Hlavní navigace

Z autoráku za knihu a e-knihu musíte odvést i DPH

2. 6. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Příjmy z honorářů za knihu je nutné zdanit. Neuplatníte zde srážkovou daň do 7 tisíc. Nejedná se totiž o příspěvek médiím. Navíc je nutné odvést DPH. Jak určit den zdanitelného plnění a jaké sazbě autorské honoráře podléhají?

Autorský honorář za publikované dílko může být více než příjemný. Ovšem s výplatou honorářů, ať už se jedná o klasickou knihu, elektronickou knihu nebo e-knihu, je spojena i problematika jejich zdanění. Odlišnostem v autorských právech samotného autora či právech nabyvatele knih se již server Podnikatel.cz věnoval. Zásadní je hmotná povaha knihy, tj. knihy klasické nebo elektronické, na rozdíl od nehmotné povahy e-knihy, se kterou nabyvatel nemůže dále disponovat. Více v článku: Autorská práva e-knih a „papírových“ knih nejsou stejná

Na autorské příjmy z knihy se srážková daň ani osvobození nevztahuje

Řada poplatníků se mylně domnívá, že příjem z autorského honoráře za knihu, který nepřevýší 7 tisíc korun měsíčně od jednoho plátce (nakladatelství), bude zdaněn srážkovou daní automaticky plátcem. Jak ale pro server Podnikatel.cz blíže specifikovala Jaroslava Musilová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Praha, není možno autorské honoráře bez podrobnějších informací a znalostí jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu druhu příjmu, resp. dílčímu základu daně fyzické osoby. Může se jednat o příjem podle § 7 odst. 2 písm. a zákona o daních z příjmů, pokud však tyto příjmy nepatří pod příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů.

 

Příjmy podle § 7 odst. 2 písm. a jsou příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorská práva včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. U příjmů ve formě autorských honorářů za publikaci knihy nebo e-knihy do 7 000 Kč měsíčně nelze uplatnit zvláštní sazbu daně vybírané srážkou, neboť ustanovení § 7 odst. 6 zákona hovoří o příjmech autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, o což se v uvedeném případě nejedná, uvádí Musilová. Dodává, že pokud autor vytváří dílo v rámci pracovněprávního vztahu, jedná  se samozřejmě o příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů, tj. příjem ze zaměstnání neboli ze závislé činnosti. Příjmy z autorských honorářů nemohou být nikdy považovány ani za příjmy ostatní (§ 10 zákona o daních z příjmů). Ani kdyby se jednalo o příjmy skutečně nízké, výjimečné či nahodilé. Čtěte také: Chcete vydat knihu a nevíte jak na to? Zkuste všechny možnosti

školení-leden22-molín

Je tedy logické, že autor knihy, pokud není u nakladatelství zaměstnán, podává daňové přiznání k příjmům z autorských honorářů vždy. Stejně tak je povinen se přihlásit u ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny. Jestliže je současně plátcem DPH, bude z autorských honorářů odvádět rovněž daň z přidané hodnoty. Totéž platí v případě překročení obratu. Pokud příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhnou částku 1 000 000 korun, je nutná registrace k DPH. A to se může lehce přihodit jednorázovou výplatou autorského honoráře. Čtěte také: Chcete oživit web cizí fotkou či textem? Bez svolení autora to zpravidla nejde

Na honoráře se vztahuje základní sazba DPH

V případě, že autor je plátcem DPH, poskytuje podle § 14 zákona o dani z přidané hodnoty službu, kterou je mimo jiné i právo dílo využít ve smyslu autorského zákona. Při poskytnutí této služby se uplatní základní dvacetiprocentní sazba daně. Povinnost přiznat daň vzniká dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k poskytnutí práva k využití. To neplatí za situace, kdy je sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není známa její výše. Potom by se za zdanitelné plnění považovalo za uskutečněné ke dni přijetí úplaty. Při dodání e-knihy se uplatní také základní sazba daně, neboť tyto knihy nepatří do číselného kódu 49 Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží, který je uveden v příloze č. 1 k zákonu, obsahující seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, uvádí Jaroslava Musilová z Generálního finančního ředitelství v Praze. Čtěte také: Okamžik „držby“ dokladu zákon o DPH nespecifikuje

Jen pro úplnost připomínáme, že do roku 2008 autoři uplatňovali sníženou sazbu daně. Umělecké a ostatní zábavné služby, včetně činnosti spisovatelů byly uvedeny v příloze k zákonu o DPH jako služby podléhající snížené sazbě. Mezi činnost spisovatelů patřilo i psaní odborných článků. Ovšem od 1. ledna 2009 se na všechny autorské příjmy vztahuje základní, tj. dvacetiprocentní sazba daně.
Reklama
Knihkupectví Kanzelsberger – hlavní partner seriálu Léto s (e)knihou
Síť knihkupectví po celé ČR, on-line prodej. Nabízíme více než 56 000 denně aktualizovaných záznamů knih všech žánrů: beletrie, dětské knihy, učebnice, slovníky, odbornou a technickou literaturu, historie, encyklopedie, hudebniny, mapy a atlasy: www.kanzelsber­ger.cz | www.facebook.com/kni­hy.kanzelsber­ger

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sleduje Dagmar na webu dagmarkucerova.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).