Hlavní navigace

Zlepšete svůj byznys, využijte služeb poradců a konzultantů

9. 2. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Žijeme v časech velkého rozmachu poradců a poradenství všech možných oborů. Poměrně výsadní místo mezi nimi zastávají poradci. Mohou pomoci i vaší firmě?

Slovo poradce, nebo, trendověji konzultant se dnes používá pro kde koho. Konzultant pojištění prodává pojistky, finanční konzultant prodává obvykle produkty spřátelených finančních firem, v lepším případě radí klientovi, jak investovat peníze, prodejní konzultant je jiný název pro to, čemu se dříve a noblesněji říkalo obchodní příručí.

Je jasné, že ve všech těchto případech je pojem „konzultant“ spíše maskou, za kterou se skrývá prodavač nebo agent. Existují ale také manažerští poradci (či konzultanti), kteří se zabývají skutečným poradenstvím – tedy podporou klientů v jejich rozhodování a podnikání. Mohou tito lidé pomoci i vaší firmě? Čtěte více: Naučte se zaměstnanci komunikovat také neformálně

Poradce, přes co?

Jsou různé typy manažerských poradců podle oblasti a směru, na který se zaměřují. Někteří jsou schopni poskytovat podporu s marketingem a vnější komunikací, další pak se vztahy uvnitř firmy, s definováním produktů a s tvorbou jejich dlouhodobých strategií, s psychologií, sociologií podnikání atd. Samozřejmě existují i poradci, kteří nabízejí služby v široké škále různých oblastí, vždy by ale měly mít nějaký společný bod. Nejběžněji se můžete setkat s těmito typy poradců:

 • Poradci v oblastech vnější komunikace (PR, marketingu, mediální komunikace)
 • Poradci pro vnitřní komunikaci v rámci firmy a jejich procesů
 • Poradci pro celostní řízení firmy, tvorbu její vize, filozofie managementu atd.
 • Poradci pro řízení lidí
 • Poradci pro management procesů ve firmě i mimo ni
 • Poradci pro optimalizaci dodavatelských řetězců, výrobních procesů a logistiky
 • Zvláštním typem jsou pak poradci pro tzv. holistický management, který kombinuje různé přístupy i témata dohromady.

Poradci existují jako jednotlivci nebo členové týmů někdy sdružených do větších firem (poradenské služby velmi často nabízejí společnosti, které se také orientují na firemní vzdělávání). Větší poradenské společnosti také často ve své práci vycházejí z některé ze standardizovaných metodik práce firem (např. Balanced Scorecard). To je současně výhodou i hlavním omezením jejich možností, protože se nemusí hodit pro potřeby menších firem a jednotlivých podnikatelů. V praxi tak můžeme využívat služeb jak jednotlivých poradců, tak i dodavatelů poradenských služeb v závislosti na tom, co přesně potřebujeme.

Co dělá poradce?

I když z názvu profese to může vypadat samozřejmě, očekávání firem a podnikatelů od práce konzultantů se někdy velmi příkře rozcházejí s tím, co mohou poradci poskytnout. Poradenství směrem k managementu je činnost, která má klientům – tj. podnikatelům poskytovat kvalifikované, fundované a podložené názory a podklady k rozhodování. Konzultant v žádném případě není nájemný manažer, kterého si můžete zaplatit, aby vám zvýšil produktivitu práce nebo urovnal vztahy ve firmě. Všechna rozhodnutí vždy leží na vašich bedrech. Poradce vám ale může pomoci s jejich činěním, přinášet podklady, informace a někdy třeba jen nový a neotřelý pohled na problém z perspektivy člověka, který mu rozumí, ale současně není ve vaší firmě „insiderem“. Úlohou poradce v žádném případě není ujišťovat management nebo podnikatele o jeho pravdě, kterou si již vytvořil a o níž je přesvědčen, pokud realita je s touto pravdou v rozporu. Chcete-li někoho, kdo bude přikyvovat, seženete ho laciněji než konzultanta. Přikyvuje-li konzultant, je pravděpodobně něco špatně. Čtěte více: Nebuďte lama, naučte se správně komunikovat s ajťákem

Někteří poradci (zejména v oblasti řízení) se specializují na používání konkrétních metod nebo metodik práce. Vaší firmě pak mohou pomoci obvykle pouze z jejich perspektivy. Je dobré si uvědomit, že z této perspektivy pracují a před volbou konzultanta se ujistit, že jím používaná metoda je pro vás adekvátní. Někteří formalizované metody nepoužívají a pohybují se v rámci obecnějších oborů. To není na škodu. Čtěte více: 6 pravidel a další rady pro výběr informačních technologií pro firmu

Úlohou poradců ve firmě tedy je:

 • identifikovat problémy ve své oblasti působení
 • poskytovat managementu účinnou a efektivní informační podporu
 • pomáhat hledání řešení problémů v činnosti firmy i jejich manažerů
 • navrhovat změny a optimalizace
 • poskytovat podporu externích a nezávislých odborníků
 • v rámci svého oboru podporovat management

Kolik stojí?

Neexistuje (alespoň pokud je mi známo) žádný jednoznačný ceník práce poradců ani obchodní model. Samostatně působící konzultanti většinou pracují na časové bázi, je potřeba si připravit řádově tisícikoruny za hodinu jejich práce (příliš vysoké, ale také příliš nízké částky jsou v tomto směru podezřelé a mají vypovídají hodnotu o tom, kdo je požaduje). Větší firmy sdružující poradce respektive využívající jejich služeb pracují a jsou placeny na základě složitějších kontraktů se zákazníkem. Cenu také určuje, zda potřebujete poradce pro pomoc s jednorázovým problémem nebo pro trvalejší spolupráci, a samozřejmě konkrétní obor působnosti poradce. 


Potřebujete poradce?

Velmi pravděpodobně ano, pokud chcete pomoci řešit obecnější i konkrétní problémy související s podnikáním; ať už jde o věci související s managementem, prodejem, psychologií, externí či interní komunikací, ekonomikou podniku, dodavatelsko-odběratelskými vztahy a samozřejmě marketingem. Na trhu je dostatek odborných a fundovaných poradců i na poradenství se specializujících firem. Je ale potřeba velmi dobře a uvážlivě vybírat. Z principu práce poradce vyplývá, že aby vám jeho služby byly užitečné, musíte mu dát k dispozici celou řadu jinak interních informací, a musíte mít k němu důvěru. To není snadné a už vůbec ne samozřejmé. I mezi manažerskými poradci existují lidé, kteří si důvěru rozhodně nezaslouží a kteří mohou pro své klienty představovat spíše problém než výhodu. Takové bychom ale našli takřka všude. Čtěte více: 5 pravidel, jak získat a udržet věrného zákazníka

Fundovaný poradce vám může pomoci uspořit náklady, zvýšit efektivitu, zlepšit vztahy uvnitř firmy, naučit se lépe komunikovat dovnitř i navenek. Nic z toho ale neudělá za vás. Není ani spásným řešením, ale ani hromosvodem, na kterého můžete svalit vinu za svůj neúspěch. Je to pomocná ruka a hlavně pomocný mozek a oči. Budete-li se na něj dívat takto, bude vám užitečný.

Autor článku

Vojtěch Bednář je sociolog a publicista, zabývá se manažerským a mediálním poradenstvím. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).