Hlavní navigace

Vláda schválila program Antivirus. Spouští se 1. dubna a není to apríl

Oproti původním předpokladům se bude kompenzovat náhrada superhrubé mzdy, nikoli hrubé. Známe metodiku a konkrétní podmínky programu.
Dagmar Kučerová 1. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Žádosti se budou podávat již od pondělí 6. dubna 2020. Celý proces bude probíhat elektronicky a náhrady mezd dorazí na účty zaměstnavatelů v řádu dní.

Program Antivirus

V rámci zmírnění negativních dopadů pandemických opaření připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí speciální Program podpory zaměstnanosti Antivirus (pro měsíce březen a duben 2020 se spouští 1. dubna 2020). Týká se podniků, které byly díky nařízením vlády nuceny uzavřít provoz, ale i těch, kterým se výrazně snížily tržby a byly by bez pomoci vlády nuceny uzavřít provoz.

Zaměstnavatelé jsou i v době ochranných opatření státu nuceni postupovat podle zákoníku práce, a přestože jejich zaměstnanci nepracují, případně pracují v omezeném režimu, jsou nuceni jim platit náhradu mzdy. Samozřejmě bez kompenzace výdělečnou činností zaměstnavatele.

Stát bude zaměstnavatelům vyplácet finanční příspěvek na náhradu mzdy po dobu překážek v práci. Ať už se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance (nařízenou karanténu) nebo zaměstnavatele ve spojení s opatřeními souvisejícími s šířením nákazy COVID-19. Ovšem jedná se o zaměstnavatele z takzvané podnikatelské sféry, příspěvek není určen zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky jsou kryty veřejnými rozpočty. Jednoduše řečeno, příspěvek se bude týkat mzdy, nikoli platu.

Speciál ke koronaviru

Přinášíme rozcestník, který by měl pomoci zorientovat se v základních otázkách, které se týkají finančních úlev a podpory pro OSVČ. Kdy mají OSVČ nárok na ošetřovné? Jakou finanční podporu mohou od státu očekávat? Jak je to s pojistným či odkladem úvěrových splátek? Čtěte nový speciál

Délka trvání programu Antivirus

Z programu Antivirus bude možné hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů vzniklých po datu vyhlášení nouzového stavu, tj. po datu 12. března 2020 do 30. dubna 2020. V případě, že vláda schválí jeho prodloužení, bude se vztahovat i na měsíc květen.

Program se bude vyplácet prostřednictvím úřadů práce. Veškeré potřebné úkony mezi zaměstnavatelem a úřadem práce budou realizovány dálkovým způsobem v digitální podobě. Zaměstnavatel musí vždy postupovat v souladu se zákoníkem práce, v žádosti uvede, v jakém režimu překážky se nachází. Úřad práce nebude posuzovat soulad vzniku překážky s důvody stanovenými v zákoníku práce, to přísluší inspektorátům práce.

Poskytnutí příspěvku bude vázáno na povinnost zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům náhrady mzdy a odvedení zákonných odvodů. Jeho úmyslné zneužití může být klasifikováno jako trestný čin.

Udržitelnost pracovních míst

Příspěvek se bude týkat pouze zaměstnanců v pracovním poměru s účastí na nemocenském pojištění (nikoli např. dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti). Podmínkou je, že jim ke dni vyúčtování nebyla dána výpověď a ani nejsou ve výpovědní době (výjimkou je výpověď dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce). Bylo rozhodnuto, že se bude vztahovat i na agenturní zaměstnance. Ovšem pracovní poměr s agenturou práce musel být sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu (12. března 2020) a trvá po celou dobu trvání programu Antivirus.

EBF-tip-řečníci-havryluk_braverman_jeřábek_bajer

Pro poskytnutí příspěvku je nutné uzavřít dohodu mezi zaměstnavatelem a úřadem práce. Dohoda bude uzavřena na základě předložení písemné žádosti zaměstnavatele (webová aplikace bude spuštěna 6. dubna 2020). Předpokladem je, že alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru (musí být účasten nemocenského pojištění) spadá do podmínek režimu A nebo B.

Oproti původnímu návrhu bude stát zaměstnavatelům kompenzovat náhradu ve výši superhrubé mzdy, tj. včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Tím sice dojde k takzvanému přeposílání odvodů, ale stále jde o výhodnější variantu než kompenzace náhrady ve výši hrubé mzdy.

Příspěvek v režimu A

Tato varianta se týká náhrady překážky na straně zaměstnance, a to nařízené karantény, kdy zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy dle § 192 zákoníku práce. A dále překážky na straně zaměstnavatele, kdy došlo díky krizovým usnesením vlády a mimořádným opatřením orgánů ochrany veřejného zdraví k uzavření provozů. Jedná se o překážku dle § 208 zákoníku práce (zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům 100 % průměrného výdělku).

Výše příspěvku zaměstnavateli činí 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance přitom činí 39 000 Kč (je odvozena od aktuální průměrné mzdy).

O rozdílech v překážkách v práci na straně zaměstnavatele více v článku: Vláda schválila firmám kurzarbeit. Žádosti již od dubna

Příspěvek v režimu B

Také zde se jedná o překážky na straně zaměstnavatele, ovšem dle § 207 až 209 zákoníku práce. Zaměstnavatel díky mimořádným opatřením nemůže přidělit zaměstnancům práci. Jde o překážky vyvolané:

  • a) nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek na jejich straně (nařízená karanténa, ošetřovné) – § 208 zákoníku práce,
  • b) snížením odbytu produkce zaměstnavatele § 208 zákoníku práce (v případě dohody s odbory nebo vydání interního předpisu § 209 zákoníku práce),
  • c) nedostatkem vstupů (§ 207 zákoníku práce).

Ministerstvo práce a sociálních věcí v připravené metodice slibuje, že s ohledem na rozsah opatření a potřebu maximalizovat snížení administrativní zátěže jak na straně zaměstnavatele, tak státní správy, je předjímáno, že vzniklé překážky na straně zaměstnavatele mají souvislost s nákazou COVID-19.

Zaměstnavatel po dobu těchto překážek vyplácí 60–100 % náhrady mzdy a kompenzace státu činí 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů zaměstnavatele. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance v tomto případě činí 29 000 Kč.

V případě částečné nezaměstnanosti, tj. překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 209 zákoníku práce, je nezbytná dohoda s odbory nebo účinný interní předpis. Více v článku: Částečná nezaměstnanost má háček. Nebude pro všechny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).