Hlavní navigace

Význam a reálný přínos ochranné známky pro malé a střední podnikatele

16. 8. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ochranná známka představuje důležitou součást ochrany obchodní identity nebo značky každého podnikatele. Co vše může být zaregistrováno jako ochranná známka?

Právní úpravu ochranných známek pro území České republiky řeší aktuálně platný zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“).

Ten upravuje jak hmotně-právní aspekty ochranných známek, tak i registraci ochranných známek z hlediska procesního. Ochranná známka dnes představuje už téměř nepostradatelnou součást ochrany obchodní identity nebo značky každého podnikatele, a to nejen vzhledem k její snadné dostupnosti, ale i ve vztahu k její účinné ochraně s desetiletou dobou trvání, která je bezesporu nezanedbatelná. 

Zejména v dnešní době internetu a moderních technologií může registrovaná ochranná známka poskytnout ochranu před kopírováním či pouhým napodobováním zajímavých log nebo obchodních značek podnikatelů, které bývají čím dál tím častěji využívány nejen u velkých hráčů na trhu, ale i u malých a středních podnikatelů. 

Co vše může být zaregistrováno jako ochranná známka a kde všude bude účinná? 

Jako ochrannou známku lze dnes zaregistrovat už vcelku širokou škálu označení. Ochrannou známkou mohou být například slova (vč. osobních jmen), barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, nebo dokonce i zvuky, pokud jsou způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby jiné, a současně mohou být (zákonem požadovaným způsobem) vyjádřeny v rejstříku ochranných známek. Vedle zvukových ochranných známek nedávnou novelou zákona o ochranných známkách vznikla možnost zápisu i pohybových, multimediálních či dokonce holografických ochranných známek, které jsme v našem právním prostředí doposud vůbec neznali. Tyto „nové“ ochranné známky se nazývají tzv. netradičními ochrannými známkami.

Psali jsme: I pouhý zvuk či pohyb mohou nově získat ochrannou známku

Ochrannou známku lze podle zákona o ochranných známkách zaregistrovat s působností pro území České republiky, což samozřejmě dnes není žádný mimořádně veliký rozsah, vzhledem k tomu, že mnoho malých i středních podnikatelů v dnešní době čím dál tím více obchoduje se zahraničními subjekty a operuje na zahraničních trzích. Mnohdy tomu tak bývá u tzv. internetových podnikatelů, jejichž produkty nebo služby se mohou prodávat kdekoliv na světě prostřednictvím internetu. 

Tito podnikatelé se přirozeně vystavují většímu riziku, že dojde k napodobení jejich loga nebo obchodní značky nejen v České republice, ale i v zahraničí. V této souvislosti je proto vhodné zvážit, zda místo české ochranné známky není výhodnější si nechat zaregistrovat ochrannou známku Evropské unie (tzv. evropskou ochrannou známku), účinnou pro území všech členských států Evropské unie, včetně České republiky. Podle platné evropské legislativy může být jako ochranná známka zaregistrováno v podstatě totéž, co lze zaregistrovat dle zákona o ochranných známkách (vč. netradičních ochranných známek), který evropskou legislativu v daném směru kopíruje. 

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Co stojí a jak dlouho trvá registrace ochranné známky v ČR a v EU?  

Registrace ochranné známky trvá jak v případě české ochranné známky, tak i v případě té evropské, od podání přihlášky až do případné registrace řádově několik měsíců – jen samotná lhůta k podání námitek proti zápisu ochranné známky v obou případech trvá 3 měsíce. 

Zpravidla je tedy nutné počítat s dobou okolo 6 měsíců. S tou lze však počítat pouze za předpokladu, že vše půjde hladce a podle plánu a nevyskytnou se v průběhu registračního procesu žádné větší komplikace – jako např. podání námitek proti zápisu ochranné známky, jež mohou vyústit v dlouhotrvající spor, který může skončit až u soudu. Samotný proces přípravy a podání přihlášky k registraci ochranné známky je jak u té české, tak i u té evropské, relativně jednoduchý a administrativně nenáročný. 

U přihlášky k registraci evropské ochranné známky je nicméně tento proces překvapivě o něco málo jednodušší než u registrace české ochranné známky. Cenově existuje mezi těmito dvěma alternativami sice vcelku značný rozdíl, jelikož správní poplatek za registraci české ochranné známky začíná na 5000 Kč, načež správní poplatek za registraci evropské ochranné známky začíná na částce 850 EUR. V tomto ohledu je však vždy potřeba zvážit, nakolik se ochrana pro území Evropské unie vyplatí. 

Vzhledem k tomu, že ochranná známka bude účinná na území všech členských států Evropské unie, se poplatek ve výši 850 EUR na druhou stranu nejeví jako nepřiměřeně vysoká cena za tak rozsáhlou ochranu. Samozřejmě že k předmětným správním poplatkům bude nutné připočítat i cenu služeb advokáta, který registraci zajistí, investice do ochranné známky se však přesto podnikateli zpravidla vyplatí. Ochrana v podobě české i evropské ochranné známky je v obou případech poskytována na dobu 10 let.

Čtěte také: Jaké změny přinesla novela zákona o ochranných známkách?

Ochranná známka poskytuje svému vlastníku výlučné právo označovat jí konkrétní výrobky nebo služby, pro které je registrována, a nikdo jiný nesmí pro tyto výrobky nebo služby (jako např. kosmetické přípravky, oblečení nebo elektronika) použít jakékoliv označení, které je s registrovanou ochrannou známkou shodné nebo zaměnitelné. 

Ochranná známka tak poskytuje primárně ochranu proti kopírování nebo napodobování log, obchodních značek, grafických vyobrazení atp., užívaných podnikatelem v obchodním styku, případnou konkurencí, která by jich jinak mohla mnohem jednodušeji zneužít ve svůj prospěch. Z toho důvodu je přínos ochranné známky pro podnikatele markantní a poskytuje mu výraznou ochranu proti potenciálnímu parazitování na jeho úspěchu jinými subjekty. Pokud totiž dojde k narušení práv z ochranné známky, může se podnikatel relativně jednoduše a rychle domáhat zajištění nápravy u soudu (např. ve formě uložení zákazu užívání shodného či zaměnitelného označení, uložení povinnosti nahradit vzniklou škodu atd.).

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).