Hlavní navigace

Z hlediska bezpečnosti je Česko 17. na světě

Bezpečnost patří mezi nejdůležitější kriteria cestovního ruchu. Česká republika je podle bezpečnosti na 17. místě na světě. V regionu střední a východní Evropy pak na druhém místě. Českou republiku v hodnocení 140 zemí podle tzv. Global Peace Index (GPI) předstihlo v středo a východoevropském regionu jen Slovinsko.

Podle agentury CzechTourism se hodnotí celkem 24 kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Hodnotí se jak výdaje na zbrojení konkrétní země, tak například vztahy se sousedy, respektování lidských práv, situace v ekonomice a vzdělání, kriminalita nebo riziko teroristických útoků.

Nejlépe se umístily evropské země, většinou země Evropské unie. Mezi prvních dvacet podle bezpečnosti nejlépe hodnocených zemí se vedle zemí evropských dostal ještě Nový Zéland, Japonsko, Kanada a Chile.

Mezi regiony jsou nejbezpečnější západní Evropa, severní Amerika a střední a východní Evropa.