Hlavní navigace

Výše příjmů, od které musíte podávat daňové přiznání, po 20 letech vzroste

6. 6. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktuálně platí, že povinnost podat přiznání se týká těch, kteří mají příjmy nad 15 000 Kč. Od roku 2023 by se však tato hranice měla zvýšit.

Návrh daňového balíčku z dílny ministerstva financí počítá s tím, že minimální roční výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání vzroste na 25 000 Kč. Důvodem je zvýšení cenové hladiny od poslední změny limitu.

Hranice po podání přiznání se zvýší na 25 000 Kč

Daňové přiznání k dani z příjmů podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly určitou hranici, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Do roku 1996 činil tento limit 6000 Kč, kdy se zvýšil na 10 000 Kč, a na této úrovni zůstala do roku 2003. Tehdy hranice pro podání přiznání vzrostla na stávajících 15 000 Kč. Nyní, tedy po 20 letech, by mělo dojít k dalšímu navýšení.

Ministerstvo totiž v daňovém balíčku, který zvyšuje hranici pro povinnou registraci k DPH či pro využití paušální daně na 2 miliony korun, počítá i se změnou minimální výše zdanitelných příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob pro vznik povinnosti podat daňové přiznání. Nově má činit 25 000 korun. Aby předmětné ustanovení mohlo plnit svůj účel (tj. omezit administrativní zátěž poplatníků i orgánů finanční správy v případě zanedbatelně nízkých příjmů), je nutné, aby výše této částky reflektovala současnou ekonomickou situaci. Vzhledem k tomu, že v průběhu času však došlo k výraznému hospodářskému rozvoji, kdy zvýšení cenové hladiny za toto období je odhadováno zhruba na 70 %, navrhuje se částku 15 000 Kč adekvátně zvýšit na 25 000 Kč, vysvětluje v důvodové zprávě ministerstvo financí.

Limit vzroste i pro paušální daň

V návaznosti na zvýšení částky minimální výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání z 15 000 Kč na 25 000 Kč dojde stejným způsobem ke zvýšení této částky upravené v rámci podmínek pro vstup poplatníka do paušálního režimu podle ustanovení § 2a odst. 2 písm. d) bod 5 a pro paušální daň podle ustanovení § 7a odst. 1 písm. b) bod 5 zákona o daních z příjmů. Nově tedy OSVČ v paušálním režimu budou moct mít kromě příjmů ze samostatné činnosti i ostatní příjmy, včetně příjmů z nájmu či z kapitálového majetku, do 25 000 Kč a nebudou muset nic řešit.

Kdo další musí podávat přiznání

Co se týče dalších pravidel pro podání daňového přiznání, ta se nemění. Daňové přiznání i nadále budou muset podávat poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Povinnost podat daňové přiznání zůstane také poplatníkovi, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

Daňové přiznání se týká také poplatníka, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.

Přiznání musí řešit i poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí.

V neposlední řadě je daňové přiznání povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Přiznání se týká i některých OSVČ s paušální daní.

Psali jsme: Kdo podává daňové přiznání? A komu se to vyplatí, i když nemusí?

Prodlouží se mimořádné odpisy

Daňový balíček přináší i další změny. U daně z příjmů dojde k prodloužení mimořádných odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 a 2023. Způsob stanovení mimořádných odpisů bude stejný, jako je v současné době u tohoto hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Nadále tedy bude možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let.

Mimořádné odpisy se stanoví za kalendářní měsíce, a to tak, že majetek zařazený v první odpisové skupině se odepíše rovnoměrně do 100 % vstupní ceny a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině se odepíše v prvních 12 měsících do výše 60 % vstupní ceny a v následujících 12 měsících do 40 % vstupní ceny.

Psali jsme: Mimořádné zrychlené odpisy půjde použít i v roce 2022 a 2023

Paušální daň bude ve třech pásmech

V rámci daně z příjmů se zvýší na 2 miliony korun i limit pro využití paušální daně OSVČ. Vzhledem k tomu ale, že se po zvýšení limitu bude paušální daň vztahovat na OSVČ s velmi širokým rozpětím příjmů, nebude již všem stanovena paušální daň ve stejné výši, ale zavedou se 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh a v návaznosti na to tedy budou jinak vysoké i jejich daně a veřejná pojistná. V prvním pásmu zůstane paušální daň stejná jako doposud (aktuálně 5994 Kč měsíčně) a bude se měnit v závislosti na změnách pojistného. V druhém a třetím pásmu budou OSVČ platit 16 000 Kč a 26 000 Kč měsíčně.

Psali jsme: Tři pásma u paušální daně: Jaké OSVČ budou platit 6000 Kč a jaké až 26 000 Kč?

Povinná registrace k DPH bude také od 2 milionů korun

Na 2 miliony korun se zvýší i hranice pro povinnou registraci k DPH. Ačkoli by k samotnému zvýšení limitu mělo dojít na začátku ledna 2023, už během letošního roku by měla začít platit některá přechodná ustanovení. Ta mají za cíl osoby, které dosud plátci nejsou a které vyšší částky obratu koncem roku nedosáhnou, do systému daně z přidané hodnoty nezapojovat, pokud nebudou dobrovolně chtít, a rovněž plátcům, kteří by vyššího obratu nedosáhli, umožnit ze systému daně z přidané hodnoty vystoupit (zrušit registraci).

Psali jsme: Limit pro DPH se zvýší na 2 miliony Kč. Co když máte obrat mezi 1 a 2 miliony?

OSVČ klesnou pokuty u kontrolních hlášení

V rámci DPH se změní také sankční režim u kontrolních hlášení. OSVČ a společnostem s ručením omezeným s jedním společníkem – fyzickou osobou se sníží pokuty za prohřešky u kontrolních hlášení na polovinu. Rovněž by se měla nově odpouštět automaticky i jedna pokuta ve výši 10 000 Kč.

Psali jsme: OSVČ se sníží pokuty u kontrolních hlášení, budou platit jen polovinu

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).