsou na trhu práce žádané, říká Ivo Jupa.

Studie věnující se vývoji pracovního trhu předvídají, že v budoucnu budou chybět zejména pracovníci z oblasti zdravotnictví a ošetřovatelských služeb. Nedostatkoví mohou být i specialisté ve vzdělávání. Dlouhodobě vysoký zájem je o pracovníky z technické sféry, naopak absolventi frekventovaných ekonomických oborů mají stále problémy s uplatněním na trhu práce, a to především mimo velká města, říká Jiří Braňka, analytik Národního vzdělávacího fondu.

Seznam všech dostupných profesních kvalifikací je možné získat na webových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz nebo na portálu www.vzdelavaniaprace.cz, kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují, a naleznou zde také nabídku volných pracovních míst.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).