Hlavní navigace

Víte, co se v roce 2012 změní v obchodním právu?

14. 11. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Dlouho očekávaná novela obchodního zákoníku byla aktuálně podepsána prezidentem. Změny přichází s účinností od 1. ledna 2012. Víme které.

Podnikání se z hlediska obchodního práva dotknou hned dvě legislativní normy. Novela obchodního zákoníku a zcela nový zákon o obchodních korporacích. Tyto dvě úpravy nelze vzájemně zaměňovat. Za prvé mají odlišnou účinnost a za druhé jedna z nich zcela nahradí druhou.

Novela obchodního zákoníku

Novela obchodního zákoníku, která měla původně platit již od 1. července 2011, byla nakonec Poslaneckou sněmovnou schválena až v měsíci říjnu a dne 11. listopadu 2011 byla podepsána prezidentem s účinností 1. ledna 2012.

Důležitým ustanovením této novely je pozměňovací návrh v podobě nového paragrafu 66d, o kterém již server Podnikatel.cz informoval. Jedná se o problematiku souběhu funkcí. Nová úprava obchodního zákoníku umožní pověřit obchodním vedením jednatele, ale i členy představenstva například v pracovněprávním vztahu. Pověřením by se jednatel či člen představenstva nezbavil své odpovědnosti z povinnosti řádného hospodáře. Čtěte více: Činnost jednatele eseróčka se v roce 2012 mění. Tady je přehled změn

Konec „schránkových firem“, které nikdo nedohledá

Mezi další významné změny patří například opatření, které státu napomůže v postupu proti „schránkovým firmám“. Jedná se o společnosti, které sice mají na nějakém místě nahlášeno své oficiální sídlo, ale ve skutečnosti je nikdo nedohledá. Nově budou firmy v obchodním rejstříku uvádět, jaký je jejich právní vztah k jimi uváděnému sídlu podnikání. Tedy zda toto sídlo vlastní, nebo zda ho mají pouze v pronájmu. Čtěte také: Rok 2012 přináší smršť zákonných změn. Připravte se na ně včas

Nové znění obchodního zákoníku § 2

(1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
(3) Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je povinen zapisovat do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence své skutečné místo podnikání. Pod­nikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku se rozumí adresa jejího umístění.

Obdobně se změna projeví v § 37 obchodního zákoníku, kde jsou popisovány náležitosti při zápisu do obchodního rejstříku.

Rodné číslo do výpisu z OR ani do věstníku nepatří

Doplněn byl i paragraf 28, který se týká zveřejňování údajů v obchodním rejstříku. Je zde zcela nový odstavec, který říká, že „rodné číslo se zapisuje do obchodního rejstříku. Neuvádí se však ve výpisu z obchodního rejstříku ani se nezveřejňuje v  Obchodním věstníku. Je-li rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin, zveřejňují se tyto listiny postupem podle tohoto zákona včetně rodného čísla.“ Tato úprava samozřejmě slouží k ochraně osobních údajů, kdy byla dotčena práva fyzických osob automatickým zveřejněním jejich rodných čísel.

MM_socky3

Snadnější likvidace prázdných firem

Novela rovněž přispěje k usnadnění likvidace takzvaných prázdných společností. Nová právní úprava zjednoduší procesní postupy likvidátora při likvidaci. Nebude již nezbytná obecná podmínka likvidace, tedy předkládání návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo zprávy o naložení s majetkem ke schválení statutárnímu orgánu právnické osoby. Čtěte také: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn

Zcela nový § 75aa

(1) Pokud o zrušení společnosti a její likvidaci rozhodl soud a likvidátor byl ustanoven podle § 71 odst. 7, nepředkládá společníkům nebo orgánu k tomu příslušnému ke schválení návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a zprávu o naložení s majetkem. Musí je však bez zbytečného odkladu po jejich vyhotovení uložit do sbírky listin.

(2) Není-li likvidátorovi poskytnuta dostatečná součinnost a likvidátor nemá dostatek podkladů pro plnění svých daňových povinností, oznámí tuto skutečnost soudu a správci daně. V takovém případě poskytne likvidátor správci daně součinnost pro stanovení daně podle pomůcek.

Obchodní zákoník má své dny sečteny

To je jen výčet změn, které novela obchodního zákoníku k 1. lednu 2012 přináší. Nelze však zaměňovat novelu obchodního zákoníku s novelou zákona o obchodních korporacích, jejíž účinnost je plánována až od roku 2013. Ta má v budoucnu obchodní zákoník zcela nahradit. Zavede například takzvanou vlivnou osobu, která pomocí svého vlivu přímo nebo nepřímo obchodní korporaci ovlivňuje. Odpovídá také za újmu, která jejím chováním obchodní korporaci nebo jejím společníkům vznikla. Ano, jedná se o novelu, která mimo jiné, zavádí minimální povinný vklad do eseróčka pouhou jednu korunu. Čtěte více: Na stole je nový zákon. Navrhuje eseróčko s vkladem za korunu a ručení majetkem pro šéfy firem

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).