Hlavní navigace

Z diskuze: Mohu jako podnikatel zaměstnat svou družku?

16. 4. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Podnikat v manželství nebo na „psí knížku“? Možnosti zaměstnávání či spolupráce manželů, partnerů nebo druha a družky nejsou stejné. Zaměstnat ale můžeme i vlastní dítě, a to dokonce s daňovým zvýhodněním.

Otázku možnosti zaměstnávání manželky, partnerky nebo družky si klade nejeden podnikatel. Stala se také předmětem diskuze na serveru Podnikatel.cz. Musím mít nutně a povinně nějakou smlouvu a tudíž i výkaz výplat a odměny, pokud chci, aby mi moje dlouholetá družka vypomáhala v mé živnosti? táže se čtenář Vláďa.

Uzavřít pracovní poměr mezi manželi a registrovanými partnery nelze

Jak pro server Podnikatel.cz uvedl advokát David Böhm z Advokátní kanceláře Šimková & partneři nemůže být v souladu s ustanovením § 318 zákoníku práce uzavřen pracovněprávní vztah mezi manžely nebo partnery. Omezení se vztahuje pouze na případy, kdy mezi sebou muž a žena uzavřou manželství, či v případě osob stejného pohlaví, které uzavřou registrované partnerství. To ostatně potvrzuje i Petra Sochorová, advokátka z Advokátní kanceláře Havel & Holásek. Zákoník práce vznik jakéhokoliv pracovněprávního vztahu mezi manželi a registrovanými partnery, tedy pracovních poměrů a vztahů zakládaných dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti), výslovně zakazuje, vysvětluje Petra Sochorová. Čtěte více: Podmínky u dohody o provedení práce jsou jednodušší

Pracovní vztah mezi druhem a družkou zaniká manželstvím

Uzavřít jakýkoliv pracovní poměr mezi druhem a družkou naopak možné je. Zákoník práce totiž vztahy mezi druhem a družkou bez ohledu na jejich kvalitu, délku soužití, či počet narozených dětí nijak neupravuje. Ovšem jak upozorňuje Petra Sochorová, pokud vznikne pracovněprávní vztah mezi druhem a družkou, je třeba mít na paměti, že tento pracovněprávní vztah v případě uzavření manželství, respektive partnerství, ze zákona dnem uzavření manželství zanikne. Čtěte více: Dohoda o pracovní činnosti do 2000 Kč je výhodnější

S jinými příbuznými však může zaměstnavatel navázat pracovně právní vztah bez omezení, např. se svými rodiči nebo dětmi. Pracovněprávní vztah je také možný mezi manželem, či registrovaným partnerem, který je společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva a mezi druhým manželem a touto obchodní společností nebo družstvem, upřesňuje advokátka Petra Sochorová. Dodává, že pokud manželé (či partneři) vykonávají podnikatelskou činnost společně, jedná se o zcela jiný vztah a taková spolupráce manželů je možná. Čtěte více: Nejčastější mýty a pověry o pracovním právu

Manželé, partneři nebo druh a družka jako spolupracující o­soby

Další možností je využití institutu spolupracujících osob. Zákon o daních z příjmů totiž v § 13 umožňuje rozdělení příjmů a výdajů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti na spolupracující osoby. Spolupracující osobou může být manžel/manželka, nebo další osoba, která žije s poplatníkem ve společné domácnosti (např. družka). Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby dle § 115 občanského zákoníku, potvrzuje Tomáš Pacovský, senior Tax Consultant, ze společnosti APOGEO. Příjmy a výdaje musí být rozděleny ve stejném poměru. Tento postup ovšem nelze použít v případě, že je současně uplatňována sleva na dani na manžela/manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b. Čtěte více: Se spolupracující osobou k nižšímu pojistnému. Nevěříte?

Cloud 22 temata

Maximální limit rozdělení příjmů a výdajů činí:

  • u manžela/manželky maximálně 50 procent, přitom částka připadající na spolupracující osobu, o kterou příjmy přesahují výdaje, nesmí být více než 540 000 Kč za zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce
  • u osoby žijící ve společné domácnosti (např. družka) maximálně 30 procent, přitom částka připadající na spolupracující osobu, o kterou příjmy přesahují výdaje nesmí být více než 180 000 Kč za zdaňovací období nebo 15 000 Kč za započatý kalendářní měsíc spolupráce.

Jak upozorňuje Tomáš Pacovský, neměly by spolupracující osoby zapomenout splnit oznamovací povinnost podle § 33 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků na finanční úřad a také na Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Spolupracujících osob se samozřejmě týká po ukončení zdaňovacího období povinnost podání daňového přiznání a přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Čtěte více: Osoba spolupracující má povinnosti stejné jako OSVČ!

Při zaměstnávání vlastního dítěte má rodič nárok na daňové zvýhodnění

Zákoník práce umožňuje uzavření pracovního vztahu s vlastním dítětem, například studentem vysoké školy. Poplatníkovi v tomto případě dokonce zůstává nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti podle § 35c zákona o daních z příjmů. Za vyživované dítě je přitom považován student bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia až do 26 let věku. Na nezaopatřenost totiž nemá vliv jakákoliv výdělečná činnost dítěte a rodiči tak zůstává nárok na daňové zvýhodnění. Stejně tak student může uplatnit základní slevu na poplatníka i slevu za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Čtěte více: Brigádnická činnost: Zaměstnávání žáků a studentů

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).