Hlavní navigace

Výzvy zabraly, počet pokut 2000 Kč za nedodržení e-formy přiznání výrazně klesl

16. 8. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Počet pokut ve výši 2000 Kč za nedodržení elektronického podání přiznání výrazně klesl. Pomohly výzvy k nápravě, které úřad nejprve zasílá poplatníkům.

Výzvu nicméně úřady rozesílají dotčeným poplatníkům jen u přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí. I tak ale počet pokut značně poklesl. Vyplývá to z údajů, které serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství (GFŘ).

Počet pokut ve výši 2000 Kč poklesl

Až do loňského roku rostl počet pokut za nedodržení elektronické formy podání. Ještě v roce 2015 dostalo pokutu pouze několik stovek podnikatelů. V roce 2016 se jednalo již o tisíce sankcí a v roce 2017 dosáhl počet pokut 9275. Letos však došlo k výraznému poklesu a tuto pokutu zatím v roce 2018 dostalo jen něco přes tisíc poplatníků. Konkrétně pokuta byla udělena v 1385 případech.

Zatímco v dřívějších letech převládala tato pokuta u daně z příjmů fyzických osob (loni ji například dostalo 5280 poplatníků), letos „může“ skoro za polovinu daň z příjmů právnických osob. U daně z příjmů fyzických osob byla v roce 2018 udělena sankce jen v 397 případech. U daně z nemovitých věcí loni obdrželo pokutu 308 osob, letos jen 13.

Počet pokut za nedodržení elektronické formy podání v roce 2017
DPH DPFO DPPO Daň silniční Daň z nemovitostí
419 5280 1096 890 308
Počet pokut za nedodržení elektronické formy podání v roce 2018 (do 13. 8. 2018)
DPH DPFO DPPO Daň silniční Daň z nemovitostí
53 397 514 137 13

(Zdroj: GFŘ)

Pomohly výzvy místo automatických pokut

Za poklesem počtu pokut pak stojí úleva, se kterou přišla v létě loňského roku finanční správa. U některých podání, pokud není dodržena elektronická forma, dostává poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby pochybení napravil. Teprve v případě, že svou chybu nenapraví, hrozí mu pokuta za nepodání přiznání. Výzvu ale úřady rozesílají dotčeným poplatníkům jen u přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí. U ostatních podání i nadále platí, že úřady udělí automaticky pokutu 2000 Kč bez výzvy.

Finanční správa totiž loni v srpnu upravila seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli elektronicky být podána měla. U těchto podání platí, že pokud je nedodržení elektronické formy jedinou vadou, považují se za bez vady, avšak za nedodržení povinné elektronické formy dostanou poplatníci automatickou pokutu ve výši 2000 Kč. U podání, která na seznamu nejsou uvedena, obdrží poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. A právě přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z nemovitostí již na seznamu není.

Čtěte více: Místo automatické pokuty 2000 Kč nejprve výzva, jen ale u některých přiznání

Mezi poplatníky daně z příjmů fyzických osob a daně z nemovitých věcí je mnoho těch, kteří si datové schránky zřídili někdy v minulosti, vůbec je nepoužívají a často i zapomněli, že je mají. Tito občané mnohdy s finančním úřadem komunikují jen výjimečně, maximálně jednou do roka nebo téměř vůbec. Aby nebyli hned trestáni pokutou za to, že občas na finanční úřad podají přiznání papírově místo elektronicky, rozhodli jsme se vyjmout tato podání ze seznamu, vysvětlil Jan Ronovský, zástupce generálního ředitele Finanční správy ČR.

Odborníci sice mírnější postup finanční správy vítají, zároveň však upozorňují, že postupuje nevhodným způsobem. Zmíněný seznam podání, se kterým daňový řád ve svém ustanovení § 74 odst. 4 počítá, měl totiž roztřídit podání na ta, kde neelektronická forma podání je jen drobnou vadou a na ta, kde tato vada způsobuje zásadní problémy (tato podání nejsou obsažená v seznamu FS). Onen seznam finanční správa vůbec nepoužívá za jeho zamýšleným účelem, ale aby napravovala onu nemorálnost zákona způsobem absolutně nevhodným a chránila tak obyčejné fyzické osoby. Za normálních okolností by to byl důvod pro pochvalu finanční správy, pakliže by se však tato sama prostřednictvím Ministerstva financí ČR na vzniku zákona nepodílela, uvedl serveru Podnikatel.cz Ondřej Lichnovský, předseda Unie daňových poplatníků ČR.

Podání se liší daň od daně

Co se týče povinného elektronického podání, liší se daň o daně. U DPH musí přiznání a kontrolní hlášení podávat elektronicky všichni podnikatelé. Od května 2016 navíc platí, že podání, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné. Na plátce DPH, který nepodal přiznání elektronicky, je tak pohlíženo, jako kdyby podání neučinil, a hrozí mu tak sankce, které se s nedodržením povinností pojí.

MM balicek

U daně z příjmů pak musí přiznání (a také další podání) činit elektronicky ti, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Musí tak přiznání podat jednou z těchto možností:

  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Pro poplatníky se zpřístupněnými datovými schránkami nebo pro poplatníky, kteří musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, navíc platí povinnost elektronického podání nejen u daňového přiznání. Elektronicky musí podat také přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů. Povinnost elektronického podání navíc pro tyto poplatníky platí i u dalších daní, jako například u daně silniční nebo u daně z nemovitých věcí.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).