Hlavní navigace

Z diskuze: I názory finančního úřadu a daňových poradců se občas liší

2. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
Témata posledních diskuzí se na business serveru Podnikatel.cz točí kolem specifik metodiky účetnictví, na kterou občas může jinak nazírat finanční úřad a jinak daňový poradce.

Zvýšený limit daňové slevy na manželku

Poslanecká sněmovna měla schválit zvýšení limitu pro daňovou slevu na manželku z 38 040 Kč na 68 000 Kč (účelem úpravy je, aby limit nebyl nikdy překročen u PPM). Vztahuje se tato úprava už pro rok 2008, je nyní platná?

Odpověděl/a: Dagmar Kučerová

Veškeré nově schválené změny budou platit až od příštího roku.Za rok 2008 platí uvedený limit ve výši 38 040 Kč a roční daňová sleva 24 840 Kč.

Máte jiný názor? Reagujte...

Sociální a zdravotní pojištění v případě podnikání

Manželka podniká a zároveň je na mateřské dovolené .Jak je to s placením socialního a zdravotního pojištění? Pokud by byla v zaměstnaneckém poměru, platil by v případě mateřské oboje pojištění stát? Jaká tedy bude situace v případě, že podniká?

Odpověděl/a: Pavel Říha

Podnikání má jako vedlejší činnost, čili, sociální pojištění platí, pokud její zisk přesáhne částku vyšší cca 50 000 Kč za rok. Zdravotní pojištění pak platí z jakéhokoliv zisku, ovšem v reálné výši, nikoliv v minimální.

Máte jiný názor? Reagujte...

Jaký je váš názor na dosavadní formulář daňového přiznání k dani z příjmů?

Odpis pohledávek

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak vyřešit otázku odpisu pohledávky, na kterou rozdílně nazírá daňový poradce a pracovnice Finančního úřadu (FÚ). Navrhované řešení zaměstnance FÚ je následující: v účetnictví vytvořím opravnou položku dle zákona ve výši 20 % a ještě před uplynutím promlčecí doby zbylých 80 % odepíšu nedaňově, a tím to skončí, protože vím, že zbylých 80 % už „neuvidím“. Mám tedy v daňových nákladech aspoň těch 20 %, a to trvale.

Navrhovaný postup daňového poradce se však liší: Vytvořím opravnou položku dle zákona ve výši 20 %, ale při celkovém odpisu (před promlčením i po promlčení) musím vytvořenou opravnou položku rozpustit a promítnout ji do výnosů. Není to pro mě tedy v žádné situaci ve výsledku řešení pohledávky daňově výhodné. Příklady vycházejí z pohledávek, které nebyly soudně vymáhány.

Odpověděl/a: Lenka Stodolová

Dobrý den, kvůli stejné záležitosti jsem také navštívila daňového poradce a jeho názor bych ve Vašem případě vzala v potaz více. Mám pouze jednu připomínku, vytvoříte-li opravnou položku, samozřejmě ji musíte rozpustit. Když pohledávku budete odepisovat, odepisujete ji ale v plné výši, ze 100 %, takže se vám to vyplatí.

Není mi ale jasné, jak mohu tu pohledávku odepsat 100 %, když není přihlášená u soudu. Já mám na mysli DAŇOVÝ odpis. Existuje tedy nějaký způsob, jak s daňovou účinností odepsat aspoň část pohledávky, která nebyla soudně vymáhána? Aby to bylo v nákladech jednou pro vždy, a v případě rozpuštění se částka zas vyrovnala? Jak se mi to v tomto případě konkrétně vyplatí?

Odpověděl/a: Pavel Říha

Při odpisu pohledávky musíte celou opravnou položku zrušit (do výnosů). To znamená, že budete mít 80 % účetního a 20 % daňového výnosu.

Následně pohledávku odepíšete:

a) u pohledávek vyjmenovaných v § 24 odst. 2 pís­m. y) zákona o daních z příjmů (zrušený konkurz, úpadek, smrt dlužníka, zánik dlužníka bez právního nástupce, dražba na dlužníka, exekuce na dlužníka) je odpis daňový

b), u pohledávek ostatních je odpis nedaňový

tj. v bodě a) budete mít účetní stav po odpisu 0 Kč (ve výnosech 100 % opravné položky, v nákladech odpis pohledávky) a daňový stav 80 % z pohledávky ve ztrátě (výnos 20 % z opravné položky, v nákladech 100 % odpisu)

v bodě b) budete mít účetní stav po odpisu 0 Kč (ve výnosech 100 % opravné položky, v nákladech odpis pohledávky) a daňový stav 20 % z pohledávky ve zisku (výnos 20 % z opravné položky, v nákladech nic)

Odpověděl/a: Lenka Stodolová

Co jsem vyslechla od daňového poradce a různě si přečetla jsem vyvodila toto: Mohu si buď účetně (= nedaňově) zahrnout 100 % pohledávky, tím se vlastně vyřeší pravdivost účetnictví (můžete ji odepsat daňově uznatelně celou, ale na to jsou pravidla v § 24 písm. y).

Nebo jakmile uplynula doba splatnosti šest měsíců, můžete si dát do nákladů 20 % z nominální (= celkové) hodnoty pohledávky, ale pouze pokud se jedná o položku do 200 000 Kč, jinak na to potřebujete soudní řízení (dáte je k soudu). Tak si u toho vytvoříte opravnou položku 558/391 (ten rok si tím vlastně snížíte výnosy) a jednou až se rozhodnete je odstranit ze svého účetnictví 549/311, musíte přiznat tu opravnou položku – buď mínusem 558/391 v tom daném roce a nebo výnosem v dalším 391/689.

A od roku 2006 jde k pohledávkám od doby splatnosti nejméně 12 měsíců 100 % do nákladů, ale pokud se to týká jednoho odběratele do 30 000 Kč. (Pozor, nemyslím tím jednoho dodavatele a dvě faktury do výše 30 tisíc).

Máte jiný názor? Reagujte...

Tvorba rezervy v daňové evidenci

Dobrý den, mohl by mi někdo poradit ohledně tvorby rezervy tvořené do daňové evidence? Četl jsem zákon, ale potřebuji radu.

Odpověděl/a: xxx (neregistrovaný)

Rezerva se v daňové evidenci žádným záznamem neprojeví. Její vytvoření, popř. zúčtování, bude součástí závěrkových operací, tzn. že se projeví v daňovém přiznání. Evidovat rezervu je třeba na kartě rezervy, kde jsou základní údaje, na co, na kolik, na jak dlouho. Potom tam musí být i historie pohybů, tvorba a zúčtování.

Ale pokud se nemýlím, rezerva musí být zúčtována do nákladů a zajímá mě, na co může být vytvořená rezerva (je povoleno cokoliv a nebo jsou přesně definované věci na co to můžu použít?).

Odpověděl/a: Pavel Říha

V případě, o kterém mluvíte vy, můžete tvořit rezervu jedině na opravy hmotného majetku. Podrobnosti se dozvíte v zákoně o rezervách

Máte jiný názor? Reagujte...

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).