Hlavní navigace

Vyřešila Česká televize novou vyhledávací agenturou loňský skandál?

5. 8. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Česká televize vyměnila firmu, která pro ni má vyhledávat neplatiče. Advokát Dalibor Kalcso a firma BSP Lawyer Partners, kteří loni skandálně od podnikatelů vymáhali neexistující dluhy, však stále nejsou mimo hru.

Kauza spojená s vymáháním nejen reálných, ale i údajných dlužných koncesionářských poplatků Českou televizí od podnikatelů rozvířila loňské léto. Rok s rokem se sešel, ředitel České televize Jiří Janeček obhájil své místo a ve věci vymáhání koncesionářských poplatků podnikla veřejnoprávní Česká televize další kroky.

Koncesionářské poplatky musí podnikatelé platit za každý televizní přijímač. Za nenahlášení televizního přijímače a neplacení koncesionářských poplatků hrozí podnikatelům pokuty. Čtěte více: Neplatíte koncesionářské poplatky za mobil? Pozor na pokutu

Léto 2008: Podivné praktiky spojené s vymáháním koncesionářských poplatků ČT

Podnikatelskou veřejnost před rokem pobouřily praktiky advokáta Dalibora Kalcsa, který s pověřením České televize obesílal podnikatele výzvou k zaplacení dlužných koncesionářských poplatků. Mnozí z obeslaných podnikatelů přitom televizní přijímač vůbec nevlastnili. Česká televize (ČT) se od postupu advokáta distancovala, označila ho za aktivitu, která je v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi advokátem a Českou televizí, a uvažovala o ukončení smluvní spolupráce. Čtěte více: Živnostníci, třeste se! Advokát s plnou mocí České televize vymáhá neexistující dluhy

Téměř během 24 hodin ovšem Česká televize obrátila. O ukončení spolupráce s Daliborem Kalcsem uvažovat přestala, chyby naopak svedla na špatnou komunikaci mezi advokátem, Českou televizí a vyhledávací agenturou. Do hry tak vstoupil další subjekt – firma BSP Lawyer Partners. Ta již předtím v jedné „poplatkové aféře” České televize figurovala. V květnu 2005 totiž začala Česká televize poprvé vymáhat po neplatičích koncesionářské poplatky. Své pohledávky postoupila v té době právě firmě BSP Lawyer Partners (zapsané do obchodního rejstříku 9. února 2005, takže v ČR prakticky bez historie a zkušeností), a to za 100 % jejich hodnoty, včetně úroků z prodlení. Televize si firmu dokonce vybrala bez výběrového řízení. Po skandálu s firmou Česká televize ukončila spolupráci, firma se však oklikou a v tichosti k práci pro Českou televizi vrátila. Problémy měla navíc i na Slovensku, kde vymáhala pro Slovenský rozhlas. Čtěte více: Poplatkový skandál ČT a nové skutečnosti. Stojí za vším propojení mezi Kalcsem a vyhledávací agenturou?

Jak tehdy zjistil business server Podnikatel.cz, jsou indicie, podle nichž je důvodné se domnívat, že existuje přímé personální propojení mezi Českou televizí, advokátní kanceláří Dalibora Kalcsa a BSP Lawyer Partners (BSPLP). Čtěte více: Kruh se uzavírá. Ovládá BSPLP lidi z České televize?

Jaké důsledky vyvodila ČT z loňských chyb Dalibora Kalcsa, respektive BSP Lawyer Partners, kteří vyzývali podnikatele k úhradě neexistujících dluhů? – zeptal se po roce v ČT business server Podnikatel.cz.

Společnost BSP Lawyer Partners a.s. se na procesu vyhledávání již nepodílí, což byl cíl, který od loňského srpna ČT sledovala dosáhnout. Na základě důkladné analýzy důvodů chybného obeslání v srpnu 2008 jsme zjistili, že Dr. Kalcso vycházel z podkladů vyhledávací agentury, takže pochybení nebylo způsobeno jeho prací, říká Drahomíra Zbínová ze sekretariátu tiskového mluvčího ČT.

Svou roli však v celém procesu BSPLP evidentně stále sehrává: zůstaly jí některé klíčové pravomoci, zajistila si nevypověditelnost klíčových smluv a podílí se na zisku. 

Leden 2009: Pro Českou televizi pracuje nová organizační složka BSPLP

Akciová společnost BSPLP k 2. lednu 2009 změnila svoji organizační strukturu a zřídila organizační složku pod názvem VAČT. Podle rozhodnutí, které je v elektronické podobě přístupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku, bylo účelem zřízení organizační složky zkvalitnění procesu řízení projektu VAČT oddělením souvisejících činností od ostatních činností společnosti a tím zlepšení kvality služeb při plnění dodavatelských závazků v projektu VAČT vůči České televizi.

Květen 2009: Do hry vstupuje Verbis Praha, na vymáhání tak vydělá další subjekt

Před letošními prázdninami do vymáhání koncesionářských poplatků České televize vstoupil další subjekt. Je to jako déjà vu: Verbis Praha dostává zakázku od České televize jako firma bez historie, založená jen krátce před získáním zakázky. Televize si navíc firmu opět vybrala bez výběrového řízení s tím, že se nic nemění, jen smlouva přešla na jiný subjekt.

Verbis Praha a.s.

