Hlavní navigace

Vlastní firemní tisk jako cesta k ušetření

Podle výzkumu společnosti OKI Printing Solutions se většina firem stále odkazuje na služby profesionálů. Týká se to tisku letáků, brožur či plakátů. I přes neustálý vývoj kancelářské techniky je používání vlastních tiskáren prozatím “out”. Díky využívání služeb externích dodavatelů tedy podstatně zvyšují jejich zisky.

Studie prokázala, že kdyby se firmy držely moderní politiky v oblasti firemního tisku, ušetřilo by se v ročním hledisku až 5, 4 miliard dolarů tedy 94,3 miliard dolarů. Hlavní výhoda této strategie je v tom, že si firmy mohou vytisknout požadované množsví dokumentů hned bez dalšího převozu, čekání či likvidování přebytků.

Z výzkumu dále vyplynulo, že většina kancelářských zaměstnanců disponuje ve svém okolí minimálně dvěma tiskárnami.