Hlavní navigace

Vznikl vám přeplatek na dani? Kdy vám ho musí berňák vyplatit?

Jana Knížková

Pokud vám na základě daňového přiznání vznikl přeplatek, je třeba o něj zažádat. Dokdy je finanční úřad povinen peníze uhradit?

Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Pro vrácení vratitelného přeplatku na dani je stanovena 30denní lhůta. Tato lhůta sice běží ode dne podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku, kdy je možné ji podat společně s daňovým přiznáním, avšak proto, aby mohl být přeplatek na dani vrácen, musí nejprve právně vzniknout.

Ptejte se odborníka v poradně Daně a účetnictví
Ing. Jan Molín Ph.D.
poradce pro daně

Přeplatek vykázaný v podaném daňovém tvrzení vzniká až na základě vyměření daně, tj. nejdříve k poslednímu dni lhůty pro podání řádného daňového přiznání (1. 4. 2019) a nejdříve od tohoto data tedy poběží 30denní lhůta pro vrácení přeplatku, upozorňuje Finanční správa ČR na svých stránkách. .

V případě, že podá poplatník žádost o vrácení přeplatku a vratitelný přeplatek nevznikne do 60 dnů ode dne podání žádosti, žádost správce daně zamítne – toho se však není třeba obávat v případě, že byla podána žádost o vrácení přeplatku společně s daňovým přiznáním. 

Od letošního roku totiž díky novele zákona o daních z příjmů platí, že pokud byla žádost o vrácení přeplatku podána současně s daňovým přiznáním, hledí se na ni, jako by byla podaná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání (§ 38zf zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Psali jsme: Po mnoha letech mohou poplatníci, kterým vychází na daních přeplatek, podat daňové přiznání bez obav už v lednu. Vyřešila se totiž kolize lhůt v daňovém řádu. Vyšel vám na dani přeplatek? Přiznání můžete nově podat bez obav i v lednu

Aby ale mohl poplatník o vrácení požádat, i nadále platí, že přeplatek musí činit nejméně 100 korun. Ať už podnikateli vyjde přeplatek nebo nedoplatek, musí daňové přiznání, v případě, že nevyužívá služeb daňového poradce, podat do začátku dubna. Podnikatelé s daňovým poradcem pak podávají přiznání do pondělí 1. července. Do 1. dubna však musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit.