Hlavní navigace

Za jak dlouho můžete daňové doklady skartovat? Jak které

6. 10. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pro uchovávání dokladů platí různé lhůty dle různých předpisů. Po jejich uplynutí můžete doklady skartovat, k čemuž není třeba žádné další povolení.

V Daňové poradně na toto téma odpovídá daňový analytik společnosti MIVO Jan Molín.

Dotaz z poradny

Chci skartovat doklady starší deseti let z drobného podnikání. V archivu i na FU mi řekli, že žádné potvrzení nebo povolení ke skartaci nepotřebuji. Doklady mám nejlépe spálit. Je to v pořádku? Mám obavu, aby potom někdy nebyl problém.

Odpověď

Pro uchovávání dokladů platí různé lhůty dle různých předpisů. Po jejich uplynutí můžete doklady skartovat, k čemuž není třeba žádné další povolení.

1) Daň z přidané hodnoty

Jste-li plátce, platí pro vás lhůta pro uchování dokladů souvisejících s DPH 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad lze uchovávat i elektronicky prostřednictvím všech elektronických prostředků pro zpracovávání a uchovávání dat. Při tomto způsobu uchovávání dat musí být elektronicky uchovávána rovněž data, která zaručují věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu.

2) Účetní jednotka

Pokud jste vedl účetnictví, platí pro vás § 31 a § 32 zákona o účetnictví, kde zakotvena  10letá lhůta pro uchovávání účetních závěrek a další lhůty:

(1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.

(2) Účetní záznamy se uschovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak,
a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (§ 33), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

3) Zaměstnavatelé

Pokud jste měl zaměstnance, vztahuje se na vás též zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Podle jeho § 35a se například mzdové listy musí uchovávat 30 let.

(4) Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat
a) stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) vyhotovených v kalendářním roce, kterého se týkají, nebo v bezprostředně následujícím kalendářním roce po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týkají, a stejnopisy ostatních evidenčních listů po dobu 3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny,
b) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1 písm. h) po dobu 6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká, vždy však po dobu 3 kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc zaplaceno,
c) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o poživatele starobního nebo invalidního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků po roce, kterého se týkají,
d) mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2 a 3, po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, delší uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech z povolání a záznamy o evidenci pracovní doby včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu."

4) Drobný živnostník neplátce bez zaměstnanců

Jestliže fyzická osoba není účetní jednotkou a vede pro účely zákona o daních z příjmů daňovou evidenci, je povinna veškeré doklady, které jsou v daňové evidenci vedeny, archivovat po celou dobu, po kterou jí může být doměřena daň z příjmů. Zde vycházíme z daňového řádu: Správce daně může vyměřit či doměřit daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání, nebo v němž se stala daň splatnou. Lhůta se ovšem prodlužuje zahájením daňové kontroly. Lhůta se též prodlužuje, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty dojde k podání dodatečného daňového přiznání, při zahájení řízení o mimořádném opravném prostředku apod.

ebf - tip do článku - debata

Dle mého názoru je tříletá lhůta přece jen krátká a doporučuji uchovávat tyto doklady alespoň 5 let.


Další redakční tip

Jak se vyrábějí chipsy? Podívejte se do rozsáhlé fotogalerie

Zavítali jsme do Choustníku nedaleko Tábora do továrny firmy Bohemia, abychom se podívali, jak se vyrábí chipsy. Čtěte celý článek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).