Hlavní navigace

Vstupní lékařská prohlídka podle nových pravidel

13. 11. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

S účinností od 1. listopadu se mění oblast pracovnělékařské péče. Kdy musí být vstupní prohlídka nově provedena a jak je to s její úhradou?

Zákon o specifických zdravotních službách byl novelizován. Současně se čeká na novelizaci vyhlášky o specifických zdravotních službách.

Změny jsou poměrně rozsáhlé, server Podnikatel.cz se jim věnoval samostatnými články. Nastal čas připomenout problematiku vstupních lékařských prohlídek, včetně aktuálních změn. Čtěte více:

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídky popisuje ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Vstupní prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy se zaměstnavatelem nebo u praktického lékaře uchazeče (platí pro zaměstnavatele, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce v kategorii první). Zaměstnavatel zajistí vstupní prohlídku vždy před vznikem:

  1. pracovního poměru,
  2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jestliže má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní prohlídku vyžadovat též, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
  3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu (platí např. pro služební poměry, soudce, úředníky atd.)

Dosud se vstupní prohlídky vyžadovaly před uzavřením pracovněprávního vztahu. V praxi tím vznikaly problémy při přijímání nových zaměstnanců, zejména v případě zahraničních pracovníků nebo studentů vysokých škol, kdy je sjednán den nástupu do zaměstnání s určitým časovým odstupem od podpisu pracovní smlouvy. Pak musela být před samotným nástupem do zaměstnání provedena prohlídka nová. Řešením je nová právní úprava, podle které zajistí zaměstnavatel provedení vstupní lékařské prohlídky až před vznikem pracovněprávního vztahu (nástupem do práce).

V případě, že vstupní prohlídka není v souladu s ustanovením § 59 zákona o specifických zdravotních službách zajištěna, považuje se osoba ucházející se o zaměstnání za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena. Takové osobě nesmí být práce vůbec přidělena. Podle § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce nesmí zaměstnavatel připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Vstupní prohlídka a její úhrada

Vstupní prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Pokud zaměstnavatel s osobou ucházející se o zaměstnání uzavře pracovněprávní vztah, uhradí této osobě, tedy již zaměstnanci, náklady spojené se vstupní prohlídkou. Nově se zdůrazňuje i možnost zaměstnavatele uhradit vstupní prohlídku v případě, kdy k uzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu nedojde. Čtěte také: Změny v darování krve. Již pro rok 2017

Ovšem vstupní prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci hradí zaměstnavatel vždy. V té souvislosti došlo i k úpravě zákoníku práce. Pracovnělékařské prohlídky související s noční prací budou nově upraveny v příloze k vyhlášce k pracovnělékařským službám. Jejich periodicita je stanovena na 2 roky (dosud jednou za rok).

V souladu s nově upravenou vyhláškou se vstupní prohlídka provádí také před změnou druhu práce nebo před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se přitom rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden. A to bez ohledu na to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce. Čtěte také: Rehabilitace – placená, nebo neplacená překážka v práci?

školení červen - novinky

Prohlídka v nákladech zaměstnavatele

Náklady spojené se vstupní prohlídkou jsou podle § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů vždy daňově uznatelné (pokladní doklad může být i na jméno zaměstnance). Mezi náklady spojené s prohlídkou patří i platba za výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance vydaný na jeho žádost registrujícím lékařem a případné další speciální vyšetření vyžadované jako součást vstupní prohlídky smluvním lékařem.

Problematika daňové uznatelnosti nákladů spojených s pracovnělékařskou péčí, tedy i se vstupními prohlídkami, je podrobně rozebrána v č. 357/22.02.12 Pracovnělékařská a jiná zdravotní péče Koordinačního výboru komory daňových poradců a uzavřena vyjádřením GFŘ. Přístupno např. na webu České daňové správy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).