Firmu Verbis Praha původně pod jiným jménem letos založila společnost obchodující s ready made firmami. Předsedou představenstva firmy se stal Ĺubomír Krkoška, který vlastní 90 ks akcií ve jmenovité hodnotě 20 000 korun, jedním ze členů představenstva pak Stanislav Beran.

Vymáhá podle vás Česká televize koncesionářské poplatky efektivně?

Smlouva o nájmu části podniku mezi BSPLP a Verbis Praha

BSPLP na začátku roku zřízenou organizační složku VAČT pronajala společnosti Verbis Praha, a to na základě Smlouvy o nájmu části podniku ze dne 22. května 2009. Jednání o nájmu však probíhala již v dubnu. Verbis Praha se zavazuje platit BSPLP nájemné 15 procent z výkonu najaté části podniku, a to po odečtení nákladů. BSPLP má nadále možnost nahlížet na sběrný účet, na který jsou placeny dlužné televizní poplatky, stejně tak jako má k dispozici podklady k výpočtu provize. Verbis Praha má tedy nyní v popisu práce vyhledávat neevidované poplatníky televizních poplatků, vyhledávat neevidované televizní přijímače a připravovat podklady pro vymáhání poplatků a nákladů. S agendou však převzala také původní pracovníky, které na případech pro Českou televizi pracovali.

S nájmem se převádí také mj. smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi BSPLP a společností Legal Solutions, a.s. dne 15.5.2009, kterou Verbis Praha nesmí vypovědět. Společnost Legal Solutions je přitom podle Obchodního rejstříku přímo personálně propojená s BSPLP. Nájemce také není oprávněný sjednat změnu smlouvy s Českou televizí bez předchozího souhlasu BSPLP. Smlouva o nájmu organizační složky je uzavřená na dobu určitou do 15. května 2010.

Na vymáhání se dále podílí také advokátní kancelář Dalibora Kalcsa a zhruba padesátka dalších advokátních kanceláří po celé České republice.

Verbis Praha a Advokátní kancelář Rychetský Hlaváček Krampera & Partneři

Společnost Verbis Praha je napojená na Advokátní kancelář Rychetský Hlaváček Krampera & Partneři. Jako advokátní koncipienti v advokátní kanceláři pracují Ĺubomír Krkoška a Stanislav Beran. Advokátní kancelář také uvádí Českou televizi ve svých referencích.

Společnost Verbis Praha spolupracuje s renomovanou advokátní kanceláří Rychetský, Hlaváček, Krampera a partneři, která je pro Českou televizi zárukou, že veškeré procesy spojené s vyhledáváním budou probíhat řádně a bez chyb, jež se objevily v minulosti, odpovídá Drahomíra Zbínová na otázku, proč ČT spolupracuje s nově založenou firmou bez historie a referencí. Tato kancelář již spolupracovala i jako jedna ze substitučních kanceláří v rámci celého projektu. V rámci opakovaných chyb ze strany vyhledávací agentury nabídla řešení, které by ČT zajistilo bezproblémový proces pokračování projektu. To byl hlavní důvod, proč ČT rozhodla s výše uvedenou společností spolupracovat, dodává. K samotnému uzavření smlouvy o nájmu podniku nebyl podle ní ze zákona nutný souhlas ČT a následky přechodu práv ze smlouvy uzavřené mezi ČT a společností BSPLP na nový subjekt nastávají na základě obchodního zákoníku automaticky. Na otázku, zda vstup dalšího subjektu neznamená vzhledem k platbě nájemného pro ČT zvýšené náklady, však neodpověděla. Potvrdila však také pokračující spolupráci s advokátem Kalcsem, který má na starosti soudní vymáhání.

školení účto leden 23 Kučerová

Propletenec kolem České televize v kostce:
Personální propojení BSP Lawyer Partners + Legal Solutions
Verbis Praha + Advokátní kancelář Rychetský Hlaváček Krampera & Partneři
Organizační složka pracující pro Českou televizi Organizační složku založila BSP Lawyer Partners a pronajala ji za úplatu 15 procent ze zisku firmě Verbis Praha; zároveň si však vymínila některé klíčové pravomoci a zajistila nevypověditelnost klíčových smluv

Podle Jaroslava Havlaadvokátní kanceláře Havel & Holásek však není důvod za podobnou praxí, kdy advokátní kancelář vykonává konkrétní činnost odděleně prostřednictvím obchodní společnosti, hledat nic zvláštního. Je to podle něj běžná praxe, jejíž důvody jsou spíše provozní – pro kancelář může být jednodušší pro určitou činnost, která je například odlišná od běžné činnosti kanceláře, založit samostatnou společnost. Práci pak vykonávají jiní zaměstnanci, firma za ni účtuje jiné ceny, než účtuje běžně, apod. Zvlášť v tomto konkrétním případě připadá řešení Jaroslavu Havlovi pochopitelné. Advokát může podnikat a mnozí advokáti podnikají, nesmí však při tom porušovat zákon o advokacii a etická pravidla, dodává Havel.

Firma bez oprávnění zpracovávat osobní údaje?

Společnost Verbis Praha nefiguruje ve Veřejném registru zpracování osobních údajů, který je volně přístupný na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podle Drahomíry Zbínové však firma s osobními údaji dlužníků nepracuje, protože se vyhledávání týká pouze firem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).