Hlavní navigace

Změny ve vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2010

24. 1. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Blíží se vyúčtování plátcem odvedených daní. Nové jsou pojmy, formuláře i lhůty pro jeho podání. Důvodem je daňový řád. Dosud se totiž postupovalo podle zákona o správě daní a poplatků.

V souvislosti se zavedením daňového řádu se upravují některé povinnosti daňových subjektů. Podle nových pravidel se bude podávat vyúčtování zálohové i srážkové daně, a to už za období roku 2010. Původně se počítalo se zavedením tzv. měsíčního hlášení o zálohách ze závislé činnosti. K této změně však od 1. ledna 2011 nedošlo. Čtěte více: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Vyúčtování zálohové daně

Stejně jako v minulých letech je plátce, kterému vznikla povinnost srazit z příjmů ze závislé činnosti zálohu na daň, nebo bylo uplatněno daňové zvýhodnění či vznikl nárok na daňový bonus, podává po skončení zdaňovacího období vyúčtování zálohové daně.

Doposud se vyúčtování podávalo prostřednictvím tiskopisu „Vyúčtování zálohové daně z příjmů fyzických osob a funkčních požitků“. Od roku 2011 se zavádí se pojem „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“. Přestože zde již není slovní spojení „funkčních požitků“, jde v podstatě o totéž. Čtěte také: Mění se lhůty placení a vyměření daní

Povinnost vyúčtování zálohové daně stanoví § 38j odst. 4 zákona o daních z příjmů. Vyúčtování se podává do 2 měsíců od uplynutí kalendářního roku, tj. za rok 2010 do 28. 2. 2011. V případě, že bude podáno povinně nebo dobrovolně vyúčtování v elektronické podobě, prodlužuje se lhůta do 20. 3. 2011 (respektive do 21. 3, protože 20. 3. je neděle). Lhůtu pro podání vyúčtování nelze prodloužit.

Podání vyúčtování je „daňovým tvrzením“

Vyúčtování zálohové daně je podle nového daňového řádu (§ 72) daňovým tvrzením. Podává se prostřednictvím oficiálního formuláře, případně tiskové sestavy ze mzdového software, nebo elektronicky ve formě datové správy v předepsaném tvaru. Čtěte také: Se vstupem berňáku do bytu musí podnikatel souhlasit

Použije se nový formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (vzor č. 16). Tiskopis obsahuje některé nové údaje, např. údaje o vyměření daně správcem daně. Na druhou stranu ale zmizely sloupce s datem, kdy měla být daň plátcem sražena a kdy byla odvedena a další.

Stahujte aktuální formuláře na serveru Podnikatel.cz:

Součástí vyúčtování nadále zůstává:

  • Příloha č. 1 s počtem zaměstnanců k 1. prosinci vykazovaného období (vzor. č. 10)
  • Příloha č. 2 pro plátce, který sráží daň podle zvláštní sazby daňovým nerezidentům (vzor. č. 7). Tito plátci podávají vyúčtování výhradně elektronicky, pokud počet nerezidentů v průběhu zdaňovacího období přesáhl 10.

Vyúčtování srážkové daně

Vyúčtování srážkové daně popisuje § 38d odst. 10 zákona o daních z příjmů. Pro vyúčtování se použije formulář Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby vzor. č. 13. Formulář opět obsahuje některé nové sloupce. Zákon o daních z příjmů neurčuje lhůtu pro podání, ale je stanovena obecná lhůta podle § 137 daňového řádu, tj. do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Čtěte také: Hlášení pracovních úrazů se týká i podnikatelů

Vyúčtování srážkové daně je třeba podat do 30. 4. 2011(res­pektive do 2. 5., 30. 4. je sobota). Podává se v „papírové“ podobě na předepsaném formuláři nebo prostřednictvím počítačové sestavy, případně elektronicky. Lhůta je však pro „papírovou“ podobu přiznání i pro elektronické podání stejná. Také vyúčtování srážkové daně je daňovým tvrzením. Srážková daň je daní vyměřovanou. Platí tedy obdobná pravidla jako pro daňová přiznání, včetně dodatečných vyúčtování.

Novinka v zaokrouhlování srážkové daně

V roce 2010 se srážková daň zaokrouhlovala podle zákona o správě daní a poplatků na celé koruny dolů. Toto však nebylo do zákona o daních z příjmů „přeneseno“. Muselo by se tedy postupovat v souladu s daňovým řádem a zaokrouhlovat směrem nahoru. Ministerstvo financí proto vydalo pokyn D-346, podle kterého se srážková daň zaokrouhluje dolů. Nemění se ani zaokrouhlení základu pro výpočet srážkové daně. I ten se při výpočtu stejně jako v roce 2010 zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. Čtěte také: Aktuální změny v sociálním OSVČ a zaměstnavatelů

Elektronická podání

Elektronická podání povinně podávají plátci zálohové daně, kteří zaměstnávají více než 10 daňových nerezidentů nebo na základě vlastního uvážení plátci zálohové nebo srážkové daně.

Vyúčtování elektronicky může za plátce podat k tomuto úkonu zmocněná osoba na základě plné moci (daňový poradce nebo externí účetní). Pokud podává plátce sám, může buď vygenerovat sestavu ze mzdového software do XML v požadovaném tvaru a odeslat prostřednictvím datové schránky, nebo sestavit vyúčtování přímo na internetu. A to pomocí aplikace České daňové správy pro e-komunikaci.

Cloud 22 temata

Při odeslání z datové schránky se elektronický podpis nevyžaduje. Ovšem do 5 pracovních dnů musí být správci daně doručen vytištěný e-formulář s připojeným podpisem oprávněné osoby. Čtěte také: Jak na cestovní náhrady v roce 2011

Odesláním vyúčtování prostřednictvím aplikace České daňové správy s připojeným elektronickým podpisem je proces podání vyúčtování ukončen. Samozřejmě je možné odeslat formulář i bez podpisu, ale stejně jako u datové schránky je nutné „papírovou“ a řádně podepsanou verzi e-formuláře zanést příslušnému správci daně.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).