Hlavní navigace

Výsledek kontroly berňáku kvůli otravování novomanželů? Vše bylo prý dle zákona

18. 12. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Navzdory tomu, že se odborníci jednoznačně shodují, že finanční úřad porušil u výzvy novomanželům zákon, podle skončené kontroly bylo vše v pořádku.

Generální finanční ředitelství (GFŘ), které kontrolu (dohlídkovou činnost) provedlo, neshledalo v postupu finančního úřadu žádné systémové pochybení.

Výzva byla nezákonná, shodují se odborníci

Na případ, kdy finanční úřad obeslal „kobercovým náletem“ skoro stovku novomanželů, upozornil server Podnikatel.cz. Výzvy ohledně poskytnutí údajů o svatební hostině navíc přišly i novomanželům, kteří měli hostinu doma. Úřad žádal například údaje o počtu hostů na svatební hostině či místo jejich ubytování. Z odůvodnění výzvy bylo zřejmé, že finanční úřad měl pochybnosti o tom, zda byla tržba za svatební hostinu řádně zdaněna a nahlášena v rámci EET.

Čtěte také: Berňák žádal detaily o svatební hostině i po manželech, kteří měli hostinu doma

Právníci a daňoví poradci se jednoznačně shodli, že výzva byla nezákonná. Pokud úřad oslovil paušálně všechny, kteří měli ve vybraném období svatbu, pak jde ze strany úřadu o jednoznačné pochybení. Správce daně nemůže oslovit každého, kdo by mohl být ve vytyčeném období v restauraci, tento způsob by pak mohl poskytovat právo na oslovení všech osob, protože bez ohledu na svatbu či v opačném případě oslavu narozenin či výročí apod. by mohl oslovit každého. Správce daně takovou pravomoc nemá, soudy opakovaně rozhodly, že nemohou nadmíru a nedůvodně zneužívat svého postavení, vysvětlil právník Jiří Matzner.

S tím, že finanční úřad postupoval nezákonně, souhlasí i Michal Hanych, vlastník společnosti SimpleTax, který se specializuje na spory s finančními úřady. Jestliže použili takto kobercový nálet, jednoznačně nepostupovali zákonně. § 5 odst. 3 DŘ jednoznačně říká, že správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní. Samozřejmě se jedná o projev jedné ze zásad správy daní, zásadu přiměřenosti, která je poměrně obecná. Správce daně má pak pocit, že zásady může rovnou přeskočit a ignorovat je, upozornil Michal Hanych, podle kterého je nepřípustné, aby měl správce daně zákonem uloženou možnost dotazovat se náhodných lidí na jejich čistě soukromé záležitosti.

Čtěte více: Proč je výzva novomanželům podle odborníků nezákonná? Tady je jejich vysvětlení 

Výsledek kontroly? Vše bylo prý v pořádku

Ačkoli GFŘ zpočátku tvrdilo, že úřad postupoval dle zákona, generální ředitel finanční správy Martin Janeček nakonec rozhodl o provedení dohlídkové činnosti na Finančním úřadě pro Olomoucký kraj. Cílem bylo prověřit, zda postup správce daně při kontrolách u daňových subjektů poskytujících stravovací a ubytovací služby v souvislosti s konáním svateb nevybočil z mezí stanovených zákonem.

Podle dnes zveřejněných výsledků kontroly prý úřad nijak nepochybil. Závěry dohlídky potvrdily, že kontrola byla vždy zacílena na konkrétní podnikatelský subjekt, u něhož měl správce daně důvodné podezření, že dochází k systematickému porušování povinností evidovat tržby, uvedl generální ředitel finanční správy Martin Janeček. Toto podezření bylo podle jeho slov podloženo výsledky vyhledávací činnosti, vyhodnocením údajů z vlastních zdrojů, zejména ze systému evidence tržeb, i veřejně dostupných informací. V neposlední řadě se opíralo také o podněty veřejnosti. Teprve v další fázi vyhledávání byly v souladu se zásadou proporcionality osloveny další instituce, např. banky nebo matriky, a následně také subjekty, které zákon označuje jako „třetí osoby“. Těmi byli v daném případě novomanželé disponující informacemi o provedených hotovostních platbách, uvedl mluvčí GFŘ Petr Habáň.

účto únor klímová

Jakým způsobem disponovali informacemi o platbách novomanželé, kteří měli hostinu doma, kontrola neupřesnila. Orgán, který dohlídku prováděl, doporučil Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj, aby obsah rozhodnutí formuloval dostatečně srozumitelně pro širokou veřejnost. Řada lidí nemá s komunikací se správcem daně zkušenosti a může tak vzniknout nedorozumění a pochybnosti o tom, v jakém rozsahu jsou informace vyžádané prostřednictvím tohoto rozhodnutí požadovány, k čemu správci daně slouží nebo vůči komu je kontrola plnění povinností na úseku evidence tržeb směřována, dodal Martin Janeček.

Odborníci nicméně upozorňují, že výzva byla opřena o ustanovení § 57 odst. 1 daňového řádu písm. d), který se netýká všech třetích osob, ale pouze osob, které získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní. GFŘ opět zopakovalo podle mého názoru mylný argument, že manželé jsou třetí osoby a měli proto vůči správci daně povinnost sdělit i privátní informace. To je zcela účelová argumentace. Dále GFŘ naprosto pominulo právo na informační sebeurčení, které každého z nás chrání před shromažďováním osobních a intimních informací ze strany státu, uzavřel Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).