Hlavní navigace

Jak na přenesení daňové povinnosti?

29. 5. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
V odborných poradnách serveru Podnikatel.cz radí odborníci, kteří zodpoví i otázky týkající se DPH. Přečtěte si dotazy na přenesení daňové povinnosti.

Jak na přenesení daňové povinnosti, tzv. revers charge, který od nového roku platí také pro stavební a montážní práce? Radíme vám v odborným poradnách na forum.podnikatel.cz

Zde je výběr dotazů k přenesení daňové povinnosti.

Přenesení daňové povinnosti – krbová, kachlová kamna

Jsme firma, která staví kachlová kamna, teplovzdušné krby ale i zahradní krby. Jsme plátci DPH. Obyčejně stavíme kamna nebo krb fyzické osobě (neplátce DPH).  Nyní ale budeme stavět pro stavební firmu (také plátce DPH ) jako subdodávku  zahradní krb.
Chtěl jsem se tedy zeptat, zda dodání díla bude v režimu přenesení daňové povinnosti? 

A dále se chci zeptat, jak je to u staveb kachlových kamen nebo teplovzdušných krbů, které bychom stavěli pro jinou firmu( plátce DPH), ale ne už jako subdodávku, ale pro její využití. Provozovna výroby kosmetiky v místě pobytu. Co je potřeba na zřízení provozovny.

Otázku uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví upravuje § 92a, resp. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úprava tam uvedená stanoví, že režim přenesení daňové povinnosti se uplatní, pokud:

– se jedná o vyjmenovaná plnění, tj. v oblasti stavebnictví o stavební práci zatříděnou do skupiny 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA a

– odběratel je plátce DPH (s určitými modifikacemi u specifických subjektů – viz například informace GFŘa navazující právní názory GFŘ a MF ČR).

Znamená to tedy, že v případě, že váš odběratel je plátce DPH (s určitými výjimkami – viz dokument výše), režim přenesení daňové povinnosti se uplatní. Přitom nezáleží na tom, zda plnění použije pouze pro účely svého podnikání či plnění bude subdodávkou pro jinou osobu.

Co se týče první podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, tj. zda spadá vaše plnění pod kódy 41 – 43 klasifikace CZ-CPA, jedná se o otázku nikoliv výlučně daňovou, ale spíše „statistickou“. Vzhledem k tomu, že obdobné dotazy se v této poradně opakují, doporučuji při řešení těchto situací následující postup:

– rámcovým vodítkem je „nahlédnutí“ do přehledu nejčastějších dotazů k zatřídění, který publikuje GFŘ – na uvedeném odkazu ve spodní části (soubor MS Excel)

– pro závaznou informaci týkající se zatřídění je zapotřebí nechat si vámi poskytované služby zatřídit do klasifikace CZ-CPA. Pro tyto účely jsou zřízena zatřiďovací střediska (například ORGES Consulting, ÚRS Praha, SIAK Zlín a řada dalších), která za úplatu vámi poskytované plnění zatřídí.

Přenesení daňové povinnosti – renovační firma

Jsme renovační firma plátce DPH. Poskytujeme renovace dveří a zárubní. Máme tomu rozumět, pokud dveře odvezeme na dílnu zrenovujeme (tj. tmelení, broušení, zasklívání, potahování plastem), se přenesená daň neuplatní. A zárubně, co se k tomu dělají na stavbě, tam přenesení DPH platí? Ještě určitě záleží, jestli je na objednávce dohromady dveře a zárubně, nebo každé zvlášť.

Ve vašem případě je nutno vaši činnost zatřídit pod statistický kód CZ-CPA. S tím vám pomohou tzv. zatřiďovací střediska, která jsou jediným kompetentním orgánem k posouzení a kvalifikaci vaší činnosti. Seznam certifikovaných společností

Cena za službu se pohybuje v rozmezí od 500 do 1000 Kč. Pokud budou zatříděny do zmíněného kódu a splní-li se obecné podmínky (vztah plátce-plátce atp.), pak se režim přenesení daňové povinnosti uplatní.

Klasifikaci CZ-CPA vydává ČSÚ, resp. jím výše uvedená pověřená pracoviště. Další informace o Standardní klasifikaci produkce (SKP) naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.

Chcete také poradit? Využijte našich odborných poraden. Položit nový dotaz

Přenesení daňové povinnosti – instalatérství

Jsme společnost, jejíž hlavní činnost je vodoinstalatérství a topenářství. Mimu tuto činnost provádíme předzáruční, záruční a pozáruční opravy plynových a elektrických kotlů. Máme problém s běžným prováděním ročních pravidelných prohlídek kotlů a jejich zatříděním.

Příklad: Servisní technik  provádí  servis-prohlídku, odzkoušení funkčnosti kotle, uvedení do provozu nebo z provozu (dle sekce f – stavby a stavební práce, bod 43.22.12 instalace topení se údržba a opravy domácích kotlů a hořáků) se tato činnost zahrnuje do režimu přenesení daňové povinnosti. Přitom tato činnost není prováděna na stavbě, ale v bytě zákazníka. Přitom tato činnost dle seznamu „Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací, pořadové číslo 32“ se tato  činnost nezahrnuje do režimu přenesení daňové povinnosti.

Náš dotaz je, co se zahrnuje do režimu přenesení daňové povinnosti, když přitom servisní technik nezasahuje do stavby a nejedná se o instalaci kotle na stavbě.

Váš problém se skrývá ve správném zatřídění pod statistický kód CZ-CPA bez ohledu na to, zda je činnost prováděna na stavbě nebo v bytě. V tomto případě se musíte obrátit na tzv. zatřiďovací střediska, která zatřídění provádějí. Seznam certifikovaných společností 

Cena za službu je v průměru v rozmezí od 500 do 1000 Kč. Pokud budou zatříděny do zmíněného kódu a splní-li se obecné podmínky (vztah plátce-plátce atp.), pak se režim přenesení daňové povinnosti uplatní.

Od ledna 2012 se shodou okolností řeší, jaká konkrétní stavební služba je zatříděna do kódů 41–43 a jaká již nikoliv. V této věci je kompetentní pouze ČSÚ, který klasifikaci CZ-CPA vydává, resp. jím výše uvedená pověřená pracoviště. 

To je jediný doporučený postup, kterým se budete krýt i vůči svému finančnímu úřadu. Další informace o Standardní klasifikaci produkce (SKP) naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.

WT100 tip temata

Autor: Kateřina Čepelíková, manažerka komunity serveru Podnikatel.cz

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).