Hlavní navigace

Vláda připravuje druhou etapu důchodové reformy

Před týdnem prošla poslaneckou sněmovnou první etapa důchodové reformy. Změny nastaly jen parametrické, a to z důvodů finanční udržitelnosti celého systému. Podrobnosti o schválené první fázi důchodové reformy připravujeme.

Nyní vláda analyzuje druhou etapu reformy, která se má zaměřit na vytvoření rezervního důchodového fondu a dále změny systému penzijního připojištění se státním příspěvkem spočívající v oddělení majetku penzijních fondů a účastníků, včetně možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány. Snahou je zvýšení motivace k vyšším příspěvkům a vyšší participaci zaměstnavatelů a v podpoře čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění.

Zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu se již vytvořil pomocí legislativní úpravy z března tohoto roku. Nová úprava obsahuji i povolení investování prostředků na jednotném zvláštním účtu pro důchodovou reformu. Druhá etapa počítá dále s tím, že důchody budou fungovat kromě stávajícího systému i na základě paralelního systému, který bude spočívat v oddělení majetku penzijních fondů a účastníků penzijního připojištění zavedením nového systému penzijního připojištění. Stávající penzijní fondy zůstanou zachovány s tím, že nebudou moci uzavírat od určitého data nové smlouvy o penzijním připojištění.

Měla by se také zvýšit motivace k vyšším příspěvkům a podpoře čerpání doživotních penzí. Návrhy se týkají především daňových motivací, případně k úpravě hranic příspěvku účastníka pro určení výše státního příspěvku. Konkrétní teze druhé etapy by mělo připravit do konce září 2008 ministerstvo financí.