Hlavní navigace

Nový živnostenský zákon: Za podnikání "načerno" až milionová pokuta

26. 6. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Podnikatel - fyzická osoba podnikající "načerno", tedy bez příslušného živnostenského oprávnění, může od prvního července dostat tučnou pokutu. Ta dosahuje například u živnosti koncesované až 1 milionu korun. A vysoké pokuty se týkají i dalších porušení zákona.

V souvislosti s novým živnostenským zákonem, který nabývá účinnosti 1. července 2008 (tedy za pár dní), se mění také výše některých pokut, které může podnikatel – fyzická osoba od úřadů (především živnostenských) za porušení zákona dostat.

Vysoké pokuty za neoprávněné podnikání

V první řadě se výrazně mění výše pokut, které mohou postihnout podnikatele, jenž podniká neoprávněně.

Pokuty podle dosavadního živnostenského zákona, které může podnikateli – fyzické osobě uložit živnostenský úřad za neoprávněné podnikání:

Fyzická osoba, která neoprávněně podniká v činnosti,

 • která spadá pod volnou živnost, může dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun;
 • která spadá pod řemeslné živnosti nebo vázané živnosti, může dostat pokutu až do výše 100 tisíc korun;
 • která spadá pod živnosti koncesované, může dostat pokutu až do výše 200 tisíc korun.

Neoprávněným podnikáním se přitom rozumí jak provozování příslušné činnosti bez živnostenského oprávnění, tak jednorázové provozování příslušné činnosti v době pozastavení živnostenského oprávnění. Při určení výše pokuty pak živnostenský úřad přihlíží k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání i následkům neoprávněného podnikání.

Od prvního července 2008 se fyzická osoba dopustí podnikáním bez příslušného živnostenského oprávnění přestupku nebo správního deliktu, za který může dostat pokutu:

 • u živnosti volné až do výše 500 tisíc korun,
 • u živnosti řemeslné nebo vázané až do výše 750 tisíc korun,
 • u živnosti koncesované až do výše 1 milion korun.

Na fyzické osoby se tak budou nově vztahovat sazby, které byly dosud vyhrazené jen osobám právnickým.

Pokuty při neoprávněném podnikání fyzické osoby
Důvod pokuty Maximální pokuta v Kč dle dosavadního živnostenského zákona Maximální pokuta v Kč dle živnostenského zákona od 1.7.2008
Neoprávněné podnikání v činnosti spadající pod volnou živnost 50 000 500 000
Neoprávněné podnikání v činnosti spadající pod řemeslné či vázané živnosti 100 000 750 000
Neoprávněné podnikání v činnosti spadající pod živnosti koncesované 200 000 1 000 000

Dědíte po podnikateli? Pozor na pokutu

Podle nového živnostenského zákona se pokuty týkají také fyzických osob – dědiců zemřelého podnikatele. Pokud dědic včas, tj. do tří měsíců ode dne úmrtí podnikatele, neoznámí živnostenskému úřadu, že chce pokračovat v provozování živnosti zemřelého podnikatele nebo neprodleně v případě nutnosti v takovém případě neustanoví odpovědného zástupce, může dostat pokutu až do výše 10 tisíc korun. To samé se týká také správců dědictví.

Celková restrukturalizace pokut

Dále může podnikatel podle dosavadního živnostenského zákona dostat pokutu až 1 milion korun, jestliže porušuje povinnosti podnikatele mj. podle paragrafu 31 a paragrafu 17 živnostenského zákona. Patří sem celá řada povinností, například porušení povinnosti označit místo podnikání jménem, příjmením a identifikačním číslem, liší-li se od bydliště, či označit provozovnu atd.

Podnikatel.cz doporučuje Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání
Živnostenský zákon je od 1. července 2008 dotčen řadou systémových změn, které zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, snižují administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady; novela dále snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost; průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku; zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských úřadů). Více o knížce.

Podle nového živnostenského zákona se tato a další porušení zákona řadí mezi správní delikty. Nový zákon pak pokuty podrobněji a hlavně přehledněji než dosavadní zákon člení do několika kategorií: porušení zákona, kde je možné uložit pokutu do 10 tisíc korun, do 20 tisíc korun, do 50 tisíc korun, do 100 tisíc korun a do jednoho milionu korun.

Nejpřísněji, pokutou do 1 milionu korun, jsou pokutovány například tyto delikty:

školení červen 22 - tip do článku

 • podnikatel na žádost zákazníka nevydá doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby,
 • podnikatel nezajistí, aby prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatu neumožnovaly získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem,
 • podnikatel v případě nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí nebo v případě jeho přijímání do zástavy atd. neidentifikuje v rozporu se zákonem účastníky smluvního vztahu a předmět smluvního vztahu a nevede evidenci o těchto skutečnostech, včetně data uzavření smluvního vztahu.

Naopak pokutu nejmenší, do 10 tisíce korun, může podnikatel dostat například v případě, že neoznámí pokračování činnosti, kterou přerušil, před uplynutím lhůty, jíž končí přerušení.

Příklady dalších správních deliktů a maximálních pokut, které může živnostenský úřad podnikateli vyměřit:

 • Podnikatel neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně = pokuta do 50 tisíc Kč.
 • Podnikatel neoznačí provozovnu podle paragrafu 17 živnostenského zákona = pokuta do 100 tisíc Kč.
 • Podnikatel neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku podle paragrafu 31 živnostenského zákona = pokuta do 100 tisíc Kč.
 • Podnikatel neoznámí přerušení provozování živnosti = pokuta do 100 tisíc Kč.
 • Podnikatel doloží nepravdivé čestné prohlášení = pokuta do 100 tisíc Kč.

Anketa

Jaký je váš názor na novelu živnostenského zákona?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).