Hlavní navigace

Vykašlete se na 40stránkové business plány, více než forma je důležitější obsah

24. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Zapomeňte na to, že bez 40stránkových business plánů nejde začít podnikat. Dobrý business plán může mít i jednu stranu. Musí však řešit vše podstatné.

Business plán by měl tvořit výchozí bod veškerého podnikatelského uvažování a chování. Už dávno ale neplatí, že bez 40stránkových elaborátů nemáte v podnikání šanci. Mnohem důležitější než forma je obsah business plánu. Některé věci totiž musíte mít ošetřené, ať už rozjíždíte pekárnu na maloměstě či vytváříte software, který všem uživatelům usnadní práci na PC. To všechno zaznělo na setkání Tuesday Business Network, které proběhlo minulý týden a které se věnovalo business plánům a plánování jako takovému. Na konferenci vystoupili investoři Ondřej Bartoš (Credo Ventures) a Jan Všianský (42Angels.com) a výkonný ředitel jazykové agentury Channel Crossings Vítězslav Bican.

Bez business plánu do podnikání nelez

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Business plán nemusí mít 40 stránek.

Pokud chcete začít podnikat a je vcelku jedno v jakém oboru či v jakém místě, business plán by měl tvořit výchozí bod veškerého vašeho uvažování a konání. Stejně tak nezáleží na tom, zda plánujete na začátku vystačit si s vlastními prostředky, nebo chcete půjčku či investici. Banka i investor sice business plán bude chtít vidět, tou nejdůležitější osobou, pro kterou business plán tvoříte, jste však vy sami. Dobře udělaný business plán vám totiž může ukázat slabiny vašeho plánovaného podnikání a pomoci vám napravit je ještě předtím, než se do všeho pustíte “naostro” . Jak upozorňují odborníci, u většiny projektů, které zkrachují, je na vině právě nedostatečné plánování.

Business plány mohou mít řadu podob

V oblasti business plánů samozřejmě existuje řada modelů a forem, jakým způsobem lze business plán sestavit. Například agentura CzechInvest radí, jak mohou podnikatelé sestavit business plán na několika desítkách stránek textu. Server Podnikatel.cz zase publikoval před několika lety tuto obecnou strukturu business plánu:

  • exekutivní sumář – stručný popis podnikatelského záměru, cílové skupiny zákazníků na trhu, strategie a její implementace, zhodnocení manažerských a jiných dovedností, existující a potřebné finanční prostředky,
  • popis byznysu – charakteristika odvětví podnikání v makroekonomickém prostředí, charakteristika oboru a jeho specifik, důvody pro podnikání,
  • marketing – výzkum trhu a analýza dat (potenciální zákazníci, velikost celkového trhu pro daný produkt či službu, velikost tržního podílu), analýza konkurence (kdo jsou vaši konkurenti, jejich silné a slabé stránky, charakteristika současných a budoucích dodavatelů a jejich zdrojů), marketingový plán (SWOT analýza, formulace výchozí strategie)
  • místo podnikání – zmapování místa podnikání, vzdálenost dodavatelů, situace na trhu práce z hlediska potřeby pracovníků,
  • finanční plán – tržby (a jejich vývoj ve dvou letech), počáteční provozní prostředky, výdaje, cash flow, předběžný výkaz výnosů a nákladů, propočet základních poměrových ukazatelů, výpočet bodu zvratu (stanovení výše tržeb, od které dochází k vytváření zisku), plán financování,
  • management – klíčoví pracovníci, předpokládaná potřeba zaměstnanců, hrubý propočet mzdových prostředků, organizační struktura a postavení jednotlivých lidí v ní,
  • kritická místa – potenciální riziko nepříznivého vývoje na trhu dodavatelů, vliv konkurence, náklady vstupu na trhy EU, základní způsoby práce s jednotlivými druhy podnikatelských rizik,
  • hlavní projekty podporující podnikatelský záměr – žádosti o dotace, stav a plán vývoje nových produktů, plán změny,
  • vlivy sociální odpovědnosti na firmu – životní prostředí (kontrola znečišťování, obaly, recyklace, likvidace odpadů), energie (opatření k úspoře energií, alternativní zdroje energie), produkt (bezpečnost produktu a požadované normy), péče o pracovníky (základní sociální benefity pro zaměstnance), zapojení firmy do sociálních projektů lokální komunity (sponzoring lokálních sportovních týmů, dary vzdělávacím a kulturním institucím, účast na projektech ochrany ŽP)
  • základní časové etapy – časový plán s nejdůležitějšími etapami jednotlivých aktivit.

