Hlavní navigace

Komu se vyplatí využít paušální výdaj na dopravu?

24. 5. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jako podnikatel máte několik možností, jak uplatňovat výdaje za využití vozidla. Víte, za jakých podmínek můžete využít tzv. „paušál na dopravu“?

Pokud podnikatel využívá ke svému podnikání vozidlo, má na výběr z několika možností, jak bude uplatňovat výdaje související s použitím vozidla. Jednou z možností, mezi kterými může podnikatel volit, je paušální výdaj na dopravu.

Paušální výdaj na dopravu v zákoně o daních z příjmů

Paušální výdaj na dopravu definuje zákon o daních z příjmů jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Využít jej může podnikatel při splnění definovaných podmínek. Výše paušálního výdaje je 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval silniční motorové vozidlo (např. automobil, motocykl, nákladní automobil) k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Pokud bylo vozidlo pořízeno nebo vyřazeno v průběhu měsíce, musí se paušální výdaj na dopravu krátit. Ročně tak může podnikatel uplatnit až 60 000 Kč jako daňově uznatelný výdaj.

Aby bylo možné uplatnit paušální výdaj na dopravu, platí, že za toto období poplatník neponechá vozidlo k užívání jiné osobě, a to ani po část měsíce. Za ponechání vozidla jiné osobě se však nepovažuje uskutečnění pracovní cesty tímto vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem. Pokud by však vozidlo využíval zaměstnanec služebně i soukromě, zakládá tato skutečnost nemožnost použití paušálního výdaje na dopravu.

Paušální výdaj na dopravu má ale další omezení. Použít jej můžete na maximálně tři vlastní silniční motorová vozidla, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou zahrnutá v obchodním majetku, příp. na vozidla v nájmu. V průběhu roku nelze měnit způsob uplatňování výdajů na dopravu.

Pokud by vozidlo využívalo k podnikání více poplatníků, kteří mají tento majetek ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, a všichni tito poplatníci jej využívají k dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu do maximální výše 5 000 Kč.

Zákon o daních z příjmů vymezuje okruh poplatníků, kteří nemohou uplatnit paušální výdaj na dopravu. Jedná se o „veřejně prospěšné poplatníky s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně prospěšnou společností nebo ústavem“.

Paušální výdaj na dopravu a soukromé cesty

Pokud podnikatel nevyužívá vozidlo výhradně k podnikání, může využít paušální výdaj na dopravu, ale v krácené výši. Krácený paušální výdaj lze použít ve výši 80 %, tj. 4 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval vozidlo alespoň zčásti k podnikání. Není přitom směrodatné, v jakém poměru využívá podnikatel vozidlo k soukromým a v jakém poměru k podnikatelským účelům. Pokud podnikatel u jednoho vozidla uplatní krácený paušál, dle zákona o daních z příjmů jsou všechna ostatní vozidla považována za vozidla využívaná výhradně k podnikání.

Komu se vyplatí paušální výdaj na dopravu využít?

Paušální výdaj na dopravu mohou využít poplatníci (fyzické osoby), kteří mají příjem dle § 7 ZDP, tedy příjmy z podnikání, ale také poplatníci mající příjmy dle § 9 ZDP, tedy z nájmu. Paušální výdaj mohou využívat i právnické osoby. U právnických osob je však zapotřebí účtovat o skutečných nákladech souvisejících s výdaji na pohonné hmoty a další a až při sestavování daňového přiznání dojde k úpravě základu daně.

Hlavní výhodou paušálního výdaje na dopravu u podnikajících fyzických osob nevedoucích účetnictví je, že není nutné prokazovat pro účely daně z příjmu skutečné použití vozidla. Poplatník uplatňující paušální výdaj na dopravu tak nemusí evidovat účtenky za pohonné hmoty nebo evidenci pracovních cest. To ovšem neplatí u plátců DPH, kteří zároveň uplatňují z nakoupených pohonných hmot DPH.

Pokud tedy použije podnikatel paušální výdaj na dopravu, nemůže již znovu zahrnout do výdajů (nákladů) spotřebované nákupy pohonných hmot, ale také hrazené parkovné při pracovní cestě. Na dlouhodobé pronájmy parkovacích míst se toto omezení nevztahuje. Pokud by měl podnikatel například zaplacené měsíční parkování v místě svých podnikatelských prostor, tak toto může jako daňový výdaj uplatnit. Použití paušálního výdaje na dopravu také nelze kombinovat s cestovními náhradami (tj. spotřeba pohonných hmot a opotřebení vozidla). Je tedy na rozhodnutí podnikatele, která z možností uplatňování výdajů bude v jeho případě nejvýhodnější.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).