Hlavní navigace

Vyplňujeme doklady pro vratku DPH. Čtěte návod i s praktickým slovníčkem

11. 6. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Hlavně během letní turistické sezóny mohou po obchodnících někteří zahraniční zákazníci žádat doklad pro uplatnění vrácení DPH. Radíme, jak postupovat.

Hlavní turistická sezóna je tu a s ní je tu také větší šance, že se v obchodě objeví zákazník, který při placení vysloví formulku „tax free“. Znamená to jediné, jde o občana ze zemí mimo Evropskou unii a chce při odletu z České republiky využít vrácení daně z přidané hodnoty na zboží, které u nás zakoupil, takzvanou refundaci. Zvýšený turistický ruch a větší prodejní potenciál ale v tomto ohledu kladou i větší nároky na obchodníky.

Celou věc přesně popisuje zákon o dani z přidané hodnoty, a to v § 84. Při vývozu zboží fyzickými osobami, které nemají místo pobytu v Evropské unii, je možno požádat o vrácení daně z přidané hodnoty u zakoupeného zboží podle zákona o dani z přidané hodnoty, s použitím dokladů o nákupu obsahujících, mimo dalších povinných údajů, označení „VAT REFUND“ a „COPY“, které cestující předloží k potvrzení českým celním orgánům společně se zbožím, uvádí Martina Kaňková, mluvčí Generálního ředitelství cel.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může uplatnit osoba, která nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika. Další podmínkou je to, že v Česku neuskutečňuje ekonomickou činnost. To znamená, že takový člověk není v dané zemi registrován k dani z přidané hodnoty, nemá v ní pobočku ani sídlo a na území dané země nepodniká, přičemž vývoz zboží a služeb s místem plnění v České republice se za podnikání na území dané země nepovažuje. Tyto a další podmínky ale obchodníka nemusí zajímat. Pokud je žadatel o refundaci nesplňuje, nebude mu při opouštění České republiky vyhověno. 

V případě, že jde o člověka, který má ale na refundaci plný nárok, musí mít kvalitně zpracovaný doklad od obchodníka. Je proto potřeba vědět, že pro tyto účely není možné vystavit jen „běžnou účtenku“. 

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Doklad by měl být ideálně dvojjazyčný

Zákon o DPH definuje speciální náležitosti dokladu o prodeji zboží, který slouží jako doklad při refundaci a který má prodávající povinnost vystavit na žádost zahraniční fyzické osoby, tedy kupujícího. Tento doklad musí vystavit ve dvou vyhotoveních s tím, že na prvním uvede „VAT REFUND“ a na druhém údaj „COPY“, připomíná Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Zákon o DPH sice nenařizuje dvojjazyčnou úpravu jednotlivých náležitostí dokladu, ale je doporučováno, a to zejména maloobchodním prodejcům, aby pomohli eliminovat administrativní zátěž při potvrzování dokladů celními orgány jiného státu tak, že tyto doklady o prodeji zboží vystaví v česko-anglické verzi. Toto doporučení se týká zejména maloobchodních prodejců, kteří nespolupracují s žádnou ze společností nabízejících služby administrace příslušné procedury vedoucí k vrácení daně a jednající jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby, neboť podle dostupných informací tyto společnosti již připravily v rámci svých služeb pro prodejce dvojjazyčný formulář, který je u těchto prodejců k dispozici, komentuje Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel. Doklad o prodeji zboží, na které lze uplatnit refundaci, musí obsahovat následující údaje:

Česko-anglický slovníček

1. Obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění

Seller: Company or Full Name, Place of Business

2. Daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění

Seller´s VAT ID

3. Rozsah a předmět zdanitelného plnění

Goods: Type and Quantity – zde je nutno popřípadě prodejcem doplnit popis zboží a jeho množství v angličtině

4. Evidenční číslo dokladu

Document No.

5. Den uskutečnění zdanitelného plnění

Date of Taxable Supply

6. Sazba daně a základ daně

VAT Rate and VAT Base

7. Výše daně uvedená způsobem podle § 37 odst. 1

VAT Amount according to § 37 par. 1

8. Výše ceny včetně daně celkem

Selling Price incl. VAT

9. Jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze

Full Name of Customer (Foreign Person)

Se složitým vystavováním účtenky ve dvojjazyčné mutaci si obchodník nemusí lámat hlavu v případech, kdy na vratku DPH zákazník stejně nebude mít nárok. Ze zákona může zahraniční fyzická osoba uplatnit nárok na vrácení daně pokud nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2000 korun. Refundaci také není možné uplatňovat u zboží, které spadá do kategorií: 

  • uhlovodíková paliva a maziva,
  • tabákové výrobky,
  • alkoholické nápoje,
  • potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21.
A navíc samozřejmě platí obecná podmínka, že nárok na vrácení daně lze uplatnit pouze u zboží, které nemá obchodní charakter.
Pro obchodníky znamená více turistů nejen více obchodních příležitostí, ale také větší riziko odhalení těch, kteří by jednali nepoctivě. Díky žádostem o refundace totiž mají úřady větší přehled o uskutečněných prodejích. Při dodržení platných právních předpisů ze strany obchodníků není důvod se obávat. Samozřejmě jsou ale obchodníci, u kterých nakoupili žadatelé o refundaci více na očích a pokud správce daně zjistí, že dochází ke krácení DPH a obcházení zákona, má prostředky ke zjednání nápravy obdobně jako v jiných oblastech správy DPH. Přehled o tom co, kdy a komu obchodník prodal má mít v prvé řadě sám obchodník, připomíná Petra Petlachová, mluvčí Generální finanční ředitelství. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).