Čtěte více: Podnikatelský plán: Jeden z pilířů úspěšného podniku

V dnešní době se však místo dlouhosáhlých podnikatelských plánů začínají spíše prosazovat plány ve značně zkrácené podobě. Mezi nejpopulárnější modely patří tzv. Lean Canvas, kdy se podnikatelé mohou na jedné stránce dozvědět největší rizika, která následně využívají v praktickém testování v realitě. Plán Lean Canvas je zjednodušeně řečeno tabulka, ve které se testují hypotézy a na základě výsledků reálných testů se následně uzpůsobuje business plán a vytváří se nové hypotézy, které se dále testují.

Není důležitá forma, ale obsah business plánu

Odborníci se nicméně shodují, že na formě business plánu až tolik nezáleží. Není tak důležité, jakou formou business plán sestavíte. Klíčové je si uspořádat myšlenky ohledně svého byznysu do písemné podoby, potvrdil investor Ondřej Bartoš s tím, že z business plánu by měla hlavně vyjít odpověď na otázku, co aktuálně firma vlastně potřebuje. Zda potřebuje někoho najmout, zda potřebuje upravit produkt nebo zda třeba potřebuje nějakou finanční výpomoc do začátku.

Až už zvolíte jakoukoli formu business plánu, neměli byste v něm opomenout řešit základní věci, bez kterých se do podnikání nemá smysl pouštět. Stavební kamen všech plánů by měl tvořit výrobek nebo služba, kterou chcete lidem nabídnout. Váš produkt musí předně řešit nějakou reálnou potřebu na trhu. Ač to zní logicky a banálně, řada podnikatelů končí právě na tom, že nemají smysluplný produkt. Více než třetina startupů krachuje na tom, že vytvoří něco, co nikdo nechce. Je lepší si nejprve udělat průzkum, zda váš produkt někdo chce a pak teprve produkt dotvářet dle potřeb zákazníků, vysvětlil investor Jan Všianský.

Právě průzkum mezi zákazníky by měl podle odborníků provést každý podnikatel, který chce vstoupit na trh. Některé informace totiž nezjistíte jinde než u zákazníků. A samozřejmě čím více zákazníků oslovíte, tím lépe. Názorů je totiž potřeba co nejvíce. Podle Jana Všianského to chce mít informace alespoň od stovky zákazníků. Vytvořte si systém dotazníků. Je lepší mít informace strukturované, jelikož vám to usnadní pozdější práci. Každopádně věřte zákazníkům a ptejte se otevřenými otázkami, poradil Jan Všianský.

školení účto leden 23 Kučerová

V business plánu by se podnikatelé též měli zaměřit na trh, na kterém chtějí působit. Je až s podivem, jak málo toho podnikatelé o svých trzích kolikrát vědí. Pokud chcete být úspěšný v podnikání, musíte přesně specifikovat trh, na který míříte a co nejvíce ho zúžit. Bez pochopení trhu se vám výrazně snižují šance, že uspějete. S vymezením trhu úzce souvisí další faktor, a to vymezení konkurence. Mnoho startupistů například přichází s tím, že nemají konkurenci. To ale zpravidla není pravda. Přijdou třeba s tím, že chtějí prodávat modrý rohlík a tvrdí, že nikdo jiný modrý rohlík neprodává. Neuvědomují si ale, že konkurencí jim jsou i obyčejné rohlíky a veškeré další pečivo, upřesnil Ondřej Bartoš.

Business plán se musí upravovat a vyvíjet

Často podnikatelé též zapomínají dopředu vyřešit distribuční plán, personální obsazení firmy nebo rozumně naplánovat cenu produktu. I tyto věci byste v business plánu měli mít ošetřené. V neposlední řadě by podnikatelé měli myslet na to, že business plán je dynamický dokument, který se musí neustále přizpůsobovat a upravovat. Business plán je kontinuální proces a v žádném případě by neměl být statický. V podnikatelských akcelerátorech se například plány mění každý týden, uzavřel Ondřej Bartoš.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).