Hlavní navigace

Výzva u kontrolních hlášení se už nepovažuje za doručenou, když úřad odešle mail

17. 2. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Před dvěma dny vyšel ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, který pozměňuje institut kontrolního hlášení.

Nově byl vyškrtnut § 101g odst. 5 zákona o DPH, který určoval, že výzva ke kontrolnímu hlášení, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Odeslání e-mailu už neznamená doručení

Jak uvedl Ústavní soud v nálezu, ustanovení § 101g sice připouští vedle doručování na elektronickou adresu i doručování do datové schránky, podnikající fyzické osoby však mají pouze možnost, a nikoli povinnost mít datovou schránku. Podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona o elektronických úkonech je dokument doručen v okamžiku přihlášení oprávněné osoby do datové schránky či desátý den po dodání do datové schránky.

Při doručování fyzickým osobám podle ustanovení § 44 daňového řádu je písemnost doručena buď okamžikem převzetí, nebo uplynutím desetidenní úložní doby (§ 47 daňového řádu). Podle zrušené právní úpravy však pro vznik fikce doručení postačovalo již samotné odeslání výzvy. Protože veřejnou datovou síť nelze považovat za zcela spolehlivou, nemusí se výzva do dispozice plátce dostat vůbec anebo se do ní dostane s časovým odstupem, vysvětlil v nálezu soud.

Podle ÚS se tak plátce DPH, který nemá datovou schránku a sdělil správci daně svou elektronickou adresu, potenciálně dostává do situace, kdy je mu ukládána nějaká povinnost, o které se bez vlastní viny ani nedozví. Taková povinnost není reálně splnitelná. Pro rozpor s články Listiny proto Ústavní soud zrušil ustanovení § 101g odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty, a to s účinností dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tedy k 15. únoru 2017.

Čtěte více: Kontrolní hlášení se musí změnit. Čtěte, které části Ústavní soud zrušil 

Ministerstvo prý novelu nestihne přijmout

Druhým ustanovením, které ÚS zrušil, se stal § 101d odstavec 1 zákona o DPH, který určuje, že „v kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.“ V samotném zákoně ani v jiných právních předpisech však nejsou tyto údaje nijak specifikované a je tak na ministerstvu financí, aby je konkretizovalo v elektronickém formuláři kontrolního hlášení. Příslušný paragraf však bude zrušen až 31. prosince 2017, jelikož okamžitým zrušením tohoto ustanovení by totiž ztratila smysl celá právní úprava kontrolního hlášení a soud tak dal ministerstvu čas zákon upravit.

Ministerstvo financí ale před pár dny překvapivě uvedlo, že se příslušná novela nepodaří schválit. I tak se ale ministerstvo domnívá, že to nevadí a že příslušný (ke konci roku zrušený) obecný paragraf nahradí obecné pravidlo obsažené v daňovém řádu, který se pro správu daně z přidané hodnoty použije subsidiárně jakožto obecný právní předpis.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).