Hlavní navigace

Vizuální styl firmy: Komunikace na první pohled

14. 2. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Obchodní dopis napsaný na firemním hlavičkovém papíře vypadá určitě mnohem lépe než na papíře obyčejném. Hlavičkový papír také nese informaci o firmě. Podílí se na firemní image, na tváři firmy. Kdo to myslí s marketingem vážně, měl by se nad vizuální podobou obchodních tiskovin zamyslet.

Každý dopis nebo faktura, které ze společnosti odejdou, jsou jejím komunikačním prostředkem. V horším případě jsou nerozlišitelné od mnoha jiných dopisů a faktur, které adresát dostane. V ideálním případě jsou však nezaměnitelné, na první pohled spojené s konkrétní společností, o které cosi vypovídají. K jednoznačnému odlišení veškerých tiskovin, které ze společnosti odcházejí nebo v ní proudí, nejlépe poslouží jejich jednotný vizuální styl.

Firemní bible

Jednotný vizuální styl společnosti je součástí její firemní identity (Corporate Identity). Jednotným vizuálním stylem obecně komunikuje společnost se zákazníky. A to jak s vnějšími zákazníky, tedy se svými obchodními partnery. Tak zákazníky vnitřními, za které je možné považovat například zaměstnance nebo spolupracující obchodní zástupce či jiné firemní spolupracovníky.

Jakousi biblí jednotného vizuálního stylu je grafický manuál. V něm se soustředí veškeré prvky jednotného vizuálního stylu společnosti a pravidla, která se týkají firemní vizuální komunikace. Grafický manuál obsahuje logo společnosti, firemní písmo, barvy a možnosti jejich užití. Nebo také naopak zakázané způsoby užití loga či písma. Manuál je tedy jak souhrnem pravidel, tak praktických ukázek použití loga, písma či barev.

Součástí jednotného vizuálního stylu firmy je také užívání jednotných merkantilních (ochodních) tiskovin. Základní merkantilní tiskoviny, které také bývají popsané v grafickém manuálu, jsou:

  • hlavičkový papír
  • faktura
  • vizitka
  • obálka
  • objednávka
  • komplimentka (což je předtištěná karta, která se zasílá jako poděkování)

A případně dálší tiskoviny podle potřeb a obchodních principů konkrétní firmy. Merkantilní tiskoviny je možné využívat nejen v „papírové” podobě, ale také v podobě elektronických šablon – například pro elektronickou fakturaci nebo psaní e-mailových zpráv.

Vizuální styl v marketingové komunikaci

Při rozhodování, jestli investovat finance do vizuálního stylu společnosti, je dobré mít na paměti: Jednotný vizuální styl patří k základním stavebním kamenům marketingové komunikace firmy. Pokud se chce společnost kvalitně a soustavně prezentovat především směrem k zákazníkům, je na místě se jednotnému vizuálnímu stylu marketingové komunikace věnovat. Promyšlené merkantilní tiskoviny už sami o sobě nesou určitou marketingovou informaci o firmě.

Základní princip terorie komunikace říká, že komunikace je proces mezi dvěma subjekty, z nichž jeden vysílá určitou zprávu a druhý ji přijímá. Vyslaná zpráva nemusí být shodná s přijatou, protože mezitím na ní působí různé vlivy a šumy. Vizuální styl společnosti tedy svým způsobem napomáhá tomu, aby se k příjemci dostala zpráva ze společnosti a o společnosti ve srozumitelné podobě. Minimálně zajistí, že si příjemce – tedy v tomto případě zákazník – bez pochyb spojí sdělení právě s jednou konkrétní společností, kterou pak jasně odliší od jiných na trhu. Logo (značka), firemní barvy nebo písmo jsou koncentrovaná vizuální poznávací znamení firmy.

„Nelze budovat silnou identitu firmy, pokud každý zaměstanec bude různě zacházet s logem nebo používat jiné barvy,” říká pro business server Podnikatel.cz Petr Humlíček, kreativní ředitel společnosti Omega Design, která se specializuje právě na vizuální komunikaci. Podle Humlíčka je potřeba vybudovat pevné základy vizuálního stylu tak, aby firma mohla jednotně propagovat a budovat silnou značku - jméno společnosti. „To není možné bez dobrého návrhu a přesného definování loga, barev, písma a způsobů použití loga,” upřesňuje. O výsledku pak podle něj rozhoduje také způsob zpracování tiskovin, vzhled e-mailu, provedení orietačních systémů, obaly produktů nebo třeba i oblečení zaměstnanců. „Čím podrobněji je vizuální styl propracován, tím je propagace značky výraznější,” upozorňuje Humlíček.

Petr Humlíček shrnuje hlavní důvody pro zavedení jednotného vizuálního stylu ve firmě:

  1. Vizuální styl jednoznačně identifikuje a propaguje firmu a pomáhá budovat silnou značku. Zákazník si dobře firmu zapamatuje i v silném konkurenčním prostředí a vždy ví, s kým komunikuje. Vizuální styl dokáže přenést i emotivní sdělení o firemní identitě, zapůsobí nejen na klienty, ale i na partnerské firmy a vlastní zaměstnance.
  2. Dobře zpracované merkantilní tiskoviny včetně šablon sjednotí všechny dokumenty, které firma produkuje, a také ulehčí zaměstnancům práci.

Merkantilní tiskoviny - brzda pro obchodní zástupce

Jednotný vizuální styl může je také bází pro základní pravidla externí komunikace. Jednotné a povinné firemní merkantilní tiskoviny tak například učiní přítrž lidové tvořivosti obchodních zástupců. To může být výhodné pro společnosti, které prodávají své služby nebo produkty přes síť obchodních zástupců, kteří z velké míry pracují zcela samostatně.

V praxi je pak možné často narazit na případy, kdy si aktivní obchodní zástupce nejen vytváří vlastní internetové stránky, ale i všemožné tiskoviny, „hlavičkové papíry” nebo z jeho pohledu osobitou podobu e-mailových zpráv. Pokud je jasné, jak vypadá jediná možná a v grafickém manuálu ukotvená vizuální komunikace firmy, je povinností obchodních zástupců tato pravidla dodržovat. Nejjednodušší pak je poskytnout každému spolupracovníkovi set, který obsahuje základní merkantilní tiskoviny a firemní nabídky, včetně informace o základních pravidlech vizuální komunikace.

Za kolik?

Pokud se společnost rozhodne investovat do jednotného vizuálního stylu, je nutné počítat s investicí v řádu několika desítek tisíc korun. „Nejnáročnější je návrh loga, které je východiskem kompletního vizuálního stylu,“ upřesňuje pro business server Podnikatel.cz Petr Humlíček.

Má vaše firma jednotný vizuální styl?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).