Hlavní navigace

Vyplatí se dobrovolná registrace k DPH? Poradíme vám, kdy ano, a kdy ne

10. 8. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Kdo má ročně nižší tržby než milion korun, nemusí se k DPH registrovat. Někdy se ale registrace vyplatí i dobrovolně. Víme, jakých podnikatelů se to týká.

Zatímco pro některé podnikatele je registrace k dani z přidané hodnoty (DPH) povinná, jiní se mohou registrovat dobrovolně. Přinášíme přehled, kdy se vám registrace k DPH vyplatí, přestože ji nemáte povinnou, a kdy je naopak lepší “zůstat stranou”.

Čtěte speciál DPH

Hranice pro povinnou registraci klesne

Podnikatelé, kteří ročně utrží přes milion korun, to mají z hlediska rozhodování o registraci k DPH snadné, registrují se totiž povinně. Od příštího roku navíc hranice obratu pro povinnou registraci klesne na 750 tisíc korun, takže další tisíce podnikatelů se stanou plátci DPH, ať chtějí, nebo ne. V současnosti platí DPH přes 507 tisíc podnikatelů. Z toho se však valná většina přihlásila k dani dobrovolně. Konkrétně šlo o 391 290 podnikatelů. Je nutné říci, že tato čísla jsou jen orientační, neboť zjednodušeně řečeno, když se subjekt jednou zaregistruje jako dobrovolný, je ve statistikách napořád vedený jako „zaregistrovaný na základě vlastní dobrovolné žádosti“, i kdyby později splnil registrační limit, dodala pro server Podnikatel.cz Jaroslava Musilová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Čtěte více: Daňová reforma v praxi, tisíce podnikatelů se stanou plátci DPH

Kdy se registrace vyplatí

Jak ukazují i výše zmíněné statistiky, řadě podnikatelů se registrace k DPH vyplatí, přestože pro ně znamená zvýšenou administrativu. Obecně se dá podle odborníků říci, že je registrace výhodná tehdy, kdy podnikatel pořizuje pro své podnikání vstupy zatížené DPH a obchoduje hlavně s plátci DPH. Pokud totiž patří váš odběratel mezi plátce DPH, registrací mu umožníte uplatnit odpočet této daně. V opačném případě (plátcem nejsem) bych vlastně DPH, kterou zaplatím dodavateli zboží, „spálil“ a neumožnil bych odběrateli nárok na odpočet daně, čímž bych ve svém důsledku byl pro něj dražší, vysvětlil pro server Podnikatel.cz Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO. Stejně tak je pro vás výhodnější. 

Registrace se také hodí pro ty podnikatele, kteří nemusí uplatňovat DPH na své prodeje zboží či na poskytované služby. Jako příklad lze uvést obchodníka, který zboží nakupuje od dodavatelů v České republice a který zboží prodává zákazníkům (podnikatelům) do jiných států Evropské unie nebo zákazníkům (podnikatelům i nepodnikatelům) do zemí mimo Evropskou unii, upřesnil serveru Podnikatel.cz Martin Diviš, ředitel v Daňovém a právním oddělení PwC ČR

Jiný příklad, kdy může být registrace k DPH výhodná, tvoří podle Martina Diviše situace, kdy podnikatel poskytuje služby zcela nebo převážně jiným podnikatelům, kteří mají sídlo v jiném členském státě Evropské unie a jsou tam registrováni k DPH. V daném případě se tyto služby zdaňují až v zemi příjemce a za odvod a vykázání DPH zůstává odpovědný právě příjemce. Uvedené pravidlo se týká většiny služeb, nicméně je potřeba věnovat pozornost službám, které tomuto pravidlu nepodléhají. Uvedené pravidlo se netýká zejména služeb spojených s nemovitostí, vč. ubytování, pronájmu vozidel, stravovacích služeb, přepravy osob, doplnil Diviš.

Čtěte také: V roce 2013 plátcem DPH snadno a rychle

Další skupinou podnikatelů, kterým se registrace k DPH vyplatí, jsou ti, kteří nakupují zboží či služby zatížené základní sazbou DPH, avšak jejich výstupy podléhají snížené sazbě DPH. Jejich marže pak může při zachování stejných cen dosáhnout vyšších hodnot. Za klasický příklad Martin Diviš označuje zemědělce, stavební firmy zabývající se výstavbou či opravami budov určených pro bydlení či hotely a jiná ubytovací zařízení.

Dobrovolná registrace se též hodí pro podnikatele, kteří se chystají pořídit „větší“ majetek – například auto, server atp. Pokud by totiž byl dotyčný plátcem, bude mít nárok na odpočet DPH při pořízení tohoto majetku. Na druhou stranu by ale měl podnikatel situaci posoudit v kontextu celého jeho podnikání. Navíc platí, že jakmile pořídím takto majetek, mám nárok na odpočet pouze v poměrné výši odpovídající mému podnikání a dále platí, že pokud jej prodávám, prodejní cena bude zatížena daní z přidané hodnoty (budu plátcem), upozornil Jan Molín.

Komu se dobrovolná registrace k DPH vyplatí?

  • Podnikateli, který poskytuje služby či dodává zboží jiným plátcům DPH s nárokem na odpočet.
  • Podnikateli, který dodává zboží osobám registrovaným k DPH v jiných členských státech EU.
  • Podnikateli, který dodává zboží jiným podnikatelům se sídlem v zahraničí mimo EU.
    Podnikateli, jehož nakupované vstupy podléhají základní sazbě DPH, kdežto jeho výstupy podléhají snížené sazbě DPH (např. v oborech stavebnictví, ubytovacích služeb, osobní dopravy aj.)
  • Podnikateli, který uvažuje o pořízení nových investic.

Zdroj: AK Kocián Šolc Balaštík

Kdy se registrace nevyplatí

Dobrovolná DPH registrace se naopak nevyplatí, pokud mezi zákazníky patří hlavně české fyzické osoby, nepodnikatelé. Registrace k DPH totiž vede ke zdražování poskytovaného zboží a služeb. Aby si podnikatelé zachovali stejnou úroveň zisku, museli by DPH, kterou by byli povinni odvést na výstupu, promítnout do cen svých výrobků či služeb, potvrdil serveru Podnikatel.cz Jan Černohouz, daňový poradce AK Kocián Šolc Balaštík.

Čtěte také: Nové povinnosti pro podnikatele. Přiznání k DPH pouze elektronicky

Nevýhodu zvýšení cen pro zákazníky lze částečně vykompenzovat možností podnikatele získat nárok na odpočet DPH z nakoupeného zboží či služeb. Závisí pak na tom, jaké DPH sazbě budou podléhat přijatá a poskytnutá plnění a jaký je poměr mezi přijatými a poskytnutými plněními. Jinými slovy, zda podnikatel poskytuje zboží či služby s převahou jím případné práce či nikoliv, uzavřel Martin Diviš z PwC.

Komu se dobrovolná registrace k DPH nevyplatí?

  • Živnostníkům poskytujícím služby občanům.
  • Maloobchodníkům.
  • Obchodníkům, kteří nakupují zboží v zahraničí a prodávají jej konečným spotřebitelům (zde však pozor na nižší limit pro povinnou registraci k DPH v případě pořizování zboží z jiného členského státu).
  • Podnikatelům, kteří nakupují své vstupu se sníženou sazbou DPH a své služby či zboží by prodávali se základní sazbou DPH (například pohostinství).

Zdroj: AK Kocián Šolc Balaštík

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).