Hlavní navigace

Vykutálení prodejci útočí na živnostníky. Ti se pak nemohou bránit a reklamovat

21. 8. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Sdělíte-li v reakci na telefonickou nabídku prodejci své identifikační číslo, přijdete o právo na odstoupení od smlouvy. Někteří obchodníci tohoto zneužívají.

Pokud živnostník při uzavírání smlouvy po telefonu uvede své identifikační číslo, předpokládá se, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a tím pádem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. Někteří obchodníci, kteří to vědí, se snaží tohoto faktu využít. Na takové praktiky upozorňuje spotřebitelský časopis dTest


Autor: www.isifa.com

Sdělíte-li v reakci na telefonickou nabídku prodejci své identifikační číslo, přijdete o právo na odstoupení od smlouvy. Někteří obchodníci tohoto zneužívají.

Poskytovatelé služeb už několik týdnů kontaktují živnostníky a nabízí jim zpravidla inzerci nebo její zasílání za několikatisícovou úplatu ročně. Volaní jsou vyzýváni, aby sdělili své identifikační číslo. Stačí ho ale říci jen jednou a problém je tu. Živnostník se následně nemůže dovolávat ustanovení občanského zákoníku týkajících se spotřebitelských práv. V případě uzavírání smluv po telefonu je nejzásadnější, že nemá právo na odstoupení od smlouvy a uzavřenou smlouvou je vázán, vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Pokud člověk v rámci právního vztahu nevystupuje jako spotřebitel, ale jako živnostník, nevztahuje se na něj § 1829 občanského zákoníku a nemůže od smlouvy odstoupit. Neplatí ani jeden z bodů tohoto paragrafu:

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Psali jsme: Kupujete zboží přes e-shop na IČO? Na reklamaci nárok nemáte

Co dělat v případě, že jste již obdobnou smlouvu uzavřeli jako živnostník? Pokud slouží zakoupená služba či věc pro vaše osobní potřeby a netýká se ve skutečnosti podnikání, můžete se dovolávat ustanovení na ochranu spotřebitele s tím, že identifikační číslo bylo sděleno pouze jako údaj, nikoli jako ukazatel vašeho postavení v právním vztahu, radí Lukáš Zelený. Je-li zakoupená služba určena výslovně pro podnikatelské účely, zbývá pouze reklamovat obsah poskytované služby v případě, že neodpovídá popisu v telefonátu. Jestliže není služba poskytována v přislíbené kvalitě, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z její ceny.

Smlouvy, ani na první pohled výhodné, se v žádném případě nemají uzavírat bez důkladných prostudování smluvních podmínek. Živnostníci by se neměli nechat zviklat nátlakem, že jde o časově limitovanou nabídku, a měli by žádat zaslání smlouvy a podmínek v tištěné podobě poštou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).