Hlavní navigace

Chci podnikat v kosmetice a kadeřnictví. Co vše je k tomu potřeba?

22. 5. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 397604
V odborných poradnách serveru Podnikatel.cz radí odborníci, kteří zodpoví otázky na start podnikání i v účetnictví. Přečtěte si nejzajímavější otázky.

Jak si založit živnost, kdy je k tomu potřebný odpovědný zástupce a jak na provozovnu? Radíme vám v odborným poradnách na forum.podnikatel.cz

Zde je výběr nejzajímavějších dotazů.

Podnikání v kosmetice

Manžel má dlouholeté vědomosti ohledně přírodní kosmetiky avšak nikoli oficiální vzdělání v tomto oboru. Chtěli bychom si otevřít na výrobu kosmetiky živnost. Živnost je volná, ale někde jsem se dočetla, že ten kdo je odpovědný za výrobu kosmetiky, musí mít na to i odpovídající vzdělání a praxi. Prosím o radu, případně vysvětlení, jak to v praxi funguje a jak lze splnit legislativní nařízení i bez odpovídajícího vzdělání? Také bych se chtěla zeptat, jestli je možné aby byla provozovna výroby kosmetiky v místě pobytu. a co je potřeba na zřízení provozovny.

Samotná živnost pro výrobu kosmetiky (nazývá se „Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků“) je živností volnou, ustanovení odpovědného zástupce pro zřízení této živnosti není třeba. 

Specifické povinnosti Vám však vzniknou při uvádění kosmetických výrobků do oběhu na trh. Pro tento účel je třeba provést zhodnocení bezpečnosti kosmetického prostředku pro zdraví fyzických osob, které může provádět pouze fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a zaměření na toxikologii a v rozsahu zkoušek stanoveném v § 29 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a v prováděcím předpise tohoto zákona. Oficiální seznam těchto osob neexistuje, ale můžete se obrátit například na Národní referenční centrum pro kosmetiku.

Dále je třeba provést oznámení údajů vztahujících se ke kosmetickému prostředku Ministerstvu zdravotnictví před jeho prvním uvedením na trh. Toto oznámení provádí výrobce nebo dovozce po předchozí registraci v registračním systému KOPR. Podrobné informace jsou na internetové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Všechny kosmetické přípravky, které budou po 11. 7. 2013 na trhu Evropské unie, musí být dále registrovány v evropském notifikačním portálu CPNP. Postup je jednotný v rámci celé EU. Notifikaci do CPNP je možno již provést (pokud provedete notifikaci do CPNP, nemusíte provádět notifikaci v KOPR). Manuál, včetně odkazů naleznete na tomto odkazu.

Provozovnu pro výrobu kosmetiky je možné zřídit v místě bydliště za předpokladu, že prostory jsou pro tento účel zkolaudovány stavebním úřadem a vlastník objektu s takovým užíváním souhlasí. Pokud kolaudace není, je možné požádat na stavebním úřadě o změnu účelu užívání stavby, stavební úřad Vám současně sdělí, které podklady pro změnu stavby bude vyžadovat. Oznámení o zřízení provozovny se poté provádí na živnostenském úřadě.

Co je třeba před zprovozněním kadeřnictví?

Pronajala jsem si 33 m2 prostor za účelem kadeřnictví. Před pár lety tam byla asi 20 let kadeřnický salón, a proto je kolaudace na kadeřnictví. Musím, i když už je kolaudace na kadeřnictví, něco řešit na úřadech? Jako např. hasiče? Musím mít schválený provozní rád na hygienické stanici? Nerada bych hygienu pokoušela. A musím se jít někam nahlašovat, že nebudu plátcem DPH?

Pro provoz kadeřnictví musíte mít živnostenské oprávnění v oboru „Holičství, kadeřnictví“. Jedná se o živnost řemeslnou, která vyžaduje prokázání kvalifikace spočívající např. v dosažení středního nebo vyššího vzdělání v oboru nebo vykonání alespoň 6leté praxe. V případě, že touto kvalifikací nedisponujete, můžete využít možnosti ustanovit tzv. odpovědného zástupce, který takovou kvalifikaci bude splňovat.

Po získání živnostenského oprávnění se musíte přihlásit jako plátce daně z příjmu na finančním úřadě a k odvodům sociálního a zdravotního pojištění na správě sociálního zabezpečení, resp. zdravotní pojišťovně. Registrace jako plátce DPH je na druhou stranu dobrovolná, k tomu se povinně přihlašovat nemusíte.

Z hlediska stavebního povolení k prostorám, v případě, že prostory již byly zkolaudovány k provozování kadeřnictví, není nutné žádat o změnu užívání, takové předchozí schválení (pokud je stále platné) se vztahuje i na Vaši činnost.

Pro provozování činnosti je dále nutné schválení provozního řádu hygienickou stanicí. Provozní řád musí být sestaven podle předepsané osnovy.

Provozovna, kde bude činnost vykonávána, dále vyžaduje schválení ze strany hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Tomu se odesílá schválený provozní řád spolu s plánkem prostor, HZS následně provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti.

Z dalších povinností lze zmínit např. nutnost nahlášení a odvodu koncesionářských poplatků za umístění televizního nebo rozhlasového přijímače v provozovně kadeřnictví a povinnost plateb poplatků organizacím na ochranu autorských práv (např. OSA) v případech, kdy při provozu budete pouštět hudební kulisu, rádio apod.

Chcete také poradit? Využijte našich odborných poraden. Položit nový dotaz

Nutnost odpovědného zástupce, či řemeslné živnosti?

Jsem OSVČ (živnost volná) a chci pořádat různé společenské akce (firemní večírky). Firma mě tedy osloví s tím, že chce uspořádat firemní večírek. Já tedy vše zajistím – čili seženu prostory pro konání akce, objednám výzdobu, objednám DJe a oslovím cateringovou firmu, která zajistí do těchto prostor požadované občerstvení. 

Vše těmto „pomocníkům“ zaplatím a sám vystavím fakturu (navýšenou o určité procento) firmě, která si ode mě samotnou organizaci večírku objednala. Jenže v této faktuře bude položka catering-občerstvení (resp. ne pouze na faktuře ale v reálu jsem zajistil občerstvení) a právě o tuto skutečnost mi jde. 

Já jsem zajistil občerstvení (či spíše zprostředkoval), čili musím na toto mít ustanoveného odpovědného zástupce, který splňuje požadavky pro řemeslnou živnost? (Já sám živnostenské oprávnění na hostinskou činnost, která je ohlašovací živností řemeslnou nemám). Nebo se v tomto případě jako zprostředkovatel postupuje jinak a stačí mi pouze ŽL na živnost volnou?
Pakliže musím mít toho ustanoveného odpovědného zástupce, tak kam mám zajít (na jaký úřad), nebo jak mám postupovat?

Pokud Vaše činnost při zajišťování uvedených akcí bude spočívat pouze v organizačním a technickém zajištění těchto akcí, tj. zajistíte cateringovou firmu na poskytování občerstvení, aniž byste službu občerstvení sám provozoval, postačí Vám k uvedené činnosti živnostenské oprávnění v oboru „Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“. Obor je živností volnou, pro kterou není třeba ustanovit žádného odpovědného zástupce. 

Živnostenské oprávnění v oboru hostinské činnosti není pro tento typ aktivity vyžadován, byl by nutný pouze v případě, že byste sám v rámci pořádání těchto akcí poskytoval občerstvovací služby, např. provozem baru, stravovacího stánku apod.

Autor: Petr Čízek, poradce serveru Podnikatel.cz a manažer projektu ZaložFirmu.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).