Hlavní navigace

Všechno zdražuje. Ušetřete alespoň na daních a pojištění díky paušální dani

3. 12. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud jste OSVČ a nejste plátcem DPH, můžete výrazně ušetřit na daních i zdravotním a sociálním pojištění. Stačí vstoupit do paušálního režimu a platit jednu částku měsíčně.

Až do 10. ledna je možné se přihlásit do paušálního režimu, na základě kterého bude OSVČ měsíčně platit pouze jednu částku. Zbaví se tak navíc otěží administrativy včetně podávání daňového přiznání a přehledů pro pojišťovnu. 

Kdo může vstoupit do paušálního režimu? 

Institut paušální daně je zcela dobrovolný. Paušální daň mohou využít OSVČ, které: 

  • mají příjmy do 1 milionu korun
  • nejsou plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.
  • nejsou dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení.
  • nejsou ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 
  • pracují na dohody, mají nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3500 Kč a dohoda o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně.

Jak je to u příjmů z nájmu a ostatních příjmů? 

Příjmy z nájmu podle § 9 a ostatní příjmy podle § 10 nejsou překážkou pro vstup do paušálního režimu, protože za předcházející zdaňovací období se posuzují jen příjmy ze samostatné činnosti podle § 7, jejichž výše nesmí přesáhnout 1 mil. Kč. 

Výše příjmů podle § 9 a 10 je však posuzována za dané zdaňovací období, kdy poplatník platí daň v paušální výši. Tyto příjmy přitom v souhrnu nesmí přesáhnout limit 15 000 Kč za dané zdaňovací období, jinak musí poplatník podat daňové přiznání a v něm vyčíslit svou daň. 

Příjmy podle § 9 a 10 se nicméně nezapočítávají do limitu 1 milionu korun stanoveného pro příjmy podle § 7.

Komu se paušální daň vyplatí? 

Jak spočítal server Podnikatel.cz, paušální daň se výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Naopak OSVČ s 80% paušálem vždy na paušálním odvodu přímo prodělají (samozřejmě ale mohou ušetřit díky úspoře administrativních nákladů). U 60% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel.

Obecně se paušální daň vyplatí tomu, kdo si sečte všechny roční náklady na:

  • daň z příjmů
  • zdravotní pojištění
  • a sociální pojištění

 a vydělí dvanácti a částka bude vyšší než paušální daň, která od roku 2022 bude ve výši 5994 Kč měsíčně.

školení-leden22-molín

Kdy podat oznámení a jak platit?

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu (tj. obecně do 10. ledna). Pro rok 2022 je to tedy do 10. ledna 2022 včetně. Kdo do tohoto dne oznámení nepodá, má smůlu a pro rok 2022 nebude moct paušální daň využít. Pokud bude OSVČ plnit podmínky pro paušální daň i v dalších letech, oznámení už znovu podávat nemusí.

Paušální daň se platí na společný osobní daňový účet a je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Předčíslí společného osobního daňového účtu bude 2866. 

Pokud bude OSVČ na paušální daň přecházet, je nutné nezapomenout na doplacení všech záloh na pojistném za rok 2020. Kdy naposledy se platí zálohy samostatně, se odvíjí od toho, jak zálohy OSVČ platí. 

Jak podat oznámení? 

  • elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu prostřednictvím datové schránky či uznávaným elektronickým podpisem) nebo s ověřenou identitou podatele prostřednictvím jednoduché online aplikace
  • písemně, tedy předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů či sběrných boxů umístěných před finančními úřady, k tomu je zapotřebí si stáhnout příslušný tiskopis

Budou nějaké sankce? 

V případě nezaplacené či pozdě uhrazené paušální zálohy se postupuje podle daňového řádu. To znamená, že může vzniknout nedoplatek a s ním související úrok z prodlení. Správce daně sice nemůže stanovit zálohy jinak nebo je prominout, bude ale platit institut posečkání úhrady paušální zálohy nebo rozložení její úhrady na splátky.

Využijte poradny zdarma pro paušální daň

Váháte? Máte další otázky, které se vstupu do paušálního režimu týkají? Využijte odbornou poradnu zdarma, ve které odpovídají odborníci z Ministerstva financí ČR. 

Ptejte se odborníka v poradně pro Paušální daň 2022

Mgr. Ing. Tomáš Weiss

odbor vnějších vztahů a komunikace MFČR

Mgr. Ing. Tomáš Weiss z Ministerstva financí ČR zodpovídá všechny otázky, které se týkají nové paušální daně pro OSVČ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).