Hlavní navigace

Některé smlouvy mohou být domluveny ústně

17. 8. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Přestože řada smluv musí mít písemnou podobu, v některých oblastech stále stačí ústní „gentlemanská dohoda“. Přečtěte si, jak řešit nedodržení ústní smlouvy.

„Co je psáno, to je dáno,“ říká staré české přísloví a nemýlí se. Ústní smlouvy sice pořád platí, v případě rozporů se však jen těžko dokazují. Radíme vám v odborných poradnách na forum.podnikatel.cz.

Ústní objednávka v obchodním vztahu

Jsme firma provádějící elektromontážní práce aj. S firmou, se kterou jsme již spolupracovali na základě smlouvy o dílo, jsme znovu navázali kontakt a provedli další vícepráce s tím, že na toto dílo uplatníme podmínky již uzavřené smlouvy (jednalo se o stejné místo plnění/stejné dílo). Vše proběhlo v pořádku a v rámci této spolupráce jsme se ještě ústně dohodli, že naši zaměstnanci provedou ještě další práce ve stejném městě, ale na jiné stavbě. V průběhu provádění těchto prací nám byl zaslán návrh smlouvy o dílo, se kterou jsme nesouhlasili, a objednatel s námi nechtěl o nějakých změnách diskutovat, proto jsme ji nepodepsali.

Jako důsledek tohoto nesouladu jsme stavbu opustili s tím, že již provedené práce byly zaznamenány do stavebního deníku. Ten nám svým podpisem stvrdil zástupce objednatele – stavbyvedoucí na příslušné stavbě, který zadával našim montérům práce, které byly uskutečněny. Nyní nám objednatel odmítá potvrdit fakturaci a požaduje zaslání objednávky na dílo. Žádnou písemnou ale nemáme. Tím, že nám někdo práci zadal, průběžně ji kontroloval a poté potvrdil ve stavebním deníku se domníváme, že to ústní objednávka byla. Mají tedy právo se k tomu stavět, jako že si to neobjednali, tudíž nám to ani nezaplatí?

Chcete také poradit? Využijte našich odborných poraden. Položit nový dotaz

Smlouva o dílo nemusí být dle zákona uzavřená v písemné formě. Podle vámi popsané situace došlo k uzavření smlouvy o dílo na základě ústní dohody a podmínky dohody byly sjednány na základě zavedené praxe mezi stranami. Nový návrh smlouvy protistrany byl tedy pouze jakýmsi návrhem dodatku na změnu ústní smlouvy. Tento jste nepřijali a závazná pro obě strany tak byla stále výše zmíněná ústní smlouva. Problémem bude ovšem dokázat výše uvedené skutečnosti. Nicméně vaší pohledávku můžete po objednateli práce vymáhat na základě bezdůvodného obohacení, které objednateli vzniklo prokazatelně vámi provedenými pracemi, které máte zdokumentované ve stavebním deníku, objednateli tak vznikl majetkový prospěch, za který vám neposkytl žádné protiplnění.

Autor: FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).