Hlavní navigace

Vyšla vám daň, na kterou teď nemáte? Požádejte o odklad nebo její rozložení

26. 3. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Poplatník, který je v situaci, kdy nemůže uhradit vypočtenou daň, může zažádat o odklad platby nebo o její rozložení. Pomůže k tomu webová aplikace.

Finanční správa nabízí možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Toho mohou využít poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

Je nutné podat příslušnému finančnímu úřadu vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Nově lze žádost jednoduše vytvořit i prostřednictvím webové aplikace a zvolit vyhovující způsob podání.

Žádost je možné podat bezplatně do 16. srpna 2021. 

Jste ve finanční nouzi a nemáte prostředky na uhrazení daně, využijte možnosti odkladu nebo rozložení platby. 

V žádosti musí poplatník uvést a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které může finanční úřad posečkání povolit. Finančnímu úřadu mohou být důvody žádosti doloženy všemi pro tvrzený důvod relevantními doklady.

BRAND Startupy

Důvody

V žádosti musíte tvrdit a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které vám může finanční úřad posečkání povolit

  • neprodlená úhrada by znamenala vážnou újmu, o byla by ohrožena výživa vaše nebo osob na vás odkázaných, o
  • neprodlená úhrada by vedla k zániku vašeho podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň najednou, 
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Pokud byly obtíže při úhradě daně způsobeny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, můžete je finančnímu úřadu dokládat všemi relevantními doklady, kterými prokážete vliv karanténního opatření, nemoci, nutné péče o člena domácnosti (týkající se vás osobně, vašeho zplnomocněného zástupce nebo klíčových osob pro vaši činnost), může se jednat o seznam stornovaných zájezdů/letenek/ vstupenek/akcí a související korespondence, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).