Hlavní navigace

Víte, které všechny náležitosti musí obsahovat zakladatelské listiny firem?

27. 7. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Už více než rok by firemní listiny měly odpovídat novému zákonu o obchodních korporacích. Čtěte, které všechny náležitosti musí listiny splňovat.

Už více než rok a půl platí nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích a už přes rok jim musí firemní listiny odpovídat. Připravili jsme pro vás souhrn, co všechno musí listiny společností s ručením omezeným a akciových společností obsahovat.

Co musí obsahovat společenská smlouva s.r.o.?

Zákon o obchodních korporacích pozměnil náležitosti, které musí mít zakladatelské listiny eseróček a akciových společností. U společností s ručením omezeným zákon požaduje, aby společenská smlouva obsahovala:

 • firmu společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Oproti předchozímu obchodnímu zákoníku se tak nově požaduje, aby byl uveden počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Pokud firma ve společenské smlouvě stanoví možnost vzniku různých druhů podílů, musí být ve smlouvě rovněž uvedeno určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených.

Společnosti by též neměly zapomenout, že ze společenských smluv měla zmizet ustanovení, která nejsou v souladu s novým zákonem. Jedná se například o ustanovení, že uvolněný obchodní podíl přechází na společnost.

Společenská smlouva při založení společnosti musí také obsahovat:

 • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů a
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Všechny tyto uvedené věci ale lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit.

školení-leden22-molín

Co musí obsahovat stanovy akciovek?

Zatímco společnosti s ručením omezeným měly změnit společenské smlouvy, akciové společnosti měly za povinnost upravit své stanovy. Ty musí obsahovat:

 • firmu a předmět podnikání nebo činnosti,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, údaj o omezení převoditelnosti akcií nebo zda jsou akcie imobilizovány,
 • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě,
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady

Stanovy nově zakládané společnosti musí navíc obsahovat:

 • údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,
 • v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,
 • tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu,
 • určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,
 • alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
  údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů,
 • tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány.

Stejně jako u eseróček platí, že věci, které vyžaduje zákon pro stanovy nových firem, lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze stanov vypustit.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz ➡️ Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek a odebírejte jeho nejnovější osobní postřehy. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).