Hlavní navigace

Vyplatí se firmě získat certifikát „Bezpečný podnik“?

24. 6. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Program „Bezpečný podnik“ vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce. Umožňuje podnikům zavedení systému řízení BOZP, získání certifikátu a zvýšení bezpečnosti, produktivity i konkurenceschopnosti.

Cílem tohoto programu je zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí. Garantem programu je Státní úřad inspekce práce, za realizaci odpovídá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Program je vyhlašován již od roku 1996. Firmy mohou certifikát „Bezpečný podnik“ užívat 3 roky.

Výhody certifikátu „Bezpečný podnik“

Podnik, který obdrží certifikát „Bezpečný podnik“, získá systém řízení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a základ pro zavedení integrovaného systému řízení podniku. Navíc má možnost využívat bezplatnou poradenskou službu oblastního inspektorátu práce v průběhu celého procesu přípravy a realizace programu, sděluje business serveru Podnikatel.cz Jiří Sezemský z Ministerstva práce a sociálních věcí. Splněním požadovaných podmínek programu firma může těžit z těchto výhod:

  • vyšší úroveň prevence pracovních rizik
  • vyšší kultura bezpečnosti práce,
  • lepší pracovní pohoda,
  • vyšší produktivita práce,
  • vyšší konkurenceschopnost firmy,
  • vytvoření výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery.

Jaký je postup získání certifikátu?

Firma by si měla nejprve u místně příslušného oblastního inspektorátu práce vyžádat aktuální příručku programu „Bezpečný podnik“ s návodem k zavedení systému řízení BOZP. Platné znění programu je také k dispozici na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Dalším krokem by mělo být provedení vnitřního auditu, což v praxi znamená, že musí být zodpovězeny všechny otázky z kontrolního seznamu obsaženého v příručce. Pokud i jen jedna otázka nemůže být zodpovězena kladně, podnik musí zjednat nápravu. Vyplněné tabulky s kontrolními otázkami musí být doplněny o zprávu z auditu. Zpráva musí jasně vysvětlit, jak a jakým způsobem byly jednotlivé kontrolní požadavky splněny, v jakých podnikových dokumentech lze o tom získat informace atd., doplňuje Jiří Sezemský.

K žádosti o certifikát může firma také potřebovat stanovisko krajské hygienické stanice, České inspekce životního prostředí, hasičského záchranného sboru či oblastního báňského úřadu. Záleží však na charakteru podnikání, podrobnosti jsou blíže popsány v příručce programu.

Náklady na získání certifikátu

Firmám, které žádají o certifikát „Bezpečný podnik“, nevznikají s touto žádostí žádné náklady, nemusí platit žádné poplatky, což potvrzuje business serveru Podnikatel.czJiří Sezemský: Činnosti spojené s programem „Bezpečný podnik“ ze strany Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, tzn. poradenství a vlastní kontrola u organizace, jsou zcela zdarma. Samozřejmě náklady, které jsou spojeny se zavedením systému uvnitř organizace, jsou hrazeny touto organizací.

školení červen 22 - tip do článku

Podmínky programu „Bezpečný podnik“

Pro zapojení firmy do programu „Bezpečný podnik“ byly Státním úřadem inspekce práce stanoveny základní požadavky, které upřesňují podmínky účasti v tomto systému. Mezi nejdůležitější kritéria patří:

  • žadateli jsou velké a střední podniky s minimálním počtem 100 zaměstnanců (především proto, že zde existují větší rizika prováděných činností, je ohroženo více osob a existují větší rizika ohrožení životního prostředí než u malých podniků),
  • a dále podniky, u kterých prováděné činnosti představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, případně i ohrožení životního prostředí,
  • program není určen pro organizace, u kterých prováděné činnosti představují jen malá rizika, např. projektantské nebo poradenské firmy, obchody, organizace kancelářského charakteru, školy apod.

Nicméně ani malé podniky nejsou úplně bez šancí získat tento certifikát. Organizace, která nesplňuje některou z podmínek účasti, může požádat Státní úřad inspekce práce o udělení výjimky. Na základě posouzení uvedené žádosti bude rozhodnuto, zda organizace bude zahrnuta do programu Bezpečný podnik, potvrzuje Jiří Sezemský. Pokud se však malému podniku nepodaří získat tento certifikát, může se alespoň inspirovat programem „Bezpečný podnik“ a použít jej jako návod k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví.

Anketa

Dodržujete na pracovištích bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).