Hlavní navigace

Za jak dlouho vám od podání žádosti o ošetřovné peníze dorazí?

12. 11. 2020
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Máte nárok na tzv. krizové ošetřovné a žádost už je podána. Za jak dlouho můžete očekávat, že peníze dorazí?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. pokud je žádáno ošetřovné od 14. 10. 2020, jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později),
  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • o osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, které jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky a rodiče dětí, kterým byla uzavřena školka z důvodu mimořádných opatření při epidemii.

Nárok na ošetřovné je mimoto podle aktuální úpravy dán i z důvodu ošetřování/péče:

  • o děti mladší 10 let nebo již zmíněné osoby starší, které využívají služeb stacionářů apod., v případě, že do školy, školky, stacionáře či obdobného zařízení nemohou docházet, protože jim byla nařízena karanténa

Podání žádosti o ošetřovné

Zaměstnanci předají žádost o ošetřovné zaměstnavateli, který potvrdí příslušné údaje. Žádosti a podklady zaměstnavatel převede do elektronické podoby a aspoň ve formě prosté kopie je předává okresní správě sociálního zabezpečení datovou zprávou. Originály bude archivovat po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají. 

DPH - školení - listopad

O ošetřovné mohou nyní žádat také OSVČ. Pozor však, oproti jaru je značně osekáno. Příspěvek je nižší a dosáhne na něj méně OSVČ. Žádost se podává opět ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO).

Za jak dlouho peníze dorazí? 

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které jsou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).