Hlavní navigace

Vzdělávací cyklus pro malé a střední podnikatele týkající se dotací

Unie malých a středních podniků ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou připravuje pro podnikatele vzdělávací cyklus. Jeho cílem je seznámení podnikatelů z řad malých a středních podniků s aktuálními možnostmi v novém programovacím období 2007–2013. Semináře se budou soustředit nejen na představení programového rámce podpory z fondů Evropské unie, ale i na praktickou stránku celého procesu žádosti o finanční podporu.

V první části se podnikatelé seznámí s dotačními možnostmi pro podnikatelské záměry. Druhá část bude věnována především přípravě projektové žádosti a procesu řízení projektu. Cyklus zahrnuje 17 odborných seminářů ve vybraných krajských městech v ČR. Kapacita 100 firem.