Hlavní navigace

Víte, o kolik vzroste náhrada mzdy v roce 2013?

15. 10. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Náhrada mzdy se v roce 2013 mění. Porostou redukční hranice pro nemocenské a tím i pro náhradu mzdy. Kolik zaměstnanci v době nemoci dostanou?

Ministerstvo práce a sociálních věcí má v současné době připraven návrh vyhlášky, která stanovuje výši všeobecného vyměřovacího základu a redukčních hranic pro nemocenské. S tím samozřejmě souvisí i změna v náhradě mzdy, kterou bude zaměstnavatel v roce 2013 poskytovat v době prvních 21 dnů nemoci (s výjimkou třídenní karenční lhůty). 

Čtěte také: Víme první, jak se mění zálohy pro zdravotní a sociální pojištění v roce 2013

Denní vyměřovací základ

Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2013 se tedy vychází z vyměřovacího základu roku 2011.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Při výpočtu náhrady mzdy upravujeme zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovně-právní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se výdělek pravděpodobný.

Čtěte také: Víme první, jak se mění zálohy pro zdravotní a sociální pojištění v roce 2013

Redukční hranice nemocenské

Redukční hranice První Druhá  Třetí
2012 838 Kč 1257 Kč 2514 Kč
2013 863 Kč 1295 Kč 2589 Kč

Stanovení redukčních hranic pro náhradu mzdy 

Krok první 

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění: 

 • První RH: 863 × 0,175 = 151,03 Kč
 • Druhá RH: 1295 × 0,175 = 226,63 Kč
 • Třetí RH: 2589 × 0,175 = 453,08 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Redukční hranice První Druhá Třetí
2012 146,65 Kč 219,98 Kč 439,95 Kč
2013 151,03 Kč 226,63 Kč 453,08 Kč

Krok druhý

Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

 • 1. redukční hranice: 151,03 × 0,9 = 135,927 Kč
 • 2. redukční hranice: 226,63 – 151,03 = 75,60 × 0,6 = 45,36 Kč
 • 3. redukční hranice: 453,08 – 226,63 = 226,45 × 0,3 = 67,935 Kč

Maximální upravený redukovaný základ: 135,927 + 45,36 + 67,935 = 249,222 Kč.

Krok třetí

Vypočte se hodinová náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležejícího od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se zaokrouhluje na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. 

Čtěte také: Povinné úrazové pojištění i z dohod o provedení práce 

Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2012 s rokem 2013 

Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným hodinovým výdělkem 172,50 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 30 000 Kč. Jeho pracovní neschopnost trvala jeden pracovní týden (od pondělí do neděle). 

Rok 2012 

Za první tři dny nemoci, tj. pondělí až středa, náhrada mzdy nenáleží. Za čtvrtek a pátek se započítá celkem 16 hodin. V sobotu a v neděli neměl zaměstnanec podle harmonogramu směn pracovat, náhrada mzdy za tyto dny mu tedy nenáleží. Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 1416 Kč. 

 • Z první redukční hranice bude započteno 131,985 Kč.
 • Z druhé redukční hranice bude započteno 15,510 Kč tj. (172,50 – 146,65) x 0,6.

Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 88,497 Kč tj. 60 % z (131,985 + 15,51). Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 88,497 × 16 hodin = 1416 Kč.

Rok 2013

 • Z první redukční hranice bude započteno 135,927 Kč.
 • Z druhé redukční hranice bude započteno 12,882 Kč tj. (172,50 – 151,03) x 0,6.

Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 89,285 (Kč, tj. 60 % z (135,927 + 12,882).

Zaměstnanec tedy v roce 2013 dostane za stejnou délku nemoci 1429 Kč, tj. o 13 korun více.
Rozdíly ve vyplacených náhradách jsou nepatrné, přesto tyto změny vyžadují úpravu mzdového software. Obvykle se doporučuje, aby mzdová účetní při první poskytované náhradě mzdy v roce 2012 ověřila, zda jsou změny v software správně nastaveny.

Čtěte také:  Dohoda o provedení práce v praktických příkladech

Rozdíly v letech 2010 – 2013

Stejný příklad používá server Podnikatel.cz každoročně. Zde je tabulka, jak si náš zaměstnanec s hodinovou mzdou 172,50 Kč a týdenní nemoci v jednotlivých letech na náhradě mzdy „polepšil“.

Rok 2010 2011 2012 2013
Náhrada mzdy 1393 Kč 1410 Kč 1416 Kč 1429 Kč
Nárůst 3 Kč 17 Kč 6 Kč 13 Kč

Možnost dobrovolného připojištění zůstává

Zaměstnavatelé si mohou, stejně jako v roce 2012, sami stanovit zvýšenou sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % (celkem ve výši 26 %). Jedno procento pojištění placené navíc jim umožní odpočítat z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci zúčtovali a vyplatili svým nemocným zaměstnancům na náhradě mzdy.

Podmínkou této varianty pojištění je, že průměrný počet zaměstnanců nepřesáhne 26 a zaměstnavatel tuto skutečnost písemně oznámí místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení:

 • do 20. 1. 2013, pokud jde o zaměstnavatele, který vznikl před 1. 1. 2013. K oznámení podanému po tomto datu se nepřihlíží. Zvýšenou sazbu pojistného zaměstnavatel musí používat po celý kalendářní rok 2013.
 • v průběhu roku, jestliže zaměstnavatel vznikne po 1. 1. 2013 a později. Tuto zvýšenou sazbu pak opět použije až do konce roku 2013.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).